Searched for: author%3A%22Peeters%2C+M.H.H.%22
(1 - 15 of 15)
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Peeters, M.H.H. (author), Goudswaard, A. (author)
Deze notitie vormt het verslag van een literatuuronderzoek - in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - naar de relatie tussen nieuwe organisatievormen en het economisch presteren van ondernemingen. Dit thema zal in de Sociale Nota 1997 verder worden uitgewerkt. De aanleiding is gelegen in de behoefte aandacht te...
report 1996
document
Vaas, S. (author), Dhondt, S. (author), Peeters, M.H.H. (author), Middendorp, J. (author), Vethman, A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De Weba-methode die voor u ligt is op basis van de praktijkervaringen van de afgelopen jaren volledig vernieuwd. De vernieuwde Weba-methode bestaat uit een vier-delige reeks. Deze publikatie is deel 1 uit de reeks en bevat een handleiding voor het analyseren en beoordelen van functies op stressrisico's en leermogelijkheden. In de handleiding...
book 1995
document
Peeters, M.H.H. (author)
De sociotechnische variant van groepswerk is een veelbelovende: effectiviteit en efficiency van bedrijfsvoering zou gecombineerd kunnen worden met de verbetering van de kwaliteit van de arbeid. In hoofdstuk 1 van dit promotieonderzoek wordt de probleemstelling over dit onderwerp uitgewerkt: de studie beoogt een verheldering te geven van (1) wat...
doctoral thesis 1995
document
Pot, F.D. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author), Dhondt, S. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author)
Organizational innovation and recent European legislation on work organization require instruments, to be used by practitioners, for the assessment of jobs and the redesign of the structure of the division of labour. In The Netherlands the so-called WEBA-instrument (conditions for well-being at work) has been developed to assess stress risks and...
article 1994
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Wolters, T.J.J.B. (author), Bouman, M.J. (author), Vaas, S. (author), Peeters, M.H.H. (author), Goudswaard, A. (author)
In dit onderzoeksrapport is nagegaan welke gevolgen de eerste implementatiefasen van bedrijfsinterne milieuzorg heeft gehad voor de werknemers. Er is gekeken naar de gevolgen voor het dagelijks werk en naar de betekenis voor de kwaliteit van het werk in zijn verschillende facetten. Daartoe is een aantal casestudies in bedrijven gedaan; in een...
report 1994
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Wolters, T.J.J.B. (author), Bouman, M.J. (author), Vaas, S. (author), Peeters, M.H.H. (author), Goudswaard, A. (author)
Dit onderzoek beschrijft praktijkervaringen met bedrijfsinterne milieuzorg in vier organisaties: een bouwbedrijf, een garagebedrijf, een grafisch bedrijf en (het bedrijfsrestaurant en distributiecentrum van) een academisch ziekenhuis. Het rapport behandelt de impulsen die een rol spelen, de invoering van milieuzorg, de veranderingen in...
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Dhondt, S. (author), Peeters, M.H.H. (author)
This brochure summarises the results of a survey carried out among 86 clothing companies representing eight different West European countries. The research examined the effect of new ways of work in clothing companies on personnel policy, on the organisation of work and on the effectiveness of the companies. This research is of interest to...
book 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Peeters, M.H.H. (author)
De aanleiding tot dit onderzoek is het werk van een aantal onderzoeksinstellingen rond groepswerk in de confectieindustrie. Met partners in zes landen werd gezocht naar manieren om groepswerk als middel voor confectiebedrijven te promoten omdat uit eerder onderzoek gebleken was dat groepswerk voor bedrijven een geschikt middel was om binnen de...
report 1994
document
Peeters, M.H.H. (author), Pot, Frank A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In the clothing industry a discussion is going on about how to react to changing demands and wishes on the different markets. On the basis of a still on-going research project in the Netherlands this article describes how these changes can be taken into account in the technical and organizational architecture of the sewing room. Special...
article 1993
document
Mossink, J.C.M. (author), Peeters, M.H.H. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
The introduction of robots into workplaces offer opportunities to improve occupational safety, health and job content. In this study 16 case studies of robot work places in 4 companies and a literature survey were performed in order to prepare an instructional publication for the Dutch Labour Inspectorate. It appears that in many cases one fails...
conference paper 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Pot, F.D. (author), Christis, J.H.P. (author), Fruytier, B.G.M. (author), Kommers, H. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author)
Een studie uitgevoerd iov het Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Directoraat-Generaal van de Arbeid) ivm de optimalisatie van het welzijnsartikel in de Arbeidsomstandighedenwet.
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Peeters, M.H.H. (author), Pot, F.D. (author), Delleman, N. (author)
Binnen de Nederlandse confectie-industrie is de discussie gaande over de vraag hoe het best gereageerd kan worden op de veranderde eisen en wensen van verschillende markten, met name de afzetmarkt, de technologiemarkt en de arbeidsmarkt in de jaren '80 en '90. In dit rapport wordt beschreven hoe in de technische en organisatorische vormgeving...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Pot, F.D. (author), Peeters, M.H.H. (author), van Amelsvoort, P. (author), Middendorp, J. (author)
Dit boek behandelt een integrale aanpak van de kwaliteit van arbeid en organisatie. Er worden ontwerpprincipes, ontwerpregels en aandachtspunten gegeven. Het accent ligt op de kwaliteit van de arbeid, in de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Arbeidsomstandighedenwet, waar bepalingen zijn opgenomen over de inhoud van functies (zie ook:...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Pot, F.D. (author), Christis, J.H.P. (author), Fruytier, B.G.M. (author), Kommers, H. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author)
The WEBA is a new instrument with a modern character for the assessment of the quality of work. This character originates from the specific demands of the initiator of the research (the Dutch Ministry for Social Affairs and Employment) to construct an instrument that takes as point of reference the state of the art in relevant sciences. In a...
report 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Pot, F.D. (author), Christis, J.H.P. (author), Fruytier, B.G.M. (author), Kommers, H. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author)
Aanbeveling voor te hanteren richtlijnen bij het beoordelen en (her)ontwerpen van de organisatie van de arbeid, in het bijzonder de inhoud van functies. Bij de richtlijnen staat de zelfwerkzaamheid van ondernemingen voorop, maar ze kunnen ook gehanteerd worden door de Arbeidsinspectie en andere deskundigen. Allereerst wordt een theoretisch...
report 1989
Searched for: author%3A%22Peeters%2C+M.H.H.%22
(1 - 15 of 15)