Searched for: author%3A%22Plomp%2C+A.J.%22
(1 - 20 of 46)

Pages

document
Kroon, P. (author), Plomp, A.J. (author)
The effect of potential policy measures to reduce the emissions of NOx and NH3 in several sectors has been analyzed and reported in this document for the Dutch government. In this background report of TNO the effect of four policy measures has been described, which all focus on the industrial sectors and energy sectors, such as electricity...
report 2021
document
Abels van Overveld, M. (author), Blomjous, D. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Brouwer, E.J. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), Elzenga, H. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Hekkenberg, M. (author), 't Hoen, M. (author), van Hout, M. (author), Ivanova, O. (author), Keys, A. (author), Koelemeijer, R. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nauta, M. (author), Nijdam, D. (author), Notenboom, J. (author), Ozdemir, O. (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Schijndel, M. (author), Schouten, M. (author), Schure, K. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Uitbeijerse, G. (author), Vethman, P. (author), Visser, H. (author), Volkerss, C. (author), Vries, A. (author), Wilting, H. (author), van der Zanden, E. (author), Segers, R. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Kremer, A. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van den Oever, R. (author), Wooltuis, R. (author), Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author), Kooger, R. (author), Plomp, A.J. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), Usmani, O. (author), Wetzels, W. (author), van Zanten, M. (author), Honig, E. (author)
report 2020
document
Plomp, A.J. (author), Visschedijk, A.J.H. (author), Dröge, R. (author)
Voor milieu- en klimaatbeleidsadvies maakt PBL gebruik van zogeheten reductie-opties om de (kosten-)effectiviteit van mogelijke beleidsmaatregelen inzichtelijk te maken. De kosteneffectiviteit van milieumaatregelen vormt bij veel beleidsmaatregelen een belangrijk hulpmiddel en wordt ook wel gebruikt als toets bij verlening van milieuvergunningen...
report 2020
document
Plomp, A.J. (author), Kroon, P. (author)
report 2020
document
van Dinther, D. (author), Plomp, A.J. (author)
Eén van de aandachtspunten van de gemeente Sliedrecht is de luchtkwaliteit in de gemeente, vooral die ten gevolge van het lokale verkeer. De gemeente Sliedrecht heeft TNO gevraagd om de luchtkwaliteit – en specifieker de fijnstof- en stikstofdioxide (NO2) concentraties - in de gemeente te onderzoeken. Om de luchtkwaliteit te onderzoeken heeft...
report 2019
document
van Dinther, D. (author), Plomp, A.J. (author)
Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente Sliedrecht, er zijn in deze gemeente zorgen omtrent de luchtkwaliteit, vooral ten gevolge van het lokale verkeer. Om de luchtkwaliteit te onderzoeken heeft TNO drie CaireBoxen geinstalleerd op drie locaties in Sliedracht: Craijensteijn, Stationseg en de Rivierdijk. De fijnstof- en...
report 2018
document
Plomp, A.J. (author), Droge, R. (author), Jansen, B. (author), Hulskotte, J.H.J. (author)
Voor milieu- en klimaatbeleidsadvies maakt PBL gebruik van zogeheten reductie-opties om de (kosten-)effectiviteit van mogelijke beleidsmaatregelen inzichtelijk te maken (Smeets et al., 2015; Smeets et al., 2012; Daniëls & Koelemeijer, 2016). De kosteneffectiviteit van milieumaatregelen vormt bij veel beleidsmaatregelen een belangrijk hulpmiddel...
other 2018
document
Menkveld, M. (author), Smekens, K.E.L. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A.J. (author), van Stralen, J. (author), Hekkenberg, M. (author), Plomp, A.J. (author), van Hout, M. (author), Wetzels, W. (author), Geilenkirchen, G. (author), Peek, K. (author), van Schijndel, M. (author), van der Sluis, S. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst jaarlijks de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding en de uitstoot van broeikasgassen. De NEV geeft bandbreedtes rond de projectie op de korte termijn (zichtjaar 2020) en de middellange termijn (zichtjaar 2030). Dit achtergrondrapport geeft een toelichting op de totstandkoming van de...
report 2017
document
Plomp, A.J. (author)
public lecture 2017
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Plomp, A.J. (author), Rodink, R. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
"In dit rapport worden de resultaten beschreven van een eerste verkennend onderzoek, waarin metingen langs de weg worden uitgevoerd volgende de pluimmethodiek om verschil in stikstofoxide(NOX)emissies van Euro VI-vrachtwagens te kunnen identificeren. Volgens berichtgeving zijn er voor sommige gebruikers redenen om nageschakelde technieken voor...
report 2017
document
Plomp, A.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Er is in de maatschappij toenemende aandacht voor de (geur)hinder en emissie-effecten van het stoken van houtkachels. In dit document is informatie opgenomen die beleidsmakers inzicht geeft in de mogelijkheden voor het beperken van de emissies van houtkachels. Na drie technische opties volgen stooktips en tenslotte adviezen. De technische opties...
other 2017
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Plomp, A.J. (author)
Deze notitie vat kort samen welke soorten effecten van een-op-een afspraken mee kunnen tellen als finale energiebesparing voor het besparingsdoel van 9 PJ in de industrie onder het ETS. Het Energieakkoord omvat een besparingsdoel van 100 PJ additioneel op het finale verbruik, waarvan de 9 PJ onderdeel is. Deze notitie gaat alleen over wanneer...
other 2017
document
Mozaffarian, M. (author), Beurskens, L.W.M. (author), Londo, H.M. (author), Lensink, S.M. (author), Plomp, A.J. (author), van Zuijlen, C.L. (author), Jans, G. (author), Kraan, C.M. (author), Taris, A.M. (author), Lemmens, J. (author), Mijnlieff, H. (author), Meijer, R. (author), Cremers, M. (author), in `t Groen, B. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
On assignment of the Dutch Ministry of Economic Affairs, ECN and DNV GL have studied the cost of renewable energy production. This cost assessment for various categories is part of an advice on the subsidy base rates for the feed-in support scheme SDE+. This report contains a draft advice on the cost of projects in the Netherlands targeted for...
report 2016
document
Plomp, A.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
De regeling Energie Investeringsaftrek (kortweg EIA) is een regeling waarmee energiezuinige, technische bedrijfsmiddelen fiscaal worden gestimuleerd. De bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen, zijn opgenomen in de Energielijst van de EIA. Ecorys heeft deze regeling in 2012 geëvalueerd (Ecorys, 2012). De Rijksdienst voor...
other 2016
document
Plomp, A.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
An extensive analysis on the competitive position of the Dutch refineries as a result of stringent environmental legislation has been performed and published in the report ‘Refinery Emissions from a Competitive Perspective’. In this study, various costs were provided. In this note, these costs are broken down to levels of categorized measures,...
other 2015
document
Seebregts, A.J. (author), Mozaffarian, M. (author), de Wilde, H.P.J. (author), Smekens, K.E.L. (author), Tigchelaar, C. (author), Sipma, J.M. (author), Plomp, A.J. (author), Luken, E. (author)
Opties om te komen tot een structurele vermindering van de vraag naar aardgas met 10 mld m3 in 2020 (2023)
public lecture 2015
document
Plomp, A.J. (author), Cameron, L.R. (author), Harms, N.H. (author)
Achieving energy efficiency in the industrial sector remains challenging, due to the variety of activities within this sector, the variety of relevant actors and the importance of industry for national economies. In this webinar, you can learn more about major energy-consuming industrial sectors and respective energy efficiency options, both...
public lecture 2015
document
Plomp, A.J. (author)
not available
other 2015
document
de Joode, J. (author), van der Welle, A.J. (author), Plomp, A.J. (author), Dalla Longa, F. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This report compares and assesses several gas and electricity oriented energy transition scenarios for 2030 on a range of security of energy services dimensions, while taking into account effects for system costs and CO2 emissions. To this aim, both gas and electricity oriented energy systems have been integrally compared on their ability to...
report 2015
document
Mozaffarian, M. (author), Meijer, R. (author), Beurskens, L.W.M. (author), Londo, H.M. (author), Lensink, S.M. (author), Hekkenberg, M. (author), Uslu, A. (author), Cremers, M.F.G. (author), Plomp, A.J. (author), in `t Groen, B. (author), van Zuijlen, C.L. (author), Taris, A. (author), Jans, G. (author), Kraan, C.M. (author), Lemmens, J. (author), Savy, C. (author), Mijnlieff, H. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
On assignment of the Dutch Ministry of Economic Affairs, ECN and DNV GL have studied the cost of renewable energy production. This cost assessment for various categories is part of an advice on the subsidy base rates for the feed-in support scheme SDE+. This report contains a draft advice on the cost of projects in the Netherlands targeted for...
report 2015
Searched for: author%3A%22Plomp%2C+A.J.%22
(1 - 20 of 46)

Pages