Searched for: author%3A%22Peeters%2C+M.%22
(1 - 20 of 23)

Pages

document
van Diggelen, J. (author), Neerincx, M.A. (author), Peeters, M. (author), Schraagen, J.M. (author)
Human-agent teams exhibit emergent behavior at the team level, as a result of interactions between individuals within the team. This begs the question how to design artificial team members (agents) as adequate team players that contribute to the team processes advancing team performance, resilience, and learning. This paper proposes the...
article 2019
document
Peeters, M. (author), van den Bosch, K. (author), Meyer, J.J.C. (author), Neerincx, M.A. (author)
The development of adaptive virtual learning environments as an educative tool is promising. In this paper we use the situated cognitive engineering method to analyze the operational demands, theoretical foundations and technological opportunities for the design of a Director Agent (DA). A DA uses its knowledge about the virtual world, the...
conference paper 2011
document
Peeters, M. (author), de Vries, S. (author), Hijmans van den Bergh, A. (author)
bookPart 2007
document
Peeters, M. (author), Clarenbeek, J. (author)
In de periode 1999-2000 is de WETA (Welzijn bij taakgroepen)-methode van TNO Arbeid ingezet bij een onderzoek naar het effect van interventies in productieorganisaties op het welzijn van productiemedewerkers en hun directe leiding. Met interventie wordt hier bedoeld een organisatieverandering waarbij de verdeling van uitvoerende en regelende...
bookPart 2003
document
Peeters, M. (author), Clarenbeek, J. (author)
In de periode 1999-2000 is de WETA (Welzijn bij taakgroepen)-methode van TNO Arbeid ingezet bij een onderzoek naar het effect van interventies in productieorganisaties op het welzijn van productiemedewerkers en hun directe leiding. Met interventie wordt hier bedoeld een organisatieverandering waarbij de verdeling van uitvoerende en regelende...
article 2002
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Smeets-Peeters, M. (author)
doctoral thesis 2000
document
Smits, J.P. (author), van Sonsbeek, H.M. (author), Tramper, J. (author), Knol, W. (author), Geelhoed, W. (author), Peeters, M. (author), Rinzema, A. (author)
article 1999
document
Smits, J.P. (author), van Sonsbeek, H.M. (author), Knol, W. (author), Tramper, J. (author), Geelhoed, W. (author), Peeters, M. (author), Rinzema, A. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO TNO Voeding (author)
The theoretical mathematical models described in this paper are used to evaluate the effects of fungal biomass inactivation kinetics on a non- isothermal tray solid-state fermentation (SSF). The inactivation kinetics, derived from previously reported experiments done under isothermal conditions and using glucosamine content to represent the...
article 1999
document
Minekus, M. (author), Smeets-Peeters, M. (author), Bernalier, A. (author), Marol-Bonnin, S. (author), Havenaar, R. (author), Marteau, P. (author), Alric, M. (author), Fonty, G. (author), Huis in 't Veld, J.H.J. (author)
article 1999
document
Minekus, M. (author), Smeets-Peeters, M. (author), Havenaar, R. (author), Bernalier, A. (author), Fonty, G. (author), Marol-Bonnin, S. (author), Alric, M. (author), Marteau, P. (author), in 't Huis Veld, J.H.J. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
This paper introduces a new type of system to simulate conditions in the large intestine. This system combines removal of metabolites and water with peristaltic mixing to obtain and handle physiological concentrations of microorganisms, dry matter and microbial metabolites. The system has been designed to be complementary to the dynamic multi...
article 1999
document
Smeets-Peeters, M. (author), Havenaar, R. (author)
article 1999
document
Smeets-Peeters, M. (author), Watson, T. (author), Minekus, M. (author), Havenaar, R. (author)
Food and nutrition studies in animals and human beings often meet with technical difficulties and sometimes with ethical questions. An alternative to research in living animals is the dynamic multicompartmental in vitro model for the gastrointestinal tract described by Minekus et al. (1995) and Havenaar & Minekus (1996). The dynamic conditions...
article 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), Vink, P. (author), Peeters, M. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), Peeters, M. (author), Koppes, J. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
document
Peeters, M. (author)
Personeel van (grote) bedrijven krijgt steeds meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het uitvoeren en regelen van het werk. De mate van participatie van het personeel wordt vergroot door het wijzigen en aanpassen van de organisatie en besturing van het primaire proces. Deze 'procesinnovatie' of directe participatie wordt met het...
article 1997
document
Peeters, M. (author), van der Geest, L. (author)
Veel ondernemingen hebben recentelijk de stap naar het werken met zelfsturende teams, gezet, met als dubbele doelstelling een vergroting van zowel de slagvaardigheid naar de markt als de betrokkenheid van de werknemers. De invoering en ontwikkeling van vormen van groepswerk verloopt niet probleemloos, zo wijzen vele ervaringen uit. Toch slagen...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Rozemond, P. (author), Peeters, M. (author), Vrooland, V. (author)
Het ministerie van SZW heeft TNO-PG en het NIA opdracht gegeven de praktische bruikbaarheid en het effect van het gebruik van de WEBA-methodiek (WElzijn Bij de Arbeid) te evalueren. Vijf jaar na introductie van de WEBA is met deze evaluatie-studie voor het eerst vrij breed in beeld gebracht hoe deze ontwikkeling eruit ziet in de praktijk van...
book 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Dekker, J. (author), Goudswaard, A. (author), de Kleijn, E. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M. (author), Vaas, F. (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan TNO Preventie en Gezondheid (TNO-PG) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de relatie tussen het innovatievermogen van bedrijven en de kwaliteit van de arbeid. Het onderhavige rapport vormt de neerslag van dit onderzoek en het poogt als zodanig een bijdrage te leveren aan het...
book 1996
document
Vink, P. (author), Peeters, M. (author), Grundemann, R.W.M. (author), Smulders, P.G.W. (author), Kompier, M.A.J. (author), Dul, J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
A step-by-step approach to better work, aimed at reducing mental and physical workload in office work, is evaluated. This approach is based on a strong commitment of the management in the enterprise, and on as much direct worker participation as possible. After every step the workers proposed how to continue and a steering group led by the...
article 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Vaas, S. (author), Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), Mossink, J. (author), Peeters, M. (author)
Het project waarover hier gerapporteerd wordt, heeft als doel de haalbaarheid te onderzoeken van monitoring op de gebieden arbeidsinhoud en ergonomie. Onderzocht worden niet alleen de mogelijkheden van monitoring van variabelen die inzicht kunnen verschaffen in de kwaliteit van de arbeidsinhoudelijke en ergonomische condities, maar ook van de...
book 1995
Searched for: author%3A%22Peeters%2C+M.%22
(1 - 20 of 23)

Pages