Searched for: author%3A%22Passchier-Vermeer%2C+W.%22
(1 - 20 of 79)

Pages

document
TNO Preventie en Gezondheid Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Miedema, H.M.E. (author), Vos, H. (author), Steenbekkers, H.J.M. (author), Houthuijs, D. (author), Reineveld, S.A. (author)
report 2002
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Vos, H. (author), Steenbekkers, J.H.M. (author), van der Ploeg, F.D. (author), Groothuis-Oudshoorn, K. (author)
report 2002
document
Passchier-Vermeer, W. (author), Steenbekkers, J.H.M. (author), Vos, H. (author)
report 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Steenbekkers, J.H.M. (author)
report 2001
document
Passchier-Vermeer, W. (author), Passchier, W.F. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Exposure to noise constitutes a health risk. There is sufficient scientific evidence that noise exposure can induce hearing impairment, hypertension and ischemic heart disease, annoyance, sleep disturbance, and decreased school performance. For other effects such as changes in the immune system and birth defects, the evidence is limited. Most...
article 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Passchier-Vermeer, W. (author)
Dit rapport is opgesteld in het kader van een project over laagfrequent geluid van de Nederlandse Stichting Geluidhinder. Het doel van het project is het vervaardigen van een handleiding voor het meten en beoordelen van laagfrequent geluid in de woonomgeving voor de afhandeling van klachten over binnenshuis optredend laagfrequent geluid. In dit...
report 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Vos, H. (author), Steenbekkers, J.H.M. (author)
report 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Zeichart, K. (author)
report 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Passchier, W. (author)
article 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Steenbekkers, J.H.M. (author), Vos, H. (author)
report 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Vos, H. (author), Steenbekkers, J.H.M. (author)
report 1998
document
Ruwaard, D. (author), Kramers, P.G.N. (author), van Herten, L.M. (author), Bloemhoff, A. (author), Boshuizen, H.C. (author), Perenboom, R.J.M. (author), Hirasing, R.A. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Buitendijk, S.E. (author), Emmen, H.H. (author), Kalsbeek, H. (author), Gevers Leuven, J.A. (author), Princen, J.M.G. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Riedstra, M. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Stafleu, A. (author), den Ouden, A.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Miedema, H.M.E. (author), Schaapveld, K. (author), Lowik, M.R.H. (author), Kulig, B.M. (author), Havekes, L.M. (author)
In 1993 werd voor het eerst een toekomstverkenning gepubliceerd. In dat document werd een groot aantal gezondheidsgegevens over de Nederlandse bevolking in onderlinge samenhang gepresenteerd. Vier jaar later blijkt behoefte aan bijstelling van de cijfers over ziekte, gezondheid en hun oorzaken. Naast die actualisering van gegevens wordt in dit...
book 1997
document
TNO Preventie en gezondheid (author), Passchier-Vermeer, W. (author)
other 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Miedema, H.M.E. (author), Steenbekkers, J.H.M. (author), van Dongen, J.E.F. (author), van Dongen, J.E.F. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Heijnen, S. (author), Rots, M.C. (author), van Herten, L.M. (author)
report 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Passchier-Vermeer, W. (author)
report 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Passchier-Vermeer, W. (author)
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de gezondheidseffecten van geluid. Na een algemene inleiding, een uitleg over de fysiologische verwerking van geluid door de mens en over de karakterisering van de geluidbelasting, worden de diverse effecten van geluid in afzonderlijke hoofdstukken behandeld. Aandacht wordt geschonken aan: auditieve...
report 1996
document
Franssen, E.A.M. (author), Staatsen, B.A.M. (author), Vrijkotte, T.G.M. (author), Lebrer, E. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid COP (author), Passchier-Vermeer, W. (author)
This report discusses the assessment of noise-induced permanent thresholdshift and of noise-induced hearing handicap in populations exposed to occupational noise as well as in individual occupational noise-exposed subjects. It is focused on methods for the allocation of hearing threshold level shifts to noise and to age in individual subjects,...
report 1995
document
Passchier-Vermeer, W. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
report 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Passchier-Vermeer, W. (author)
This report is an English translation of the Dutch TNO-PD publication 94.021.
report 1994
Searched for: author%3A%22Passchier-Vermeer%2C+W.%22
(1 - 20 of 79)

Pages