Searched for: author%3A%22Otten+W.%2C+%22
(1 - 20 of 68)

Pages

document
Fransman, W. (author), Otten, W. (author), Marquart, H. (author), Preuhs, K. (author), Willemsen, J. (author), Boumann, H. (author), Gerritsen, R. (author)
Objectives: Within the chemical legislation, REACH was implemented in order to improve safe working conditions with hazardous substances. Literature and real-life experiences by those concerned have shown that there are still gaps with a need for improved risk communication. This study elaborated on how information provided by REACH is...
article 2023
document
Vooijs, M. (author), Otten, W. (author), Teeuwen, P. (author), Willems, N. (author), Belgrave, E. (author), El Faresse, M. (author), Grote Ganseij, K. (author), Hammout, Z. (author), Kusters, M. (author), Mondeel, A. (author), Ruiten, M. (author), Timmerman, M. (author), Wassen, J. (author)
In dit document laten we je graag zien welke producten er zijn ontwikkeld voor de toepassing van Samen Beslissen in het domein Werk & Inkomen, hoe deze zijn geïmplementeerd en wat de effecten zijn van de toepassing van Samen Beslissen.
report 2023
document
Harakeh, Z. (author), de Hoogh, I.M. (author), van Keulen, H. (author), Kalkman, G. (author), van Someren, E. (author), van Empelen, P. (author), Otten, W. (author)
Background: Various multifaceted factors need to be addressed to improve the health and quality of life of people with type 2 diabetes (T2D). Therefore, we developed a web-based decision support tool that comprises a more holistic diagnosis (including 4 domains: body, thinking and feeling, behavior, and environment) and personalized advice. This...
article 2023
document
Vooijs, M. (author), Vernooij, A. (author), Otten, W. (author)
Samen Beslissen, is dat kansrijk binnen het domein werk en inkomen? En wat is anders aan deze methode in vergelijking met wat professionals en cliënten nu al doen? TNO onderzocht het aan de hand van veertien interviews met bijstandsgerechtigden en hun re-integratieprofessionals. Er blijkt zeker nog winst te behalen. Dit artikel is met...
article 2022
document
van Egmond, M. (author), Harakeh, Z. (author), Otten, W. (author), de Kraker, H. (author), Werkman, H.A. (author), Smits, S. (author), Wiezer, N. (author)
Doel: Ploegendienstmedewerkers hebben een verhoogd risico op Type 2 Diabetes (T2D). Gepersonaliseerde leefstijlinterventies kunnen de ziektelast van T2D verminderen. We voerden een haalbaarheidsstudie en procesevaluatie uit van de leefstijlinterventie Diabetes Omkeren in de Ploeg (DOP). Methode: 16 werknemers met T2D volgden een programma van 13...
article 2022
document
Vooijs, M. (author), Hazelzet, A.M. (author), van Kesteren, N.M.C. (author), Verhoef, H. (author), Otten, W. (author)
Background: Being able to participate in work is an important determinant of health. Therefore, reintegration professionals provide support to clients to return to work (RTW). Since RTW has a significant impact on a client's life, it is preferred that clients are involved in the decision-making process of RTW. A method to do so, is shared...
article 2022
document
Kranenborg, K. (author), Hazelzet, A. (author), Blonk, R. (author), Emmert, S. (author), de Looze, M. (author), Hummel, L. (author), Boermans, S. (author), Otten, W. (author), Hooftman, W. (author), Kersten, A. (author), Vooijs, M. (author)
In de afgelopen vier jaar (2018–2021) heeft een toegewijde groep TNO’ers en samenwerkingspartners hard gewerkt om een inclusieve en diverse arbeidsmarkt dichterbij te brengen. Een arbeidsmarkt die mensen die moeilijker aansluiting vinden toch een waardevolle plek biedt. Een arbeidsmarkt die iedereen die wil en kan de kans geeft om door te...
other 2022
document
Hulsegge, G. (author), Otten, W. (author), van de Ven, H.A. (author), Hazelzet, A.M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
BACKGROUND: Little is known why some organizations employ vulnerable workers and others do not. OBJECTIVE: To explore the relationships between the attitude, intention, skills and barriers of employers and employment of vulnerable workers. METHODS: We included 5,601 inclusive organizations (≥1% of employees had a disability, was long-term...
article 2022
document
Otten, W. (author), Marquart, H. (author), Preuhs, K. (author), Willemsen, J. (author), Boumann, H. (author), Gerritsen, R. (author), Fransman, W. (author)
Presently, there is a lack of knowledge on the effectiveness of the information exchange on safe use conditions up and down the supply chain. The aim of the present research project CEFIC LRI B23 was to provide a substantial contribution to the knowledge needed to optimize information exchange on safe use conditions, specifically under REACH....
report 2022
document
Harakeh, Z. (author), van Keulen, H. (author), Hogenelst, K. (author), Otten, W. (author), de Hoogh, I.M. (author), van Empelen, P. (author)
article 2022
document
van der Pal, S.M. (author), Wildeman, I. (author), Otten, W. (author)
Uit de laatste borstvoedingspeiling blijkt dat het advies om pasgeborenen ten minste zes maanden borstvoeding te geven niet altijd opgevolgd wordt. Op basis van diverse inzichten zijn tien ontwerpelementen ontwikkeld met adviezen voor de informatievoorziening over borstvoeding, zoals het aansluiten bij verwachtingen, borstvoedingswensen, de...
article 2021
document
Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author), Rosenkrantz, N.V. (author)
Het concept Kopkrakers bestaat uit een fictieve beschrijving van een cliënt, een dilemma gevolgd door twee passende, onderbouwde handelingsopties die worden aangeboden via een app. De professional leest de achtergrondbeschrijving van de cliënt en wordt vervolgens gevraagd een keuze te maken uit een van de twee gepresenteerde handelingsopties....
report 2021
document
de Hoogh, I.M. (author), Oosterman, J.E. (author), Otten, W. (author), Krijger, A.M. (author), Berbée-Zadelaar, S. (author), Pasman, W.J. (author), van Ommen, B. (author), Pijl, H. (author), Wopereis, S. (author)
Although lifestyle interventions can lead to diabetes remission, it is unclear to what extent type 2 diabetes (T2D) remission alters or improves the underlying pathophysiology of the disease. Here, we assess the effects of a lifestyle intervention on T2D reversal or remission and the effects on the underlying pathology. In a Dutch primary care...
article 2021
document
Vooijs, M. (author), van Kesteren, N. (author), Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author)
Background: Work participation is an important determinant of public health; being unemployed leads to a decrease in an individual's health. In the Netherlands, people with a work disability can apply for disability benefits, in which people also receive support to return to work (RTW). A method, currently used in the medical sector, that can...
article 2021
document
Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author)
De afdeling Werk en Inkomen (W&I) van de gemeente Leiden is sinds 2015 bezig met een verbreding van haar werkzaamheden, waarbij naast rechtmatigheid ook de begeleiding naar werk (doelmatigheid) de aandacht krijgt. W&I zoekt sindsdien naar manieren om het methodisch handelen van haar klantmanagers te stimuleren. Zo volgden drie senioren in 2016...
report 2021
document
Hazelzet, A.M. (author), Otten W., (author)
report 2021
document
van der Pal, S. (author), Otten, W. (author), Wildeman, I. (author), Rijnders, M. (author)
Dit is een blog artikel. https://bernardvanleer.org/blog/10-design-elements-help-women-to-make-informed-breastfeeding-decisions/
article 2021
document
Hulsegge, G. (author), van de Ven, H. (author), Otten, W. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Van diagnose tot interventie. Ondanks diverse stimuleringsmaatregelen blijft het aantal werkgevers dat kwetsbare groepen werk biedt al jaren ongeveer gelijk. Om dat te doorbreken ontwikkelde TNO de Vragenlijst Inclusief Ondernemen. Die brengt systematisch het willen, kunnen, doen en volhouden van inclusief ondernemen in kaart. Werkgevers worden...
article 2021
document
Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author), Bijl, D.A. (author), van der Wal, J. (author)
Werkcoaches en praktijkbegeleiders van Werkzaak Rivierenland kunnen kiezen uit een grote variatie aan instrumenten om cliënten te begeleiden in hun stappen richting werk. Die keuze maken zij vaak op basis van persoonlijke ervaring, collegiaal advies en vanuit onbekendheid met de rest van het aanbod. In het kader van de vierde subsidieronde van...
report 2021
document
Kranenborg, K. (author), Otten, W. (author), Boermans, (author)
Dit is een blog artikel. Wanneer iemand onvoldoende geld heeft om van te leven dan kan bij de gemeente een bijstandsuitkering worden aangevraagd. Dat gebeurt vaak als iemand werkloos is, maar geen recht meer heeft op een WW-uitkering. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van o.a. Werk en Inkomen, zoals verwoord in de...
article 2021
Searched for: author%3A%22Otten+W.%2C+%22
(1 - 20 of 68)

Pages