Searched for: author%3A%22Otten%2C+W.%22
(1 - 20 of 65)

Pages

Samen beslissen
Samen beslissen: een waardevolle methode voor het domein werk en inkomen?
Interventie in leefstijl bij diabetici in ploegendienst
Interventie in leefstijl bij diabetici in ploegendienst: procesevaluatie van haalbaarheidsstudie
A qualitative study into the perspectives of clients on shared decision-making as a method to support return to work
A qualitative study into the perspectives of clients on shared decision-making as a method to support return to work
Hoe bereiken we een inclusieve arbeidsmarkt? Resultaten TNO-programma inclusive work 2018-2021
Hoe bereiken we een inclusieve arbeidsmarkt? Resultaten TNO-programma inclusive work 2018-2021
REACH Worker Exposure Assessments
REACH Worker Exposure Assessments: Ensuring Meaningful Health Risk Communication
Employers’ attitude, intention, skills and barriers in relation to employment of vulnerable workers
Employers’ attitude, intention, skills and barriers in relation to employment of vulnerable workers
Optimizing the benefit of REACH worker exposure assessments
Optimizing the benefit of REACH worker exposure assessments: ensuring meaningful health risk communication – LRI-B23
Predictors of the Acceptance of an Electronic Coach Targeting Self-management of Patients With Type 2 Diabetes
Predictors of the Acceptance of an Electronic Coach Targeting Self-management of Patients With Type 2 Diabetes: Web-Based Survey
Tien ontwerpelementen voor ondersteuning bij borstvoeding
Tien ontwerpelementen voor ondersteuning bij borstvoeding
Geleerde lessen bij de ontwikkeling van de eerste Kopkrakers-dilemma’s
Geleerde lessen bij de ontwikkeling van de eerste Kopkrakers-dilemma’s
The Effect of a Lifestyle Intervention on Type 2 Diabetes Pathophysiology and Remission
The Effect of a Lifestyle Intervention on Type 2 Diabetes Pathophysiology and Remission: The Stevenshof Pilot Study
Shared decision making from reintegration professionals" perspectives to support return to work
Shared decision making from reintegration professionals" perspectives to support return to work: a qualitative study
Procesevaluatie ontwikkeling afwegingskader
Procesevaluatie ontwikkeling afwegingskader: verdieping en verbreding methodisch werken bij de gemeente Leiden
Handreiking Afwegingskader versie 11 juni 2021
Handreiking Afwegingskader versie 11 juni 2021
10 design elements help women to make informed breastfeeding decisions
10 design elements help women to make informed breastfeeding decisions
Nieuwe tool om inclusief ondernemen te stimuleren
Nieuwe tool om inclusief ondernemen te stimuleren
Project Keuzehulp Werkzaak Rivierenland
Project Keuzehulp Werkzaak Rivierenland: Procesrapportage van een bottom-up ontwikkeling
Menselijke maat in het domein van werk en inkomen
Menselijke maat in het domein van werk en inkomen
A Self-management Approach for Dietary Sodium Restriction in Patients With CKD: A Randomized Controlled Trial
A Self-management Approach for Dietary Sodium Restriction in Patients With CKD: A Randomized Controlled Trial
10 Ontwerpelementen voor (online) informatie over en ondersteuning bij borstvoeding
10 Ontwerpelementen voor (online) informatie over en ondersteuning bij borstvoeding: aanknopingspunten voor het ontwikkelen en verbeteren van borstvoeding informatie en -ondersteuning voor ouders
Searched for: author%3A%22Otten%2C+W.%22
(1 - 20 of 65)

Pages