Searched for: author%3A%22Rasker%2C+P.C.%22
(1 - 15 of 15)
document
Rasker, P.C. (author), Bletsis, A.J. (author), Brongers, B. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author), Verweij, E.D.N. (author)
Gezamenlijk beheren de landelijke beheerders Rijkswaterstaat en ProRail, 12 provincies, 342 gemeenten en 21 waterschappen onder meer circa 141.000 km wegen, 5.700 km vaarweg, 7.000 km spoor, en tienduizenden objecten zoals bruggen, viaducten, tunnels, sluizen, stuwen en gemalen. De totale waarde van de Nederlandse infrastructuur wordt geschat op...
report 2023
document
de Goede, M. (author), Hogema, J.H. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Martens, M.H. (author), Rasker, P.C. (author)
TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen....
report 2012
document
de Goede, M. (author), Hogema, J.H. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Martens, M.H. (author), Rasker, P.C. (author)
TrafficQuest is constantly taking stock of the state of affairs in the field of traffic management and the direction being taken by developments. Traffic management is on the threshold of significant change. Countless new developments will make it possible to deploy traffic management more effectively and more proactively across the entire...
report 2012
document
Post, W.M. (author), Punte, P.A.J. (author), Rasker, P.C. (author), Langefeld, J.J. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
We’re investigating a new assignment of manning on board of modern coasters while maintaining the current level of safety. International marine legislation sets a high, but conservative standard to the ship’s crew, but other composition of the ship’s crew may fulfill these high standards as well. One example of such a standard is the obligation...
conference paper 2010
document
van der Kleij, R. (author), Rasker, P.C. (author), Lijkwan, J.T.E. (author), de Dreu, C.K.W. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
Distributed teamwork is not without its difficulties. The detrimental aspects of geographical dispersion of team members on effective teamwork are often invoked to justify reluctance 'to go virtual', despite the fact that for some tasks, and under some conditions, distributed environments may be as good as, or perhaps even better than, meeting...
conference paper 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hiemstra, A.M.F. (author), van Geel, B. (author), Gallis, R. (author), van Berlo, M.P.W. (author), Rasker, P.C. (author), van Luxemburg, M. (author)
Het blijkt in de praktijk dat ongelukken veelal te wijten zijn aan onjuiste procedures, falend onderhoud of slechte communicatie. Naar aanleiding hiervan is in het kader van het Nieuw Initiatief 'Systeem Systeem Innovatie Maatschappelijke Veiligheid' deze methodiek ontwikkeld en getest. Daarbij is een expliciete link gelegd tussen het (dynamisch...
report 2006
document
Post, W.M. (author), van den Bogaard, S.A.A. (author), Rasker, P.C. (author), TNO Technische Menskunde (author)
When knowledge, required for trouble-shooting at sea, can be supplied real-time but from a distance, problems, such as with the limited availability of specialists, and the high costs of maintenance, may be tackled. Unclear is, however, how this redistribution of knowledge will work in practice. We therefore performed an experiment in which an...
bookPart 2004
document
Böhmer, R.L. (author), Clarenbeek, J.F. (author), d' Huy, C.W. (author), Kleberg, J.B. (author), van Leeuwen, E.W.A. (author), van der Meulen, F.A. (author), Rasker, P.C. (author), Wagenaar, W.J.G.P. (author)
De hype rondom kennismanagement lijkt voorbij. Veel organisaties hebben met wisselend succes initiatieven ontplooid. Gericht op het vergroten van het innovatieve vermogen van organisaties, blijkt het in de praktijk niet eenvoudig de effecten zichtbaar en meetbaar te krijgen. Daarbij blijken investering-effectanalyses nog geen gemeengoed te zijn....
book 2004
document
Kerstholt, J.H. (author), de Boer, W.E.L. (author), Jansen, E.J.M. (author), Bollen, D. (author), Rasker, P.C. (author), Cremer, R. (author)
In een experiment om te zien hoe verzekeringsartsen tot hun oordeel komen bij het vaststellen van mogelijkheden van mensen die in de WAO tercht lijken te komen, dienden drie ervaren en drie onervaren verzekeringsartsen twee cliënten successievelijk te beoordelen. De cliënten werden gespeeld door acteurs. Het beoordelingsgesprek werd opgenomen op...
book 2002
document
Rasker, P.C. (author)
doctoral thesis 2002
document
Schraagen, J.M.C. (author), Rasker, P.C. (author)
An important factor affecting team performance in Combat Information Centers is communication. Previous research has shown that high-performing teams use effective communication patterns, such as limiting idle chatter during high workload conditions, and sharing information before it is needed. Although the existence of these communication...
conference paper 2001
document
Rasker, P.C. (author), Post, W.M. (author)
conference paper 2000
document
Essens, P.J.M.D. (author), Post, W.M. (author), Rasker, P.C. (author)
bookPart 2000
document
Rasker, P.C. (author), Post, W.M. (author), Schraagen, J.M.C. (author), TNO Human Factors (author)
In two studies, the effect of two types of intra-team feedback on developing a shared mental model in Command & Control teams was investigated. A distinction is made between performance monitoring and team self-correction. Performance monitoring is the ability of team members to monitor each other's task execution and give feedback during task...
article 2000
document
Post, W.M. (author), Rasker, P.C. (author), Schraagen, J.M.C. (author)
This study investigates the role of communication and coordination in team decision making under critical circumstances. The focus of this research is on how to organize and support a team that is faced with a critical situation and needs to allocate resources to handle the situation. We investigated whether teams that have restricted...
conference paper 1999
Searched for: author%3A%22Rasker%2C+P.C.%22
(1 - 15 of 15)