Searched for: author%3A%22Ploos+van+Amstel%2C+W.%22
(1 - 20 of 39)

Pages

document
van Duin, R. (author), Ploos van Amstel, W. (author), Quak, H.J. (author)
Research finds that the global market value of cargo bikes will hit 2.4 billion euros by 2031. Analysts with Future Market Insights assessing the growth of cargo bikes have placed the parcel courier industry as a key buyer of electric cargo bikes, forecasting that 43 per cent of sales could go to this industry. This growth is driven by city...
bookPart 2022
document
Ploos van Amstel, W. (author), Weltevreden, J. (author), Quak, H.J. (author), Hopman, M. (author)
Online winkelen is populair. Tussen 2010 en 2019 zijn de online bestedingen in Nederland volgens brancheorganisatie Thuiswinkel.org gestegen van circa 10 miljard tot bijna 26 miljard euro. In 2020 hebben de coronamaatregelen geleid tot een groei van 40 tot 60% in het aantal online aankopen (data CBS over 2020 en 2021). De groei vlakte in het...
other 2021
document
de Bes, J. (author), Eckartz, S. (author), van Kempen, E. (author), van Merriënboer, S. (author), Ploos van Amstel, W. (author), van Rijn, J. (author), Vrijhoef, R. (author)
De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar nieuwe concepten voor bouwlogistiek en bij negen proeftui-nen in binnenstedelijk gebied is aangetoond dat hier forse winst is te behalen in termen van besparingen op logistieke kosten en bouwtijd, betere doorstroming, minder schadelijke uitstoot en minder hinder voor de omgeving. Zo bleek het mogelijk...
report 2018
document
den Boer, E. (author), Kok, R. (author), Ploos van Amstel, W. (author), Quak, H.J. (author), Wagter, H. (author)
When it comes to City Logistics, the need to innovate comes from multiple directions. Greenhouse gas emissions must be drastically reduced while at the same time maintaining a vibrant and healthy economy, demanding robust action from each and every sector, including transport. At the same time, competition for scarce and precious common...
report 2017
document
Immers, B. (author), Hemelrijk, C. (author), Ploos van Amstel, W. (author), van den Heuvel, M.J.R. (author), Kooij, R. (author), van Voorden, A. (author), van Dooren, E. (author), Schuurman, W. (author), van der Mei, R. (author), Brazier, F. (author), Stam, K. (author)
TrafficQuest ziet het als een van haar opgaven om het verkeersmanagementproces zo goed mogelijk te doorgronden en op basis van het begrip van het proces sturingsprincipes te traceren en uit te werken die toegepast kunnen worden bij het (beter) managen van verkeer in een wegennetwerk”. Eén van de manieren om meer inzicht in de processen te...
report 2015
document
Ploos van Amstel, W. (author)
article 2014
document
Ploos van Amstel, W. (author)
"De consument staat steeds meer aan het stuur", vertelt supplychainexpert Walther Ploos van Amstel. En dat heeft ook gevolgen voor elogistics
article 2014
document
Ploos van Amstel, W. (author), Balm, S. (author)
KDN-leden moeten inspelen op ontwikkelingen in de stedelijke logistiek. Daarvoor moeten ze buiten hun huidige werkgebied kijken en vervoersconcepten kopiëren naar andere steden. Daarnaast wordt slimmer plannen steeds belangrijker
article 2014
document
Ploos van Amstel, W. (author)
Financiële toppers moeten zorgen voor een betere inzet van werkkapitaal met maatregelen. Dat gaat niet zonder eerst intern de zaken te hebben geregeld. Uw geld staat echt onnodig in de file...
article 2014
document
Ploos van Amstel, W. (author)
De productiviteit van de ruim zeshonderd Nederlandse distributiecentra (dc's) die dit jaar meededen aan het 'NK Speed Docking', bevindt zich internationaal gezien op een hoog niveau. De Nederlandse dc's blijken goederen gemiddeld genomen efficiënter te ontvangen dan de dc's die in België, Luxemburg, Tsjechië en Slowakije aan een soortgelijk...
article 2014
document
Ploos van Amstel, W. (author)
Als studenten mij komen vertellen dat ze een job willen in de e-commercelogistiek, dan wens ik ze heel veel succes toe. Met die uitspraak maakt Walther Ploos van Amstel meteen duidelijk dat het pad naar een bloeiende e-commercebusiness niet bepaald over rozen gaat. Bedrijven die denken dat ze e-commerce er zomaar 'even bij kunnen nemen',...
article 2014
document
Ploos van Amstel, W. (author)
Sectoren als handel en transport laten miljarden euro's liggen door geen data te delen in de keten. Niet met hun klanten of leveranciers en al helemaal niet met hun collega's. Vanwaar deze angst?
article 2014
document
Ploos van Amstel, W. (author)
article 2013
document
Ploos van Amstel, W. (author)
Mijn straat staat in de top tien! Maar, er is geen enkele reden voor feest. Wij staan op de achtste plaats van meest vervuilde straten van Nederland. Het GroenLinkse stadsdeelbestuur heeft in vier jaar niets bereikt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat de uitlaatgassen van dieselmotoren kankerverwekkend zijn. Volgens de WHO zijn de...
article 2013
document
Ploos van Amstel, W. (author)
Het logistieke vakgebied leent zich bij uitstek voor het slim toepassen van 'big data'. Maar bedrijven blijven tot nu toe liever vissen in troebel water. Dat verandert echter snel. Data delen wordt de nieuwe norm
article 2013
document
Ploos van Amstel, W. (author)
public lecture 2013
document
Ploos van Amstel, W. (author)
Dit boekje gaat medewerkers in de groothandel helpen om het voorraadbeheer te verbeteren. Het leert hoe je klanten blij maakt in super competitieve markten. Een spiegel voorgehouden krijgen: waar staan we vandaag? Welke verbeteringen doen er echt toe en dragen straks bij aan de winst? Het boekje biedt inspirerende ervaringen van andere, vooral...
report 2013
document
Ploos van Amstel, W. (author)
Als één van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie staat de groothandel voor de uitdaging haar competitief vermogen te vergroten. Dit rapport schetst een beeld van de gevolgen die dit voor deze bedrijfstak heeft en is het resultaat van twee jaar onderzoek. Dit onderzoek is verricht door TNO op initiatief van het Nederlands Verbond...
report 2013
document
Ploos van Amstel, W. (author)
article 2012
document
Ploos van Amstel, W. (author)
Er komt een tekort aan logistiek personeel. Dat betekent lege schappen en productiestilstanden als de productiviteit in de logsitieke sector niet sterk verbetert. We moeten over 10 jaar met 25% minder mensen hetzelfde doen. Ketens moeten bovendien duurzamer, veiliger, stiller, sneller, verser en voorspelbaarder worden: 'We want it all, we want...
article 2012
Searched for: author%3A%22Ploos+van+Amstel%2C+W.%22
(1 - 20 of 39)

Pages