Searched for: author%3A%22Rijnders%2C+M.%22
(41 - 53 of 53)

Pages

document
Detmar, S. (author), Hosli, E. (author), Dijkstra, N. (author), Nijsingh, N. (author), Rijnders, M. (author), Verweij, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background: The current neonatal screening program ("the heel prick") involves taking a few drops of blood from almost every newborn in the Netherlands to determine whether the child is suffering from one of three congenital disorders: phenylketonuria, congenital hypothyroid, or adrenogenital syndrome. This study investigated the preferences and...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Rijnders, M. (author)
De uitwendige versie is een belangrijke laagrisico interventie die vanuit de eerstelijns verloskundige zorg geïnitieerd kan worden. Tot op heden is het echter onbekend hoe vaak een uitwendige versie onder zwangeren, onder controle van de eerste lijn, wordt aangeboden en uitgevoerd.
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hendrix, M. (author), Rijnders, M. (author)
In maart 2006 is er in Maastricht een promotieonderzoek van start gegaan naar de wensen, verwachtingen en ervaringen van vrouwen en hun partners ten aanzien van de verloskundige zorg tijdens zwanger- schap, baring in het algemeen en de plaats van bevallen in het bijzon- der. Verder wordt gekeken of er door de zorgverleners een ander beleid wordt...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vink, R. (author), Rijnders, M. (author)
Huiselijk geweld komt veel voor. Volgens Römkens (1989) heeft 11% van de vrouwen tussen de 20 en 60 jaar herhaald en matig tot zeer ernstig geweld van een mannelijke partner meegemaakt, veelal in combinatie met verkrach- ting en andere vormen van onge- wenste seksuele handelingen. Naar schatting 100.000 kinderen zijn jaarlijks getuige van dit...
article 2007
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Jonge, A. (author), Verbeeten, A. (author), Rijnders, M. (author), van der Pal-de Bruin, K. (author), Lips, J. (author)
Hoe vaak komt een verhoogde glucosewaarde voor bij zwangeren in de eerstelijn? Negen verloskundige praktijken hielden enige tijd gegevens bij van hun screening op zwangerschapsdiabetes tijdens de intake. Bij de 2943 zwangeren werd slechts één maal een nuchtere glucose gevonden boven 6,9 mmol/l.
article 2006
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Jonge, A. (author), van Sluisveld, I. (author), Rijnders, M. (author), Peeters, L. (author)
Hoe om te gaan met zwangerschapsdiabetes is een onderwerp van veel discussie. In Nederland, maar ook internationaal. De herziene CBO richtlijn geeft een advies voor het vaststellen van zwangerschaps- diabetes mellitus. De Jonge ea beschrijven relevante achtergrond- informatie bij de aanbevelingen over screening en diagnostiek.
article 2006
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Rijnders, M. (author), de Jonge, A. (author), Prins, M. (author), van der Pal-de Bruin, K. (author), Lagro-Jansen, T. (author)
De resultaten van veel verlos-kundig onderzoek zijn niet direct toepasbaar in een eerstelijns populatie. Internationaal onderzoek vindt vaak plaats in settings waar vrouwen met zowel een laag als een verhoogd risico zorg krijgen. In Nederland gebeurt verloskundig onderzoek vooral in de tweedelijn. Het is veel moeilijker om onderzoek te doen in...
article 2006
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Korfker, D. (author), Rijnders, M. (author), Offerhaus, P. (author), van der Pal, K. (author), Beers, L. (author)
Het terugdringen van huiselijk geweld is een speerpunt voor het overheidsbeleid. Ook bij zwangeren komt huiselijk geweld van. Verloskundigen kunnen een rol spelen bij het signaleren van geweld en verwijzen naar hulpverleners. Dit artikel beschrijft een proefproject waarin deze rol van verloskundigen gestalte gaat krijgen. Er worden nog...
article 2006
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Amelink, M. (author), van der Goes, B. (author), Herschderfger, K. (author), Korfker, D. (author), Rijnders, M. (author), Buitendijk, S.E. (author)
Een rondgang langs recent eerstelijns-verloskundig onderzoek maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat de eerstelijns- verloskunde in Nederland zich blijft profileren als een beroepsgroep met een eigen wetenschappelijk gezicht.
article 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Amelink, M. (author), Daemers, D. (author), Rijnders, M. (author)
Anemie is een vaak gestelde diagnose in de zwangerschap, maar de huidige manier waarop die diagnose wordt gesteld gaat voorbij aan de fysiologische aanpassingsmogelijkheden van het zwangere lichaam. lnzicht in de achterliggende mechanismen zal de diagnosestelling, preventie en behandeling van ijzergebreksanemie aanzienlijk verbeteren. Het aantal...
article 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Buitendijk, S.E. (author), Amelink-Verburg, M.P. (author), Herscherfer, K. (author), Offerhaus, P. (author), Rijnders, M. (author), Smit, Y. (author)
De stuit zet obstetrisch Nederland deze dagen op zijn kop. De onlangs in The Lancet gepubliceerde uitkomsten van een groot gerandomiseerd onderzoek zij n daarvan de oorzaak . Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat neonatale morbiditeit en mortaliteit sterk gereduceerd kunnen worden door bij elke aterme stuitligging primair een sectio caesarea te...
article 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Herschderfer, K. (author), Rijnders, M. (author), Buitendijk, S.E. (author), Sneeuw, K. (author)
De Nederlandse kraamzorg is een zorgenkindje geworden. De kwaliteit en beschikbaarheid van dit onderdeel van de gezondheidszorg staan onder druk door bezuinigingen, personeelstekort en marktwerking. Om goede kraamzorg te kunnen garanderen zal het huidige beleid bijstelling behoeven. Maar wat is goede kraamzorg eigenlijk?
article 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Rijnders, M. (author), Buitendijk, S.E. (author), Herschderfer, K. (author)
Zwangere vrouwen verwachten veel van epidurale analgesie t ijdens de baring: complete pijnstilling en daardoor een prettige bevalling. Maar met epidurale analgesie wordt lang niet altijd alle pijn weggenomen. Dat kan een onverwachte tegenvaller opleveren.En is achteraf de bevalling met deze vorm van pijnstilling wel zo prettig als tevoren verwacht?
article 2000
Searched for: author%3A%22Rijnders%2C+M.%22
(41 - 53 of 53)

Pages