Searched for: author%3A%22Oomens%2C+P.C.J.%22
(1 - 6 of 6)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author), Oomens, P.C.J. (author), Gouw, P.E. (author)
De regeling brugbanen herbeoordeelden, sinds 1-3-2008 van kracht, beoogt gesubsidieerde banen te creƫren. De regeling liep vooruit op een bredere toepassing van het instrument loonkostensubsidie (LKS) in de regeling stimulering arbeidsparticipatie (STAP) met ingang van 1-1-2009. Doel van een TNO-onderzoek hieromtrent is het signaleren van...
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, P.C.J. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author), Oomens, P.C.J. (author), de Vroome, E. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author), Oomens, P.C.J. (author), de Vroome, E. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, P.C.J. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
In dit artikel wordt verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek onder bedrijfsartsen en psychologen naar werkhervatting bij mensen met psychische klachten. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in factoren in de werksituatie die belemmeren dat verzuimende werknemers het werk tijdig hervatten. Hiertoe zijn drie focusgroepen...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, P.C.J. (author), Paagman, H.R. (author), Giesen, F.B.M. (author)
Dit is een studie naar de effectiviteit van het - digitale - instrument FIT dat, in samenwerking met LDC Business, door TNO is ontwikkeld om de belastbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking in kaart te brengen. Kenmerkend voor FIT is dat de mensen zelf een oordeel geven over hun eigen belastbaarheid. De vormgeving van de vragenlijst is hier...
report 2008
Searched for: author%3A%22Oomens%2C+P.C.J.%22
(1 - 6 of 6)