Searched for: author%3A%22Ooms%2C+M.%22
(1 - 16 of 16)
document
Oeij, P.R.A. (author), Dhondt, S. (author), Ooms, M. (author)
The Netherlands is catching up with social innovation. In the former century combating social problems was a task of public organisations and government, largely carried out top down. Today the responsibility to tackle social issues is partly shifting to public-private partnerships, social enterprises and communities.
bookPart 2018
document
van den Broek, T. (author), Ooms, M. (author), Friedewald, M. (author), van Lieshout, M. (author), Rung, S. (author)
bookPart 2017
document
Eckartz, S. (author), van den Broek, T. (author), Ooms, M. (author)
Innovation based on open data lags behind the high expectations of policy makers. Hence, open data researchers have investigated the barriers of open data publication and adoption. This paper contributes to this literature by taking a capabilities perspective on how successful open data re-users create value out of the available data sources....
conference paper 2016
document
Friedewald, M. (author), van Lieshout, M. (author), Rung, S. (author), Ooms, M. (author), Ypma, J. (author)
This paper considers the relationship between privacy and security and, in particular, the traditional “trade-off” paradigm that argues that citizens might be willing to sacrifice some privacy for more security. Academics have long argued against the trade-off paradigm, but these arguments have often fallen on deaf ears. Based on data gathered...
bookPart 2015
document
Roosendaal, A.P.C. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author), Ooms, M. (author), Bouman-Eijs, J.M. (author), Huijboom, N.M. (author)
Dit rapport bevat de bevindingen van een survey onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking over de beleving van privacy op het internet. Deze beleving hebben we onderzocht aan de hand van een zevental factoren: persoonskenmerken, ervaringen, feitelijk gedrag, context, technologie, invloed & controle en awareness. Een...
report 2015
document
Roosendaal, A.P.C. (author), Ooms, M. (author), Hoepman, J.H. (author)
Vanuit de Tweede Kamer is de vraag gekomen hoe de positie van Nederland is wat betreft de bescherming van privacy van burgers door de overheid in vergelijking met andere Europese landen. Dit kan onderzocht worden in een benchmarkstudie waarin Nederland op dit terrein wordt vergeleken met een aantal andere Europese landen. Om deze studie goed op...
report 2015
document
Holewijn, M. (author), Ooms, M. (author)
report 2014
document
Holewijn, M. (author), Ooms, M. (author)
The ‘Behaviour and Innovation’ Enabling Technology Programme (ETP) was set up in 2011 with the object of developing generic knowledge concerning the explanation and modification of human behaviour, organizations and systems. A multidisciplinary, multi-level approach embracing the whole of TNO is used to develop models, methods and toolboxes that...
report 2014
document
Holewijn, M. (author), Ooms, M. (author)
Het Enabling Technology Programma (ETP) ‘Gedrag en Innovatie’ is per 2011 gestart en ontwikkelt generieke kennis over de verklaring en verandering van menselijk gedrag, bedrijven en systemen. Met een TNO-brede multidisciplinaire en multi-level benadering worden modellen, methoden en toolboxes ontwikkeld voor effectieve gedragsbeïnvloeding, ...
report 2014
document
van der Giessen, A.M. (author), Ooms, M. (author), Bakker, T.P. (author), Bouman-Eijs, J.M. (author), Huijboom, N.M. (author), Holtzer, A.C.G. (author)
De Marktrapportage Elektronische Communicatie geeft een overzicht van diverse indicatoren ten aanzien van de ontwikkeling van verschillende infrastructuren (inclusief IPv6 en draadloze technologieën), concurrentie, marktaandelen, tariefontwikkeling en gebruik van breedbandinternet, telefonie en tv voor Nederland. Deze editie geeft een overzicht...
report 2014
document
Ooms, M. (author)
book 2014
document
Holewijn, M. (author), Ooms, M. (author)
report 2013
document
Holewijn, M. (author), Ooms, M. (author)
report 2013
document
Ooms, M. (author), van der Plas, A.P. (author), Bakkers, T. (author), van der Giessen, A.M. (author)
report 2013
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Bakker, T.P. (author), Bouman-Eijs, J.M. (author), van der Giessen, A.M. (author), Holtzer, A.C.G. (author), Huijboom, N.M. (author), Ooms, M. (author), van Schoonhoven, B.H.A. (author)
report 2013
document
van der Giessen, A.M. (author), van der Plas, A.P. (author), Ooms, M. (author)
report 2012
Searched for: author%3A%22Ooms%2C+M.%22
(1 - 16 of 16)