Searched for: author%3A%22Otten%2C+W.%22
(21 - 40 of 65)

Pages

document
Hommes, D. (author), Klatte, D. (author), Otten, W. (author), Beltman, M. (author), Klass, G. (author), Zand, A. (author), Sprangers, R. (author)
Background. Alongside a clinical and research setting, whole body magnetic resonance imaging (WB-MRI) is increasingly offered as a direct-to-consumer screening service. Data is needed on the clinical relevance of findings and associated psychological impact of such screening. Therefore, we conducted a prospective follow-up study to provide...
article 2020
document
Hulsegge, G. (author), Otten, W. (author), van den Ven, H.A. (author), van den Tooren, M. (author), Putnik, K. (author), Blonk, R.W.B. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Welke factoren beïnvloeden werkgevers om personen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen en te houden? Deze vraag staat centraal in dit rapport waar we de ontwikkeling van het Integratieve GedragsModel toegepast op Inclusief Werkgeversgedrag (IGM-IW) beschrijven en uiteenzetten hoe we de concepten in dit model meetbaar hebben gemaakt in de...
report 2020
document
Otten, W. (author), de Hoogh, H. (author), van den Broek, T. (author), Kalkman, G. (author), Krijger, J.M. (author)
public lecture 2019
document
Otten, W. (author), de Hoogh, H. (author), van den Broek, T. (author), Kalkman, G. (author), Krijger, J.M. (author)
conference paper 2019
document
Otten, W. (author), de Hoogh, I.M. (author), van Keulen, H. (author), Krijger, J.M. (author), van Dijk, K. (author), Berbée, S. (author), van Empelen, P. (author)
Poster Wednesday Session 3 (Policy & Practice, Research and Teaching)’, inclusief poster abstract.
conference paper 2019
document
Otten, W. (author), Vooijs, I.M. (author), van Kesteren, N. (author), Boermans, S.M.N. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Het TNO-Kennisinvesteringsprogramma ‘Inclusive Work’ is erop gericht om door kennisontwikkeling en innovaties bij te dragen aan het zo volwaardig mogelijk participeren in werk van personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij zijn drie hoofdactoren relevant: 1. bedrijven (die het werk creëren), 2. gemeenten (re...
report 2019
document
Pot, M. (author), van Keulen, H. (author), Paulussen, T. (author), Otten, W. (author), van Steenbergen, J. (author), Ruiter, R. (author)
Background: In order to promote HPV-vaccination acceptability among mothers of invited girls, we developed a web-based, tailored intervention. This study reports on an experimental pretest for the component of this intervention targeting mothers’ perceptions of their daughters’ susceptibility towards HPV-related risk factors. Statistical versus...
article 2019
document
Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author), Vooijs, M. (author), van Kesteren, N. (author)
Een re-integratietraject, waarbij een werkloze wordt ondersteund om zo regulier mogelijk werk te vinden, bevat vele keuzemomenten. Het is de klantmanager die deze keuzes maakt, al dan niet in samenspraak met de werkzoekende. In dit artikel exploreren we het begrip samen beslissen. Wat betekent het en waarom is het kansrijk in het domein van werk...
article 2019
document
van Ommen, B. (author), Wopereis, S. (author), van Empelen, P. (author), van Keulen, H.M. (author), Otten, W. (author), Kasteleyn, M. (author), Molema, J.J.W. (author), de Hoogh, I.M. (author), Chavannes, N.H. (author), Numans, M.E. (author), Evers, A.W.M. (author), Pijl, H. (author)
From a biological view, most of the processes involved in insulin resistance, which drives the pathobiology of type 2 diabetes, are reversible. This theoretically makes the disease reversible and curable by changing dietary habits and physical activity, particularly when adopted early in the disease process. Yet, this is not fully implemented...
article 2018
document
Hazelzet, A. (author), Putnik, K. (author), Otten, W. (author), van de Ven, H. (author)
Met dit hoofdstuk willen we een impuls geven aan inclusief werkgeversgedrag door werkgevers hierover adviezen te geen op basis van empirische gegevens.
bookPart 2018
document
Wildschut, H.I.J. (author), Offerhaus, P.M. (author), Roseboom, T.J. (author), Otten, W. (author)
Risicosignalering en -management zijn belangrijke aspecten van geboortezorg. De diverse definities van risico worden beschreven, evenals de communicatie over risico’s met de (aanstaande) ouders en de knelpunten hierin.
bookPart 2018
document
Blanson Henkemans, O.A. (author), Otten, W. (author)
In dit hoofdstuk wordt het concept eHealth ter ondersteuning van zelfmanagement geïntroduceerd (par.12.1). Vervolgens geven we een overzicht van verschillende eHealth technologieën die relevant zijn voor zelfmanagementondersteuning in de verpleegkundige praktijk (par. 12.2). In paragraaf 12.3 worden voorbeelden van deze eHealthtechnologieën...
bookPart 2017
document
Cila, N. (author), van Zuthem, H. (author), Thomése, F. (author), Otten, W. (author), Meiland, F. (author), Kröse, B. (author)
conference paper 2017
document
Putnik, K. (author), Otten, W. (author), Hazelzet, A. (author)
public lecture 2017
document
Hazelzet, A.M. (author), Putnik, K. (author), Otten, W. (author), Goudswaard, A. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Onder inclusief werkgeverschap verstaan we in dit rapport het in dienst hebben of aannemen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is veel onderzoek gedaan naar afzonderlijke factoren die samenhangen met het al dan niet in dienst nemen van kwetsbare groepen. We missen echter een samenhangend denkmodel dat een meer integraal inzicht...
report 2017
document
van Harten, L. (author), Pannebakker, F. (author), Otten, W. (author), Rumke, M. (author)
Abstract.
public lecture 2017
document
Otten, W. (author), van Keulen, H. (author), van Empelen, P. (author)
Leefstijl is pas een medicijn voor een ziekte als het huidige gedrag van mensen op duurzame wijze verandert. Wilma licht toe welke gedragsveranderingstechnieken belangrijk zijn bij duurzame gedragsverandering en hoe gedragsveranderingstechnieken in digitale applicaties toegepast kunnen worden.
public lecture 2017
document
van Empelen, P. (author), Otten, W. (author), Molema, H. (author), Keijsers, J. (author), Mooij, R. (author)
Digital health is considered the ‘holy grail’ of effective and sustainable health(care). It uses the latest technology, apps and data to support and improve health. Digital health tools can benefit both patients and healthy individuals, with support and advice. But healthcare professionals, policymakers and scientist can also benefit from the ...
report 2016
document
Heijmans, M. (author), Lemmens, L. (author), Otten, W. (author), Havers, J. (author), Baam, C. (author), Rijken, M. (author)
Het ondersteunen van zelfmanagement leidt bij mensen met een chronische ziekte tot een betere gezondheid en een kleine daling van de zorgconsumptie. Maar om het potentieel van zelfmanagement ten volle te benutten moeten ondersteuning en interventies meer op maat worden aangeboden. Dat staat in een rapport over de zorg voor chronisch zieken van...
report 2015
document
Offerhaus, P.M. (author), Otten, W. (author), Boxem-Tiemessen, J.C. (author), de Jonge, A. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Scheepers, P.L. (author), Lagro-Janssen, A.L. (author)
Objective in midwife-led care models of maternity care, midwives are responsible for intrapartum referrals to the obstetrician or obstetric unit, in order to give their clients access to secondary obstetric care. This study explores the influence of risk perception, policy on routine labour management, and other midwife related factors on...
article 2015
Searched for: author%3A%22Otten%2C+W.%22
(21 - 40 of 65)

Pages