Searched for: author%3A%22Pot%2C+F.D.%22
(1 - 20 of 40)

Pages

document
Dhondt, S. (author), Oeij, P.R.A. (author), Pot, F.D. (author)
This chapter addresses social innovation as the invention, development and implementation of new ideas to solve social problems faced by individuals, groups or communities (Oeij et al. 2019, p. 244). This definition sees the ‘implementation’ of innovation as an indicator of success in solving social problems. Social problems are any situation...
bookPart 2021
document
Rus, D. (author), Oeij, P.R.A. (author), Pot, F.D. (author), Totterdill, P. (author)
In this article, we present an overview of European workplace innovation policy, theory, research and practice. In our review, we will first highlight the ways in which different policy, theory, empirical, and practical approaches to workplace innovation diverge and converge. Second, we will outline some potential future avenues for the field of...
article 2019
document
Oeij, P.R.A. (author), Rus, D. (author), Pot, F.D. (author)
This book focuses on workplace innovation, which is a key element in ensuring that organizations and the people within them can adapt to and engage in healthy, sustainable change. It features a collection of multi-level, multi-disciplinary contributions that combine theory, research and practical perspectives. In addition, the book presents new...
book 2017
document
Pot, F.D. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Alle aandacht voor werkstress begin november 2014 richtte zich vooral op wat werkenden daartegen kunnen doen. Een gemiste kans, vinden Frank Pot en Peter Smulders, omdat niet naar de oorzaak wordt gekeken. Die ligt namelijk in de wijze waarop de arbeid is georganiseerd. Meer eigen regelmogelijkheden voor werkenden kan stress voorkomen.
article 2014
document
Dhondt, S. (author), Pot, F.D. (author), Kraan, K.O. (author)
Purpose This paper focusses on participation in the workplace and examines the relative importance of different dimensions of job control in relation to subjective well-being and organizational commitment. These dimensions are (1) job autonomy (within a given job), (2) functional support (from supervisor and colleagues) and (3) organizational...
article 2014
document
Pot, F.D. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Is de flexibiliteit niet te ver doorgeschoten en of bij mensen met flexibele contracten de kwaliteit vvan de arbeid slechter is dan bij mensen in vaste dienst. Hoe zit dat in het openbaar bestuur?
bookPart 2013
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Pot, F.D. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Over kenniswerkers en kenniswerk wordt veel gesproken en geschreven. Maar het is niet duidelijk over wie en over wat voor werk het precies gaat. Definities die uitgaan van werkkenmerken geven meer inzicht dan definities die uitgaan van beroepen.
article 2010
document
Pot, F.D. (author)
public lecture 2009
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
Objective: This discussion paper presents the debate on the theoretical and practical claim that a simultaneous improvement in the quality of working life and organizational performance can be achieved by workplace development. Results: A correlation of 0.50 was found between the quality of working life and organizational performance. All...
article 2009
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
report 2009
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author)
bookPart 2000
document
Pot, F.D. (author)
Deze bundel is een verslag van een in 1997 gehouden congres 'De zorgzame markt : werkgelegenheidscreatie tussen marktwerking en regulering', georganiseerd door het onderzoeksbureau EIM en de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD). .
bookPart 1998
document
Pot, F.D. (author)
Congresbundel van het op 27 november 1998 gehouden Tweede Landelijke Congres van "Nederland in Beweging" onder auspiciën van het NOC*NSF te Arnhem.
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author)
Deze jubileumuitgave van het tiende arbeidsomstandighedencongres 1998 bevat de door de verschillende sprekers ingezonden informatie. Een breed scala van onderwerpen komt aan de orde. Het feit dat we aan het 10e Arbeidsomstandighedencongres toe zijn zou de indruk kunnen wekken dat we het onderhand wel allemaal geregeld zullen hebben in arboland....
bookPart 1998
document
Pot, F.D. (author), van der Vlist, R. (author)
Werkdruk kan samenhangen met vele factoren in het werk. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de factoren produktievormen en leiderschapsstijlen.
article 1996
document
Huijgen, F. (author), Pot, F.D. (author)
In deze bundel zijn bijdragen opgenomen, die zijn geschreven naar aanleiding van een discussie die tussen onderzoekers van de themagroep Kwaliteit van de Arbeid (SISWO) is gevoerd over ontwerpgericht onderzoek. Het eerste deel introduceert sociotechniek en de arbeidsprocesbenadering, terwijl het tweede deel in dit kader de beoordeling ervan...
book 1995
document
Pot, F.D. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author), Dhondt, S. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author)
Organizational innovation and recent European legislation on work organization require instruments, to be used by practitioners, for the assessment of jobs and the redesign of the structure of the division of labour. In The Netherlands the so-called WEBA-instrument (conditions for well-being at work) has been developed to assess stress risks and...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Dhondt, S. (author), Pot, F.D. (author)
conference paper 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Pot, F.D. (author)
This book contains a series of papers which were presented during the Fourth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management, held in Stockholm, Sweden, on 29 May - 2 June, 1994. The aim of the symposium was to provide an international forum for the dissemination and exchange of scientific information on...
conference paper 1994
document
van der Vlist, R. (author), Pot, F.D. (author)
Letterlijk betekent diagnose: 'het vaststellen van een ziekte bij mens, dier of plant'. Daartoe is vrijwel steeds voorafgaand onderzoek nodig. Een juiste diagnose is vervolgens weer het uitgangspunt voor een therapie, een behandeling. Maar daarvoor is een zekere kennis van de ziekte waaraan het organisme lijdt onontbeerlijk' Tot zover de Grote...
bookPart 1993
Searched for: author%3A%22Pot%2C+F.D.%22
(1 - 20 of 40)

Pages