Searched for: author%3A%22Poorterman%2C+J.H.%22
(1 - 10 of 10)
Trends in oral health in young people in the Netherlands over the past 20 years: A study in a changing context
Trends in oral health in young people in the Netherlands over the past 20 years: A study in a changing context
De restauratieve verzorgingsgraad bij de jeugd 1. Patiëntgebonden factoren. [The restorative care index in children 1. Factors concerning the child]
De restauratieve verzorgingsgraad bij de jeugd 1. Patiëntgebonden factoren. [The restorative care index in children 1. Factors concerning the child]
Trends in mondgezondheid. Cariësprevalentie en frequentie van controlebezoek aan de tandarts [Trends in oral healthcare. Caries prevalence and frequency of visits to the dentist for checkups]
Trends in mondgezondheid. Cariësprevalentie en frequentie van controlebezoek aan de tandarts [Trends in oral healthcare. Caries prevalence and frequency of visits to the dentist for checkups]
Tandcariës in Nederland rond de eeuwwisseling [Dental caries in the Netherlands at the turn of the century]
Tandcariës in Nederland rond de eeuwwisseling [Dental caries in the Netherlands at the turn of the century]
Klinische onderschatting van de prevalentie van approximale dentinelaesies en inadequate restauraties [Clinical underestimation of the prevalence of approximal dentin lesions]
Klinische onderschatting van de prevalentie van approximale dentinelaesies en inadequate restauraties [Clinical underestimation of the prevalence of approximal dentin lesions]
Tandheelkundige verzorging jeugdige ziekenfondsverzekerden. 1. Prevalentie en behandeling van cariës tussen 1987 en 1999 [Dental care for young people insured by health insurance fund 1. Prevalence and treatment of dental caries between 1987 and 1999]
Tandheelkundige verzorging jeugdige ziekenfondsverzekerden. 1. Prevalentie en behandeling van cariës tussen 1987 en 1999 [Dental care for young people insured by health insurance fund 1. Prevalence and treatment of dental caries between 1987 and 1999]
Tandheelkundige verzorging jeugdige ziekenfondsverzekerden. 3. Tandartsbezoek en mondhygiënisch gedrag tussen 1987 en 1999 [Oral health care in young people insured by a health insurance fund 3. Dental attendance and oral hygiene habits in the Netherlands
Tandheelkundige verzorging jeugdige ziekenfondsverzekerden. 3. Tandartsbezoek en mondhygiënisch gedrag tussen 1987 en 1999 [Oral health care in young people insured by a health insurance fund 3. Dental attendance and oral hygiene habits in the Netherlands between 1987 and 1999]
Tandheelkundige verzorging jeugdige ziekenfondsverzekerden. 2. Prevalentie en behandeling van orthodontische afwijkingen tussen 1987 en 1999 [Oral health care in young people insured by a health insurance fund. 2. Prevalence and treatment of malocclusions
Tandheelkundige verzorging jeugdige ziekenfondsverzekerden. 2. Prevalentie en behandeling van orthodontische afwijkingen tussen 1987 en 1999 [Oral health care in young people insured by a health insurance fund. 2. Prevalence and treatment of malocclusions in the Netherlands between 1987-1999]
Veranderingen in mondgezondheid bij volwassenen. Resultaten van onderzoek uitgevoerd in 1983 en 1995 [Changes in oral health in adults. Results of studies performed in 1983 and 1995]
Veranderingen in mondgezondheid bij volwassenen. Resultaten van onderzoek uitgevoerd in 1983 en 1995 [Changes in oral health in adults. Results of studies performed in 1983 and 1995]
Resultaten van jeugdtandverzorging: een onderzoek naar mondgezondheid en mondhygiënisch gedrag bij deelnemers aan Regionale Instellingen [Results of youth dentistry: oral health and oral hygiene habits of children participating in regional institutions]
Resultaten van jeugdtandverzorging: een onderzoek naar mondgezondheid en mondhygiënisch gedrag bij deelnemers aan Regionale Instellingen [Results of youth dentistry: oral health and oral hygiene habits of children participating in regional institutions]
Searched for: author%3A%22Poorterman%2C+J.H.%22
(1 - 10 of 10)