Searched for: author%3A%22Piek%2C+W.S.M.%22
(1 - 5 of 5)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C.W.J. (author), Besseling, J.J.M. (author), Dhondt, S. (author), Fermin, B.M.F. (author), van Genabeek, J. (author), Braat, A. (author), Brouwer, P. (author), Hazelzet, A.M. (author), Paagman, H.R. (author), Piek, W.S.M. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Schoone, A.D. (author), van der Wolk, J. (author), Wuite, L.D. (author), Zwinkels, W.S. (author)
Perceel 2 van de evaluatie SUWI 2006 heeft de beoordeling van twee hoofddoelen van de Wet SUWI tot onderwerp: "Werk boven uitkering" en "De klant centraal". Het onderzoek beoogt duidelijkheid te verschaffen over de Wet SUWI en de uitvoering ervan door de SUWI-organisaties aan de realisatie van de 2 hoofddoelen. Bij het realiseren van 'Werk boven...
report 2006
document
TNO Arbeid (author), Fermin, B.M.F. (author), Hazelzet, A.M. (author), Minderhoud, J. (author), Revenboer, A.J.M. (author), Langer, G. (author), Piek, W.S.M. (author), Vinke, H. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Het huidige Kabinet gaat de komende twee jaar de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) moderniseren. De eerste stap in dit moderniseringstraject is de overdracht op 1 oktober 2004 van de Wsw-indicatiestelling naar het CWI. De bedoeling is dat door de landelijke aansturing van het CWI een meer onafhankelijke, uniforme en efficiënte indicatiestelling...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Robertson, S.A. (author), Piek, W.S.M. (author), Kwantes, J.H. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Man. M. de, (author)
The GOSH! open and distance learning programme on the topic of occupational safety and health (OSH) was organized as part of the European Studies Programme. Prevention of damage to workers' health is an important issue in EU-policy. Apart from the individual human trauma, the socio-economic costs of poor performance in occupational safety and...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), van den Berg, S.A. (author), Coffeng, P.P.C. (author), Piek, W.S.M. (author)
Het project 'Activerende reïntegratie door arbodiensten' heeft plaatsgevonden in opdracht van de Branche Organisatie van Arbodiensten (BOA). Oospronkelijk werd met dit project een 'werkboek innovatie producten en diensten voor activerend reïntegratiebeleid' als eindproduct beoogd. Er werd echter besloten tot het ontwikkelen van een...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Felser, C. (author), Piek, W.S.M. (author)
Dit rapport vormt de neerslag van een onderzoek van TNO Arbeid naar de behoefte aan arbeidsdeskundige expertise binnen arbodiensten. Centraal in dit onderzoek stond het in kaart brengen van de belangrijkste momenten in het eerste ziektejaar, waarbij de arbodienst een rol zou kunnen spelen om de terugkeer van zieke werknemers te bevorderen en van...
report 1999
Searched for: author%3A%22Piek%2C+W.S.M.%22
(1 - 5 of 5)