Searched for: author%3A%22Polder%2C+R.B.%22
(181 - 191 of 191)

Pages

document
Polder, R.B. (author)
Lezing gehouden voor de VABOR ledenvergadering op 7 december 1995 door Dr. Rob B. Polder van TNO Bouw, te Rijswijk. Hij is lid van CUR commissie B 47, Kathodische bescherming van beton en rapporteur van de Aanbeveling die hierover in voorbereiding is. Omdat in mei 1993 over principes en praktische details al een lezing is gehouden (zie VABOR...
article 1996
document
Polder, R.B. (author)
Chloride penetration from sea water may cause corrosion of reinforcement in concrete structures. Adding reactive inorganic materials such as blast furnace slag, fly ash or silica fume to the cement matrix improves the resistance against chloride penetration as compared to Portland cement concrete. A relatively simple laboratory procedure was...
conference paper 1996
document
Polder, R.B. (author)
Corrosion of prestressing steel may lead to sudden, so called brittle failure, due to the special microstructure of the steel and the high tensile forces. Such brittle failure may seriously reduce the load capacity of a prestressed concrete structure. In principle all stressed high strength steel is sensitive to this process. This paper focuses...
conference paper 1996
document
Polder, R.B. (author)
Beton is een goedkoop en flexibel bouw-materiaal dat bovendien duurzaam is. Gebruiksduren van 50 tot 100 jaar en meer zijn normaal. Er is maar een klein aantal bedreigingen voor de duurzaamheid. Corrosie van de wapening is verreweg de belangrijkste. Hierover is enige tijd geleden een uitgave verschenen van het NCC [17. In dit artikel belicht Rob...
article 1996
document
de Vries, J. (author), Polder, R.B. (author), Borsje, H. (author)
Hydrophobic treatment makes a concrete surface absorb less water and less chloride. Hydrophobic treatment was studied as a protection agninst chloride penetration from deicing salts. Test methods were designed. Nine hydrophobic products were tested, of which three complied to the requirements on finished concrete surfaces. The water absorption...
conference paper 1996
document
de Vries, J. (author), Polder, R.B. (author), Borsje, H. (author), TNO Bouw (author)
De Bouwdienst Rijkswaterstaat heeft onlangs het eindrapport gepresenteerd van een onderzoek naar het hydrofoberen van beton. Nagegaan is welk effect hydrofoberen heeft op chioride-indringing, corrosie van de wapening en vorstbestendig held. Het door TNO-Bouw verrichte onderzoek heeft tevens geleid tot het opstellen van prestatie-eisen en een...
article 1996
document
Polder, R.B. (author)
Reeds eerder is in Cement over kathodische bescherming gepubliceerd [1. 2]. Sinds de eerste toepassing in 1987 is in de praktijk ruime ervaring opgedaan en is laboratoriumon-derzoek uitgevoerd [3]. Die ervaring is door CUR-commissie B47 bijeengebracht en vast-gelegd in CUR-Aanbeveling 45. die bij dit nummer van Cement is gevoegd. In dit artikel...
article 1996
document
Polder, R.B. (author)
De belangrijkste bedreiging voor de duurzaamheid van betonconstructies is corrosie van de wapening. Normaal wordt wapeningsstaal daartegen beschermd door passivering ten gevolge van de hoge pH. Corrosie kan alleen optreden indien chloride bij de wapening aanwezig is of het beton bij de wapening is gecarbonateerd [Polder & Bijen 1995]. Verder...
conference paper 1996
document
TNO Bouw (author), Polder, R.B. (author)
Chloride penetration from sea water may cause corrosion of reinforcement in concrete structures. Adding reactive inorganic materials such as blast furnace slag, fly ash or silica fume to the cement matrix improves the resistance against chloride penetration as compared to Portland cement concrete. A relatively simple laboratory procedure was...
article 1996
document
Polder, R.B. (author)
De hoge vochtigheidsgraad in natte cellen veroorzaakt schade aan prefab beton waarin calciumchlori de als verhardingsversneller is gebruikt. Voorheen verwachtten deskundigen die schade alleen buiten. Toen vorig jaar in een flat in Groningen ook binnen schade werd aangetoond, ontstond er dus enige op schudding. Een nieuwe meetmethode van TNO Bouw...
article 1995
document
Instituut voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies TNO (author), Polder, R.B. (author), Haase, J.F.M. (author), van Mechelen, A.C.A. (author)
report 1989
Searched for: author%3A%22Polder%2C+R.B.%22
(181 - 191 of 191)

Pages