Searched for: author%3A%22Reinders%2C+G.%22
(1 - 9 of 9)
document
TNO Arbeid (author), Reinders, G. (author), in 't Veld, A. (author)
public lecture 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nossent, S. (author), Louwrier, N. (author), ten Have, K. (author), Michel, F. (author), Reinders, G. (author), van Vliet, A. (author), van Bodengraven, M. (author), van der Vorm, J. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dekker, G. (author), ten Klooster, G.C. (author), Oeij, P.R.A. (author), den Hoedt, M.C. (author), Reinders, G. (author)
Dit rapport is onderdeel van het kennisinvesteringsprogramma “Kennis Als Vermogen Over Thema’s heen (KaVoT) Innovatie die Werkt”. Daarbinnen zijn diverse werkpakketten ondergebracht. Een deel daarvan richt zich op sociale innovatie in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Uit studie blijkt dat dat de MKB-ondernemer sterk is gericht op het primaire...
report 2007
document
TNO Arbeid (author), Treur, H. (author), Zwetsloot, G. (author), de Vroome, E. (author), Reinders, G. (author), Gort, J. (author), Steenbergen, C. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Oostindie, M. (author), Popma, J. (author), Schouten, E. (author), Visser, R. (author), Weyers, M. (author), Zwanikken, S. (author)
Team Veiligheid- en Arbomanagement van TNO Arbeid heeft in 2004 een methodologisch project uitgevoerd gericht op het versterken van kennis en vaardigheden op het gebied van interactief en coöperatief onderzoek, genaamd: ‘Co-operative Inquiry’. De kracht van co-operative inquiry (en aanverwante methodieken zoals naturalistic inquiry) is onder...
report 2004
document
Lavell, C. (author), Reinders, G. (author)
Sinds 1 januari 2003 is het project Kennis- en Documentatiecentrum TNO ondergebracht bij het Nationaal Arbokennisknooppunt als projectonderdeel Collectie Arboliteratuur. In juni 2003 is de bibliotheek van TNO Arbeid in Hoofddorp omgevormd tot Arbo Bibliotheek Nederland. In het Werkprogramma 2003 van het Nationaal Arbokennisknooppunt zijn de...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Dijk, F. (author), Reinders, G. (author), Schaafsma, F. (author), Spreeuwers, D. (author), Hulshof, C. (author), Abspoel, M. (author), Vlek, F. (author), Verbeek, J. (author)
De professionals in arbodiensten en UWV hebben een betere informatie-infrastructuur nodig omdat hoogwaardige kennis noodzakelijk is voor een betere kwaliteit van dienstverlening. Het gaat hierbij om de internationale literatuur op het terrein van arbeid en gezondheid en sociale zekerheid, de Nederlandse literatuur, richtlijnen, good practices,...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Reinders, G. (author)
report 2000
document
Reinders, G. (author)
Voor de uitoefening van zijn functie moet de arbodeskundige snel kunnen beschikken over actuele en relevante informatie. Mackenzie Owen heeft op basis van een bepaalde indeling van informatie een informatiematrix geconstrueerd. De matrix geeft aan welke vier informatietypen in een organisatie te onderscheiden zijn. Dit artikel beschrijft de...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Huppes, G. (author), Klaver, J. (author), Kwantes, J.H. (author), Reinders, G. (author), Terra, N. (author), Willemsen, P. (author)
book 1989
Searched for: author%3A%22Reinders%2C+G.%22
(1 - 9 of 9)