Searched for: author:"Rietveld, E."
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Rietveld, E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), Kaas, B.M. (author), Wieclawska, S.M. (author)
report 2021
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Hajonides van der Meulen, T.C. (author), Rietveld, E. (author)
Leveringszekerheid van grondstoffen is één van de pijlers onder het CE-beleid in Nederland. In het kader daarvan geeft dit rapport een update van leveringszekerheid van grondstoffen voor de Nederlandse economie (t.o.v. 2012) en gaat het rapport in op de eventuele achterliggende oorzaken van deze verschuivingen. Verder levert dit rapport een...
report 2021
document
Rietveld, E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
report 2021
document
Boonman, H.J. (author), Hauck, M. (author), Rietveld, E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Dit werkprogramma is een samenwerkingsverband van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal Planbureau (CPB), het RIVM, RVO.nl, Rijkswaterstaat en TNO onder...
report 2020
document
Rietveld, E. (author), Stegeman, H. (author), Tukker, A. (author), Keijser, E.E. (author), Hauck, M. (author), Poliakov, E.V. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
report 2019
document
Chahim, M. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), van Bree, M.W. (author), Rietveld, E. (author)
De provincie Zuid-Holland is bezig om tot een beleidskader voor een transitie naar een volledig circulaire economie in 2050 te komen. Daartoe heeft TNO verzocht om een beleidsvoorbereidend onderzoek te doen naar de directe, aanwijsbare invloed van een transitie naar een (meer) circulaire economie op de aard en omvang van werkgelegenheid in Zuid...
report 2019
document
Rietveld, E. (author)
other 2018
document
Ahsmann, B. (author), van Beek, R. (author), van Dord, M. (author), Elias, S. (author), van Golen, B. (author), van Haastrecht, B. (author), Kerssen, M. (author), Lahiri, S. (author), van de Pol, M. (author), Rietveld, E. (author), Spiegeler, H. (author), Steens, R. (author), Sueters, M. (author), Tepper, H. (author), Vlak, J. (author), de Vries, M. (author), Wilhelmus, J. (author), Wittekoek, A. (author), Wyfker, G. (author)
Deze Transitieagenda Maakindustrie is geschreven ter uitwerking van het Grondstoffenakkoord van januari 2017. Dit akkoord wil vóór 2030 een schaalsprong bereiken in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en daarmee een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord. Met het opstellen van de...
report 2018
document
Rietveld, E. (author), Boonman, H. (author), van Harmelen, T. (author), Bastein, T. (author)
report 2018
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Rietveld, E. (author), Keijzer, E.E. (author)
report 2017
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Verstraeten-Jochemsen, J.N. (author), Rietveld, E. (author), Hauck, M. (author), Frijters, E. (author), Klijn, O. (author), Driessen, B. (author)
report 2016
document
Dijkmans-Scheepstra, D. (author), Rietveld, E. (author), Deurloo, J.A. (author), Duiser, I.H.F. (author), Hartman, A. (author), Verkerk, P.H. (author)
De Baecke-Fassaert Motoriektest (BFMT) wordt sinds 2003 landelijk gebruikt door jeugdartsen om de motoriek van 5 tot 6‑jarige kinderen uit groep 2 van het basisonderwijs te beoordelen. De normering van de test is 25 jaar geleden verricht en het onderzoek van destijds is niet gevalideerd door vergelijking met andere motorische testen. Een door...
article 2016
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Rietveld, E. (author)
Achtergrond van deze studie Het Ministerie van Economische Zaken heeft aan een consortium bestaande uit TNO, EU, NEVI (Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement), HCSS en Universiteit Leiden/CML gevraagd een studie te doen naar de mate waarin de Nederlandse economie afhankelijk is van de leveringszekerheid van 64 abiotische grondstoffen ...
report 2015
document
Manshanden, W.J.J. (author), Bouman-Eijs, J.M. (author), Koops, R. (author), Fischer, N.M. (author), Chahim, M. (author), Rietveld, E. (author)
report 2014
document
Bastein, T. (author), Roelofs, E. (author), Rietveld, E. (author), Hoogendoorn, A. (author)
report 2013
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Roelofs, E.M.G. (author), Rietveld, E. (author), Hoogendoorn, A. (author)
report 2013
document
Bastein, T. (author), Roelofs, E. (author), Rietveld, E. (author), Hoogendoorn, A. (author)
For the Dutch Parliament, TNO has assessed the opportunities for a circular economy in The Netherlands. TNO estimates the value of a circular economy to be about 7.3 billion euro. The results and conclusions of the TNO-rapport ‘The potential of a circular economy in the Netherlands’ are sent to the Dutch Parliament by Secretary of State Mrs....
report 2013
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Rietveld, E. (author), Tukker, A. (author), van Loon, C.J. (author), Korteweg, R. (author), Gehem, M. (author), de Ridder, M. (author), Zwanikken, J. (author), Ax, T. (author)
book 2012
document
Groen, T. (author), van Meijeren, J.C. (author), de Ree, D.A. (author), Rietveld, E. (author), Ton, J.T. (author)
In dit rapport wordt een toelichting gegeven op het spoorgoederenvervoer dat via de Nederlands-Duitse grensovergangen wordt vervoerd. Hierbij wordt gekeken naar de omvang (hoeveelheid goederenvervoer) en aard (type goederenvervoer) van dit vervoer naar herkomsten en bestemmingen (regio’s) voor het basisjaar 2007 en naar de verwachte...
report 2012
document
Bouman-Eijs, J.M. (author), van Bree, M.W. (author), Jonkhoff, W. (author), Koops, R. (author), Manshanden, W.J.J. (author), Rietveld, E. (author)
report 2012
Searched for: author:"Rietveld, E."
(1 - 20 of 29)

Pages