Searched for: author%3A%22Reerink%2C+J.D.%22
(1 - 20 of 21)

Pages

Maternal smoking during lactation: Relation to growth during the first year of life in a Dutch birth cohort
Maternal smoking during lactation: Relation to growth during the first year of life in a Dutch birth cohort
De betekenis van consulieachtige verschijnselen in de eerste twee levensjaren [mportance of convulsion-like signs during the first two years of life]
De betekenis van consulieachtige verschijnselen in de eerste twee levensjaren [mportance of convulsion-like signs during the first two years of life]
Gebruik van gezondheidsvoorzieningen voor kinderen in de eerste 2 levensjaren in Nederland [Use of health care facilities for children under two in the Netherlands]
Gebruik van gezondheidsvoorzieningen voor kinderen in de eerste 2 levensjaren in Nederland [Use of health care facilities for children under two in the Netherlands]
Evaluatie van het Van Wiechenschema
Evaluatie van het Van Wiechenschema: III Verwijzingen vanuit het consultatiebureau op grond van mogelijke ontwikkelingsstoornis
Magnetron en zuigelingenvoeding
Magnetron en zuigelingenvoeding
Social class, ethnicity and other risk factors for small for gestational age and preterm delivery in the Netherlands
Social class, ethnicity and other risk factors for small for gestational age and preterm delivery in the Netherlands
Congenitale afwijkingen in het eerste levensjaar in Nederland [Congenital anomalies in the first year of life in the Netherlands]
Congenitale afwijkingen in het eerste levensjaar in Nederland [Congenital anomalies in the first year of life in the Netherlands]
Verband tussen sociaal-economische status en verschillen in gebruik van zorg bij zwangerschap, bevalling en kraamperiode [Connections between socio-economic status and differences in care during pregnancy, delivery and lying-in period]
Verband tussen sociaal-economische status en verschillen in gebruik van zorg bij zwangerschap, bevalling en kraamperiode [Connections between socio-economic status and differences in care during pregnancy, delivery and lying-in period]
Evaluatie van het Van Wiechenschema
Evaluatie van het Van Wiechenschema: H Interwaarnemer-variatie en volledigheid van registratie
Melkvoeding van zuigelingen in Nederland, 1986/19897 en 1988/1990
Melkvoeding van zuigelingen in Nederland, 1986/19897 en 1988/1990
Leeftijd van de moeder en uitkomst van zwangerschap
Leeftijd van de moeder en uitkomst van zwangerschap
Evaluatie van het Van Wiechenschema
Evaluatie van het Van Wiechenschema: I De overeenkomst tussen referentiewaarden en waarnemingen in de praktijk
Het Van Wiechenschema in de praktijk; evaluatie van een schema voor onderzoek van de psychomotorische ontwikkeling op het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters
Het Van Wiechenschema in de praktijk; evaluatie van een schema voor onderzoek van de psychomotorische ontwikkeling op het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters
Sociaal medisch onderzoek consultatiebureau kinderen SMOCK ; epidemiologisch onderzoek in de jeugdgezondheidszorg
Sociaal medisch onderzoek consultatiebureau kinderen SMOCK ; epidemiologisch onderzoek in de jeugdgezondheidszorg
Interventies vanuit het consultatiebureau voor zuigelingen en peuters
Interventies vanuit het consultatiebureau voor zuigelingen en peuters: een exploratieve studie naar extra CB-consulten, extra huisbezoeken en verwijzingen in het kader van de jeugdgezondheidszorg in de eerste twee levensfasen
SMOCC: Design of a representative cohort-study of live-born infants in the Netherlands
SMOCC: Design of a representative cohort-study of live-born infants in the Netherlands
Sociaal medisch onderzoek consultatiebureau kinderen
Sociaal medisch onderzoek consultatiebureau kinderen: leefsituatie en gezondheid van 2151 levendgeborenen in Nederland; de pre- en perinatale periode
Leefstijl, omgevingsfactoren, uitkomsten van zwangerschap en gezondheid
Leefstijl, omgevingsfactoren, uitkomsten van zwangerschap en gezondheid: Fase 2
Landelijke testregistratie [National testes registration]
Landelijke testregistratie [National testes registration]
Voorkom onnodige orchidopexie
Voorkom onnodige orchidopexie
Searched for: author%3A%22Reerink%2C+J.D.%22
(1 - 20 of 21)

Pages