Searched for: author:"Otten, W."
(1 - 20 of 53)

Pages

document
Vooijs, M. (author), van Kesteren, N. (author), Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author)
Background: Work participation is an important determinant of public health; being unemployed leads to a decrease in an individual's health. In the Netherlands, people with a work disability can apply for disability benefits, in which people also receive support to return to work (RTW). A method, currently used in the medical sector, that can...
article 2021
document
de Hoogh, I.M. (author), Oosterman, J.E. (author), Otten, W. (author), Krijger, A.M. (author), Berbée-Zadelaar, S. (author), Pasman, W.J. (author), van Ommen, B. (author), Pijl, H. (author), Wopereis, S. (author)
Although lifestyle interventions can lead to diabetes remission, it is unclear to what extent type 2 diabetes (T2D) remission alters or improves the underlying pathophysiology of the disease. Here, we assess the effects of a lifestyle intervention on T2D reversal or remission and the effects on the underlying pathology. In a Dutch primary care...
article 2021
document
van der Pal, S. (author), Otten, W. (author), Wildeman, I. (author), Rijnders, M. (author)
Dit is een blog artikel. https://bernardvanleer.org/blog/10-design-elements-help-women-to-make-informed-breastfeeding-decisions/
article 2021
document
Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author)
De afdeling Werk en Inkomen (W&I) van de gemeente Leiden is sinds 2015 bezig met een verbreding van haar werkzaamheden, waarbij naast rechtmatigheid ook de begeleiding naar werk (doelmatigheid) de aandacht krijgt. W&I zoekt sindsdien naar manieren om het methodisch handelen van haar klantmanagers te stimuleren. Zo volgden drie senioren in 2016...
report 2021
document
Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author), Rosenkrantz, N.V. (author)
Het concept Kopkrakers bestaat uit een fictieve beschrijving van een cliënt, een dilemma gevolgd door twee passende, onderbouwde handelingsopties die worden aangeboden via een app. De professional leest de achtergrondbeschrijving van de cliënt en wordt vervolgens gevraagd een keuze te maken uit een van de twee gepresenteerde handelingsopties....
report 2021
document
Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author), Bijl, D.A. (author), van der Wal, J. (author)
Werkcoaches en praktijkbegeleiders van Werkzaak Rivierenland kunnen kiezen uit een grote variatie aan instrumenten om cliënten te begeleiden in hun stappen richting werk. Die keuze maken zij vaak op basis van persoonlijke ervaring, collegiaal advies en vanuit onbekendheid met de rest van het aanbod. In het kader van de vierde subsidieronde van...
report 2021
document
Hazelzet, A.M. (author), Otten W., (author)
report 2021
document
Humalda, J.K. (author), Klaassen, G. (author), de Vries, H. (author), Meuleman, Y. (author), Verschuur, L.C. (author), Straathof, E.J.M. (author), Laverman, G.D. (author), Bos, W.J.W. (author), van der Boog, P.J.M. (author), Vermeulen, K.M. (author), Blanson Henkemans, O.A. (author), Otten, W. (author), de Borst, M.H. (author), van Dijk, S. (author), Navis, G.J. (author)
Rationale & objective: Patients with chronic kidney disease (CKD) are particularly sensitive to dietary sodium. We evaluated a self-management approach for dietary sodium restriction in patients with CKD. Study design: Randomized controlled trial. Setting & participants: Nephrology outpatient clinics in 4 Dutch hospitals. 99 adults with CKD...
article 2020
document
Otten, W. (author), Wilderman, I. (author), Kranenburg, K. (author), Lanting, C.I. (author), van der Pal, S. (author)
Ontwerpelementen 1 en 2 richten zich op de aansluiting van de (online) informatie en ondersteuning bij de doelgroep en periode van borstvoeding. Het is in eerste instantie belangrijk dat helder is voor welke doelgroep(en) de (online) informatie en ondersteuning bedoeld is (ontwerpelement 1) en voor welke periode(n) waarin over borstvoeding...
report 2020
document
Hommes, D. (author), Klatte, D. (author), Otten, W. (author), Beltman, M. (author), Klass, G. (author), Zand, A. (author), Sprangers, R. (author)
Background. Alongside a clinical and research setting, whole body magnetic resonance imaging (WB-MRI) is increasingly offered as a direct-to-consumer screening service. Data is needed on the clinical relevance of findings and associated psychological impact of such screening. Therefore, we conducted a prospective follow-up study to provide...
article 2020
document
Hulsegge, G. (author), Otten, W. (author), van den Ven, H.A. (author), van den Tooren, M. (author), Putnik, K. (author), Blonk, R.W.B. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Welke factoren beïnvloeden werkgevers om personen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen en te houden? Deze vraag staat centraal in dit rapport waar we de ontwikkeling van het Integratieve GedragsModel toegepast op Inclusief Werkgeversgedrag (IGM-IW) beschrijven en uiteenzetten hoe we de concepten in dit model meetbaar hebben gemaakt in de...
report 2020
document
Pot, M. (author), van Keulen, H. (author), Paulussen, T. (author), Otten, W. (author), van Steenbergen, J. (author), Ruiter, R. (author)
Background: In order to promote HPV-vaccination acceptability among mothers of invited girls, we developed a web-based, tailored intervention. This study reports on an experimental pretest for the component of this intervention targeting mothers’ perceptions of their daughters’ susceptibility towards HPV-related risk factors. Statistical versus...
article 2019
document
Otten, W. (author), de Hoogh, H. (author), van den Broek, T. (author), Kalkman, G. (author), Krijger, J.M. (author)
public lecture 2019
document
Otten, W. (author), Vooijs, I.M. (author), van Kesteren, N. (author), Boermans, S.M.N. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Het TNO-Kennisinvesteringsprogramma ‘Inclusive Work’ is erop gericht om door kennisontwikkeling en innovaties bij te dragen aan het zo volwaardig mogelijk participeren in werk van personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij zijn drie hoofdactoren relevant: 1. bedrijven (die het werk creëren), 2. gemeenten (re...
report 2019
document
Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author), Vooijs, M. (author), van Kesteren, N. (author)
Een re-integratietraject, waarbij een werkloze wordt ondersteund om zo regulier mogelijk werk te vinden, bevat vele keuzemomenten. Het is de klantmanager die deze keuzes maakt, al dan niet in samenspraak met de werkzoekende. In dit artikel exploreren we het begrip samen beslissen. Wat betekent het en waarom is het kansrijk in het domein van werk...
article 2019
document
Otten, W. (author), de Hoogh, H. (author), van den Broek, T. (author), Kalkman, G. (author), Krijger, J.M. (author)
conference paper 2019
document
Otten, W. (author), de Hoogh, I.M. (author), van Keulen, H. (author), Krijger, J.M. (author), van Dijk, K. (author), Berbée, S. (author), van Empelen, P. (author)
Poster Wednesday Session 3 (Policy & Practice, Research and Teaching)’, inclusief poster abstract.
conference paper 2019
document
Hazelzet, A. (author), Putnik, K. (author), Otten, W. (author), van de Ven, H. (author)
Met dit hoofdstuk willen we een impuls geven aan inclusief werkgeversgedrag door werkgevers hierover adviezen te geen op basis van empirische gegevens.
bookPart 2018
document
van Ommen, B. (author), Wopereis, S. (author), van Empelen, P. (author), van Keulen, H.M. (author), Otten, W. (author), Kasteleyn, M. (author), Molema, J.J.W. (author), de Hoogh, I.M. (author), Chavannes, N.H. (author), Numans, M.E. (author), Evers, A.W.M. (author), Pijl, H. (author)
From a biological view, most of the processes involved in insulin resistance, which drives the pathobiology of type 2 diabetes, are reversible. This theoretically makes the disease reversible and curable by changing dietary habits and physical activity, particularly when adopted early in the disease process. Yet, this is not fully implemented...
article 2018
document
Hazelzet, A.M. (author), Putnik, K. (author), Otten, W. (author), Goudswaard, A. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Onder inclusief werkgeverschap verstaan we in dit rapport het in dienst hebben of aannemen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is veel onderzoek gedaan naar afzonderlijke factoren die samenhangen met het al dan niet in dienst nemen van kwetsbare groepen. We missen echter een samenhangend denkmodel dat een meer integraal inzicht...
report 2017
Searched for: author:"Otten, W."
(1 - 20 of 53)

Pages