Searched for: author%3A%22Rietveld%2C+E.%22
(1 - 20 of 36)

Pages

document
Bastein, A.G.T.M. (author), Rietveld, E. (author), Bouma, G.M. (author), Heezen, M.J.M. (author)
In deze verkenning naar Circulariteit en Mobiliteit in Rotterdam staat de vraag centraal wat de gevolgen zijn van de mobiliteitstransitie voor materiaalstromen naar Rotterdam, de milieu-consequenties daarvan, de impact op de lokale economie en tot slot wat het gemeentelijk handelingsperspectief is met betrekking tot de gevolgen van deze...
report 2022
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Rietveld, E. (author), Breure, M.A.G. (author), Bonenkamp, N.A.J. (author), Wieclawaska, S.M. (author)
Een van de drie hoofddoelstellingen van het Rijksbrede Programma CE is het verbeteren van de leveringszekerheid voor Nederland. Dit rapport gaat in op die hoofddoelstelling. De zorgen omtrent leveringszekerheid zijn de afgelopen jaren sterk oegenomen. Eerder werk van TNO uit 2021 concludeerde al dat deze groeiende zorg nog niet heeft geleid tot...
report 2022
document
Ligthart, T.N. (author), Rietveld, E. (author), Bastein, T. (author)
In het document “De stadsdonut voor Amsterdam” beschrijft de gemeente Amsterdam haar ambitie om bij te dragen aan de ontwikkeling van een voor de bewoners prettige en vernieuwende stad die floreert binnen de grenzen van een leefbare en inclusieve planeet. Amsterdam streeft ernaar die planetaire grenzen te eerbiedigen en tegelijk oog te hebben...
report 2022
document
Rietveld, E. (author)
Het productpaspoort wordt nationaal en internationaal gezien als een onvermijdelijke volgende stap naar een duurzame economie. Financiële instellingen en accountants anticiperen op de komst van een productpaspoort. De ontwikkeling van International Financial Reporting Standards (IFRS) zal in de komende tijd eisen stellen aan betrouwbare data in...
other 2022
document
Rietveld, E. (author), Szijjarto, V. (author)
Een productpaspoort is een digitaal document waarin de samenstelling en overige technische gegevens van een product verzameld zijn. Een paspoort ontwikkelt zich over de keten heen, waarbij iedere schakel in de keten data en informatie kan toevoegen. Toegang tot het paspoort wordt zo georganiseerd dat gedetailleerde data alleen toegankelijk is op...
report 2022
document
de Boer, B.F. (author), Elmer Rietveld, E. (author), Rodrigues, J.F.D. (author), Tukker, A. (author)
article 2021
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Hajonides van der Meulen, T.C. (author), Rietveld, E. (author)
Leveringszekerheid van grondstoffen is één van de pijlers onder het CE-beleid in Nederland. In het kader daarvan geeft dit rapport een update van leveringszekerheid van grondstoffen voor de Nederlandse economie (t.o.v. 2012) en gaat het rapport in op de eventuele achterliggende oorzaken van deze verschuivingen. Verder levert dit rapport een...
report 2021
document
Rietveld, E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), Kaas, B.M. (author), Wieclawska, S.M. (author)
report 2021
document
Rietveld, E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
report 2021
document
Witmond, B. (author), Dijkhof, Y. (author), Rietveld, E. (author)
book 2021
document
Boonman, H.J. (author), Hauck, M. (author), Rietveld, E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Dit werkprogramma is een samenwerkingsverband van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal Planbureau (CPB), het RIVM, RVO.nl, Rijkswaterstaat en TNO onder...
report 2020
document
Chahim, M. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), van Bree, M.W. (author), Rietveld, E. (author)
De provincie Zuid-Holland is bezig om tot een beleidskader voor een transitie naar een volledig circulaire economie in 2050 te komen. Daartoe heeft TNO verzocht om een beleidsvoorbereidend onderzoek te doen naar de directe, aanwijsbare invloed van een transitie naar een (meer) circulaire economie op de aard en omvang van werkgelegenheid in Zuid...
report 2019
document
Rietveld, E. (author), Stegeman, H. (author), Tukker, A. (author), Keijser, E.E. (author), Hauck, M. (author), Poliakov, E.V. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
report 2019
document
Rietveld, E. (author), Boonman, H. (author), van Harmelen, T. (author), Bastein, T. (author)
report 2018
document
Ahsmann, B. (author), van Beek, R. (author), van Dord, M. (author), Elias, S. (author), van Golen, B. (author), van Haastrecht, B. (author), Kerssen, M. (author), Lahiri, S. (author), van de Pol, M. (author), Rietveld, E. (author), Spiegeler, H. (author), Steens, R. (author), Sueters, M. (author), Tepper, H. (author), Vlak, J. (author), de Vries, M. (author), Wilhelmus, J. (author), Wittekoek, A. (author), Wyfker, G. (author)
Deze Transitieagenda Maakindustrie is geschreven ter uitwerking van het Grondstoffenakkoord van januari 2017. Dit akkoord wil vóór 2030 een schaalsprong bereiken in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en daarmee een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord. Met het opstellen van de...
report 2018
document
Rietveld, E. (author)
other 2018
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Rietveld, E. (author), Keijzer, E.E. (author)
report 2017
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Verstraeten-Jochemsen, J.N. (author), Rietveld, E. (author), Hauck, M. (author), Frijters, E. (author), Klijn, O. (author), Driessen, B. (author)
report 2016
document
Dijkmans-Scheepstra, D. (author), Rietveld, E. (author), Deurloo, J.A. (author), Duiser, I.H.F. (author), Hartman, A. (author), Verkerk, P.H. (author)
De Baecke-Fassaert Motoriektest (BFMT) wordt sinds 2003 landelijk gebruikt door jeugdartsen om de motoriek van 5 tot 6 jarige kinderen uit groep 2 van het basisonderwijs te beoordelen. De normering van de test is 25 jaar geleden verricht en het onderzoek van destijds is niet gevalideerd door vergelijking met andere motorische testen. Een door...
article 2016
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Rietveld, E. (author)
Achtergrond van deze studie Het Ministerie van Economische Zaken heeft aan een consortium bestaande uit TNO, EU, NEVI (Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement), HCSS en Universiteit Leiden/CML gevraagd een studie te doen naar de mate waarin de Nederlandse economie afhankelijk is van de leveringszekerheid van 64 abiotische grondstoffen ...
report 2015
Searched for: author%3A%22Rietveld%2C+E.%22
(1 - 20 of 36)

Pages