Searched for: author%3A%22Paradies%2C+G.L.%22
(1 - 20 of 36)

Pages

document
Paradies, G.L. (author), Usmani, O.A. (author), Lamboo, S. (author), van den Brink, R.W. (author)
The widespread adoption of battery electric vehicles (BEVs) is a crucial element in climate policy for the transport sector. To design effective policies to stimulate the uptake of BEVs, it is essential to understand the barriers and drivers that influence consumers' choices for a BEV. To this aim, we present a computational model named CODEC, a...
article 2023
document
Taminiau, F.L. (author), van den Brink, R.W. (author), Slingerland, S. (author), Paradies, G.L. (author)
Er zijn diverse opties voor beleid om de vraag naar CO2-belastende producten en diensten te verlagen. In het laatste IPCC-rapport wordt aan vraagbeperking een hoog potentieel voor het reduceren van CO2-emissies toegekend. Uit literatuuronderzoek blijkt dat vooral maatregelen op het gebied van reizen (beperken van autobezit, vliegen) en voeding ...
report 2023
document
Korteling, J.E. (author), Paradies, G.L. (author), Sassen-van Meer, J.P. (author)
The rapid advances of science and technology have provided a large part of the world with all conceivable needs and comfort. However, this welfare comes with serious threats to the planet and many of its inhabitants. An enormous amount of scientific evidence points at global warming, mass destruction of bio-diversity, scarce resources, health...
article 2023
document
Batenburg, A.E. (author), Paradies, G.L. (author)
Met het nationale Klimaatakkoord (2019) en de Regionale Energiestrategieën (RES) is inwonerparticipatie binnen de energietransitie in de leefomgeving in een stroomversnelling gekomen. Het gegeven dat overheden door het hele land gelijktijdig energietransitie-plannen maken zorgt voor nieuwe maatschappelijke aandacht en discussie. Bovendien worden...
report 2022
document
Paradies, G.L. (author), Batenburg, A.E. (author), Klosters, M.W.P.M. (author), van den Brink, R.W. (author)
In dit rapport vatten we de belangrijkste resultaten samen van het Periodiek Overzicht Inwonerparticipatie bij de Energietransitie in de Fysieke Leefomgeving (wind- en zonneparken en elektriciteitsinfrastructuur). Een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksmethode en de ontwikkeling van de vragenlijst en een overzicht van alle resultaten is...
report 2022
document
Klösters, M.P.W.M. (author), Peuchen, R.A. (author), Paradies, G.L. (author)
TNO vatte in korte tijd beschikbare literatuur over burgerberaden samen met als doel deze informatie beschikbaar te maken voor NP RES, IPO en VNG ter ondersteuning van regionale en lokale overheden. Deze versnel studie bouwt voort op het tweede hoofdstuk van het rapport van de Advies commissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid ‘Betrokken bij...
report 2022
document
Paradies, G.L. (author), Sassen-van Meer, J.P. (author)
Deze notitie is bedoeld voor beleidsmakers bij overheden die meer willen sturen op brede welvaart en voor onderzoekers die daar een bijdrage aan willen leveren. In deze notitie beschrijven we wat een vragenlijst gericht op ervaren verwacht welbevinden bij burgers kan toevoegen aan de ontwikkeling van overheidsbeleid, en hoe het uitvragen...
report 2022
document
Broecks, K.P.F. (author), Paradies, G.L. (author), Dreijerink, L. (author), Hermans, L.M. (author)
Wat kan een individu doen om de transitie naar een duurzame samenleving te bevorderen? Dit is de vraag die centraal staat in deze verkenning. Via een literatuurscan verkennen wij (1) wat er binnen de transitiewetenschappen geschreven is over de rol van individueel gedrag in transities, (2) welke perspectieven een brug kunnen vormen tussen de...
report 2022
document
Paradies, G.L. (author), Pauchen, R.A. (author), Hoekstra, M. (author), Geurts, A. (author), Marsman, G. (author), Roelofs, M. (author)
In het Klimaatakkoord (2019) zijn afspraken gemaakt om burgers te betrekken bij verschillende veranderingen in de transitie naar een duurzame maatschappij. In dat akkoord is een hoofdstuk opgenomen met afspraken over het bevorderen van draagvlak. Ook worden ingrediënten benoemd van een aanpak om draagvlak voor het klimaatbeleid te bevorderen en...
report 2021
document
Schlindwein, L.F. (author), de Koning, N.M. (author), Paradies, G.L. (author)
As part of the European project Interconnect (Interconnect Project - Homepage), in which 50 European entities are developing and demonstrating advanced solutions for connecting and converging digital homes and buildings within the electricity sector, six smart concept services are validated in an early design phase. The six smart concept...
report 2021
document
Paradies, G.L. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Menkveld, M. (author)
Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, UNETO VNI, NVDE en de Ministeries van EZ en BZK hebben in mei 2017 een convenant gesloten om 10 PJ besparing te realiseren in de gebouwde omgeving. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de 100 PJ besparingsdoelstelling voor 2020 uit het Energieakkoord van 2013. De ambitie van het convenant is om een...
report 2020
document
Dreijerink, L.J.M. (author), Paradies, G.L. (author)
Many of our daily activities - such as using electricity, driving a car, or buying and disposing of products - cause greenhouse gas emissions. Together these emissions make up an individual’s carbon footprint. Our current Dutch average personal carbon footprint is too high. In order to reach the Paris Agreement climate goals we have to lower our...
report 2020
document
Tigchelaar, C. (author), van Lidth de Jeude, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Kooger, R. (author), de Koning, N.M. (author), Paradies, G.L. (author)
The energy policy of the Netherlands has made a dramatic shift in the last years. The province of Groningen suffers from earthquakes, caused by decades of gas extraction. As a response, the National government reduced onshore gas extraction with over fifty percent already and decided it should be terminated completely before 2030. The biggest...
conference paper 2019
document
Brunsting, S. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Usmani, O. (author), Tigchelaar, C. (author), Paradies, G.L. (author)
The transition towards sustainable energy requires the adoption of numerous new technologies. Policies aimed at the stimulation of adoption are not always as successful as planned. In this paper we present CODEC (COnsumer DEcision Comprehended), a psychology based, quantified consumer decision model that supports policy makers and companies to...
conference paper 2019
document
de Koning, N.M. (author), Paradies, G.L. (author), Eerland, D. (author), van der Weerdt, C.A. (author), Quee, N. (author)
report 2019
document
Tigchelaar, C. (author), Kooger, R. (author), van Lidt de Jeude, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Paradies, G.L. (author), de Koning, N.M. (author)
In 2050 moeten alle Nederlandse woningen aardgasvrij zijn.” (Ollongren, 2018). Het streven is om vanaf 2021 jaarlijks 200.000 woning aardgasvrij te maken om in 2050 de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving nagenoeg tot nul te hebben gereduceerd. Er zijn twee achterliggende doelen: 1 Het terugbrengen van de vraag naar aardgas om de...
report 2019
document
Brunsting, S. (author), Matton, R. (author), Tigchelaar, C. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Paradies, G.L. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Usmani, O.A. (author)
This report reflects the development of a consumer decision model to simulate the adoption of innovations. Goal of this document is to provide a description of the model in order to discuss the model with policy makers and providers of innovations. A second goal is to find developers of similar models in order to discuss the model with, and make...
report 2018
document
van Rijk, R. (author), Paradies, G.L. (author)
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een spel ter bevordering van innovatie-adoptie binnen de logistieke sector. Het doel van dit spel is medewerkers op de werkvloer meer open te laten staan voor innovaties. Door het spelen van dit spel doen de medewerkers verschillende inzichten op die hieraan bijdragen. Dit zijn: 1. kennis maken met de...
report 2018
document
Delahaij, R. (author), Kamphuis, W. (author), Paradies, G.L. (author), de Hoogh, I.M. (author)
conference paper 2017
document
Kamphuis, W. (author), Paradies, G.L. (author), Delahaij, R. (author), Gjaltema, C. (author), Wabeke, T.R. (author), Venrooij, W. (author), van Zwieten, M.H.J. (author), de Jong, J.J. (author), Heuvelmans, E. (author)
Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking heeft te maken met werkstress. Langdurige stress kan leiden tot verminderd presteren en uitval. Om dit te voorkomen, is aandacht nodig voor de weerbaarheid van medewerkers. De ontwikkelingen op het gebied van wearables (zoals smartwatches) en mobiele applicaties bieden hierbij nieuwe mogelijkheden. Is...
article 2017
Searched for: author%3A%22Paradies%2C+G.L.%22
(1 - 20 of 36)

Pages