Searched for: author%3A%22Pernot%2C+C.E.E.%22
(1 - 12 of 12)
document
Cox, C.W.J. (author), de Groot, E.H. (author), Pernot, C.E.E. (author)
De afgelopen jaren heeft bij het ontwerp van kantoor- en apparte-mentsgebouwen de nadruk gelegen op energie-efficiëntie. Daarbij is de vraag ontstaan wat de impact hiervan is op de gezondheid en de comfortbeleving van de bewoners van deze gebouwen. In het Europese project HOPE, dat staat voor Health Optimization Protocol for Energy Efficient...
article 2004
document
TNO Bouw (author), Pernot, C.E.E. (author), Koren, L.G.H. (author), van Dongen, J.E.F. (author), van Bronswijk, J.E.M.H. (author)
report 2003
document
TNO Bouw (author), van Putten, J.S.C. (author), de Groot, E. (author), Pernot, C.E.E. (author), van Dijk, D. (author), van der Voorden, M. (author), Begemann, T. (author), Taeymans, F. (author), Hoiting, H. (author)
Als vervolg op de tweede daglichtnetwerk-bijeenkomst van 29 mei 2001 heeft Novem B.V. TNO opdracht verleend tot het opstellen van een algemeen geaccepteerde checklist met prestatie-eisen voor toepassing van daglichtsystemen in kantoorsituaties. Als uitgangspunt voor het opstellen van een algemeen geaccepteerde checklist diende het discussiestuk ...
report 2002
document
Pernot, C.E.E. (author), TNO Bouw (author)
Het onderzoek 'Van binnenmilieuklachten tot gezondheidsclassificatie van nieuwe en gerenoveerde woningen' is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volkshuis-vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Directoraat-Generaal van de Volks-huisvesting, directie Bestuursdienst, cluster Kwaliteit). Het onderzoek is uitgevoerd in een...
conference paper 1999
document
Rutten, P.G.S. (author), Trum, H.M.G.J. (author), van Luxemburg, L.C.J. (author), Pernot, C.E.E. (author), Zonneveldt, L. (author), TNO Bouw (author)
Ontwerpstrategieën voor de toekomstige bouw dienen gebaseerd te zijn op afremming van het prestatie-aanbod van gebouwen op een in de tijd veranderende prestatievraag. De waarde van een bouwwerk is op elk tijdstip van zijn levenscyclus afhankelijk van de balans tussen de door de gebruiker gevraagde en de door het gebouw geleverde prestaties. De...
article 1998
document
Pernot, C.E.E. (author), TNO Bouw (author)
Het onderzoek 'Van binnenmilieu-klachten tot Gezondheids-Classificatie van nieuwe en gerenoveerde Woningen' is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting (Directie Bestuursdienst, Cluster Kwaliteit). Het onderzoek is uitgevoerd in een...
conference paper 1998
document
Cox, C.W.J. (author), Duursma, C.M. (author), Pernot, C.E.E. (author)
In the last decade complaints from office-workers have increased. The phenomenon "Sick Building Syndrome" (SBS) is often mentioned. It is estimated that 20 to 30% of the existing building stock in Europe and North America are problem buildings. Work related complaints on the indoor environment of problem buildings can be caused by a combination...
conference paper 1996
document
van Lynden, A.M.T. (author), Kort, H.S.M. (author), Koren, L.G.H. (author), Pernot, C.E.E. (author), van Bronswijk, J.E.M.H. (author)
A quarter to half of European households are at risk of health damage due to mites in their home. House dust mites (family Pyroglyphidae) and storage mites (families Acaridae and Gly-cyphagidae) are present; both groups being specific for different ecosystems: house-dust ecosystem of textiles (house-dust mites) and the ecosystem of humid smooth...
conference paper 1996
document
TNO Bouw, Centrum bouwonderzoek (author), Pernot, C.E.E. (author)
Door het Centrum Bouwonderzoek TNO-TUE is aan de hand van computersimulaties onderzocht of dit bijzondere koelsysteem voldoende koelvermogen heeft. In dit artikel zal een globaal beeld worden gegeven van deze studie. Voor de berekeningen is het nodig om van het gebouw een invoermodel te maken dat geschikt is voor het simulatie-programma. Dit...
article 1995
document
Lammers, J.T.H. (author), Pernot, C.E.E. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
article 1984
document
Lammers, J.T.H. (author), Pernot, C.E.E. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
article 1984
document
Technisch Physische Dienst TNO - TH (author), Pernot, C.E.E. (author)
Hoewel de titel van dit verhaal - Thermische behaaglijkheid - niet doet vermoeden dat er een direct verband bestaat met de cursus 'Zonnewarmte l984 - 2OOO', is het wel zo dat er een duidelijke relatie bestaat tussen behaaglijkheid en het ontwerpen van gebouwen en installaties. Immers de opzet van het ontwerp is tevens de toekomstige bewoner(s)...
conference paper 1984
Searched for: author%3A%22Pernot%2C+C.E.E.%22
(1 - 12 of 12)