Searched for: author%3A%22Polman%2C+J.%22
(1 - 1 of 1)
document
TNO Arbeid (author), Nossent, S. (author), Polman, J. (author), Dijk, F. (author)
Deze rapportage bevat de belangrijkste bevindingen en conclusies van de tweede fase van de studie 'Welzijn op het werk in de bosarbeid'. Deze studie is op 1 maart 1998 gestart en duurde 12 maanden. Het uiteindelijke doel voor de Afdeling Bos en Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is het vormgeven van een structureel en praktisch...
book 1999