Searched for: author%3A%22Rolloos%2C+M.%22
(1 - 18 of 18)
document
TNO Bouw (author), Rolloos, M. (author)
Dit jaar ging de B.J. Max-prijs naar de heer ir. E. J. Wagenaar. Juryvoorzitter ir. M Rolloos motiveerde de keuze in zijn hierna volgende considerans bij de uitreiking van de prijs
article 2001
document
Rolloos, M. (author)
De B.J. Max-prijs werd dit jaar voor de 15e keer uitgereikt. Jury-voorzitter ir. M Rolloos overhandigde de prijs aan een verraste Marcel Loomans en motiveerde de keuze in de hierna volgende considerans bij de uitreiking van deze prijs.
article 2000
document
Rolloos, M. (author), TNO Bouw (author)
With the aim of conserving energy in the building sector, the Dutch Building Regulations incorporate requirements for the energy performance of houses and utility building. Use of the energy performance coefficient (EPC, see Box 1) offers excellent opportunities for enhancing the energy performance of a building without impinging on the design...
conference paper 1999
document
Rolloos, M. (author), Cox, C.W.J. (author), de Gans, R.H. (author), TNO Bouw (author)
Wanneer de kwaliteit van het binnenmilieu ofwel de fysieke werkomgeving als goed wordt ervaren, heeft dit invloed op de prestaties van de bewoners. Worden bij klachten op de werkplek, die gerelateerd zijn aan het gebouw en/of de klimaatinstallatie, de fysieke werkomstandigheden verbeterd of als verbeterd ervaren, dan neemt het verzuim af en...
article 1999
document
TNO Bouw (author), Rolloos, M. (author)
De B.J. Max-prijs ging dit jaar naar de heer A.H.C. van Paassen en de Gouden TVVL penning naar de heer W Scheffer. Juryvoorzitter ir. M. Rolloos motiveerde dit in zijn considerans bij de uitreiking van deze prijzen als volgt:
article 1999
document
TNO Bouw (author), Rolloos, M. (author)
article 1999
document
van der Sluis, S.M. (author), Rolloos, M. (author), TNO Bouw (author)
article 1998
document
Rolloos, M. (author), Cox, C.W.J. (author), de Gans, R.H. (author), TNO Bouw (author)
article 1998
document
Naron, D.J. (author), van der Ree, B.G.C. (author), Rolloos, M. (author), TNO Bouw (author)
The Dynamic System Testing (DST) method is one of the methods chosen in the preliminary CEN/TC 312 European quality standards [1 ] to measure the energetic performance of Solar Domestic Hot Water (SDHW) systems. These European standards make a reference to the DST procedure as defined in the Draft International Standard ISO/DIS 9459-5 [2]. The...
conference paper 1998
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO Bouw (author), van der Sluis, S.M. (author), Rolloos, M. (author)
report 1998
document
Rolloos, M. (author), Cox, C.W.J. (author), TNO Bouw (author)
report 1997
document
Rolloos, M. (author), Hendriksen, L.J.A.M. (author)
De laatste decennia groeide wereldwijd de zorg over de aantasting van het natuurlijke milieu door het menselijk handelen. Na het rapport "De grenzen in zicht" van de club van Rome (1972), ge-volgd door "De grenzen voorbij" in 1992, komt de UN-commissie onder voorzitterschap van mevrouw Brundtland in 1987 met het rapport "Our Common Future". In...
article 1997
document
Cox, C.W.J. (author), Rolloos, M. (author)
The realisation and maintenance of a desired quality of the indoor environment is an important item in the building and housing process. Many complaints in buildings are related to an uncomfortable thermal climate (too warm, too cold, draughts), poor air quality (stuffy and odorous atmosphere, dust) and insufficient lighting conditions (glare,...
conference paper 1996
document
Rolloos, M. (author), TNO Bouw (author)
report 1996
document
Geuskens, R. (author), Rolloos, M. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
conference paper 1995
document
TNO-Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties BBI (author), Rolloos, M. (author)
bookPart 1993
document
Ham, P.J. (author), Rolloos, M. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
article 1988
document
Rolloos, M. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
article 1986
Searched for: author%3A%22Rolloos%2C+M.%22
(1 - 18 of 18)