Searched for: author%3A%22Paulussen%2C+T.G.W.M.%22
(1 - 20 of 61)

Pages

Human papillomavirus vaccination uptake
Human papillomavirus vaccination uptake: a longitudinal study showing ethnic differences in the influence of the intention-to-vaccinate among parent-daughter dyads
Towards local implementation of Dutch health policy guidelines
Towards local implementation of Dutch health policy guidelines: a concept-mapping approach
Determinants of Human Papillomavirus Vaccination Intention Among Female Sex Workers in Amsterdam, the Netherlands
Determinants of Human Papillomavirus Vaccination Intention Among Female Sex Workers in Amsterdam, the Netherlands
Welke factoren bepalen de implementatie van een lokale integrale aanpak van overgewicht bij kinderen?
Welke factoren bepalen de implementatie van een lokale integrale aanpak van overgewicht bij kinderen?
Implementation of a guideline for local health policy making by regional health services
Implementation of a guideline for local health policy making by regional health services: exploring determinants of use by a web survey
A longitudinal study on determinants of HPV vaccination uptake in parents/guardians from different ethnic backgrounds in Amsterdam, the Netherlands
A longitudinal study on determinants of HPV vaccination uptake in parents/guardians from different ethnic backgrounds in Amsterdam, the Netherlands
Critical stakeholder determinants to the implementation of intersectoral community approaches targeting childhood obesity
Critical stakeholder determinants to the implementation of intersectoral community approaches targeting childhood obesity
HPV vaccination intention among male clients of a large STI outpatient clinic in Amsterdam, the Netherlands
HPV vaccination intention among male clients of a large STI outpatient clinic in Amsterdam, the Netherlands
Design Rationale Behind the Serious Self-Regulation Game Intervention “Balance-It”: Overweight Prevention Among Secondary Vocational Education Students in the Netherlands
Design Rationale Behind the Serious Self-Regulation Game Intervention “Balance-It”: Overweight Prevention Among Secondary Vocational Education Students in the Netherlands
Effects of transfer-oriented curriculum on multiple behaviors in the Netherlands
Effects of transfer-oriented curriculum on multiple behaviors in the Netherlands
A stitch in time saves nine? A repeated cross-sectional case study on the implementation of the intersectoral community approach Youth At a Healthy Weight
A stitch in time saves nine? A repeated cross-sectional case study on the implementation of the intersectoral community approach Youth At a Healthy Weight
Kansen en barrières voor implementatie van de landelijke Handreiking Gezonde Gemeente in de GGD-organisatie
Kansen en barrières voor implementatie van de landelijke Handreiking Gezonde Gemeente in de GGD-organisatie
Verankering van de samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk in de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
Verankering van de samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk in de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
Adviesrapport meten van het gebruik van de JGZ-richtlijnen
Adviesrapport meten van het gebruik van de JGZ-richtlijnen
Factsheet Gezonde School in het MBO: Inventarisatie van aanbod en opstellen van een ontwikkelagenda
Factsheet Gezonde School in het MBO: Inventarisatie van aanbod en opstellen van een ontwikkelagenda
Measurement Instrument for Determinants of Innovations (MIDI)
Measurement Instrument for Determinants of Innovations (MIDI)
Towards a measurement instrument for determinants of innovations
Towards a measurement instrument for determinants of innovations
E-coaching on teacher's competencies and situated lessons
E-coaching on teacher's competencies and situated lessons: The example of sex education
Eindrapport Monitor Verankering AWPG Samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk in de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
Eindrapport Monitor Verankering AWPG Samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk in de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
Beschrijving van de uitbreiding van de geautomatiseerde Test Je Leefstijl rapportage met het thema gehoor voor scholen in het Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs
Beschrijving van de uitbreiding van de geautomatiseerde Test Je Leefstijl rapportage met het thema gehoor voor scholen in het Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs
Searched for: author%3A%22Paulussen%2C+T.G.W.M.%22
(1 - 20 of 61)

Pages