Searched for: author%3A%22Oomen%2C+P.J.%22
(1 - 2 of 2)
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Oomen, P.J. (author)
In opdracht van het RIVM-CvB monitort TNO jaarlijks de uitvoering van het PSIEprogramma. Het RIVM-CvB heeft TNO verzocht een datavalidatieprotocol te maken waarin de werkwijze is beschreven die voor de monitor over 2019 is gebruikt. In dit datavalidatieprotocol wordt de werkwijze beschreven die TNO hanteert bij de controle en verwerking van de...
report 2021
document
Op De Coul, E.L.M. (author), van Weert, J.W.M. (author), Oomen, P.J. (author), Smit, C. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), Hahné, S.J.M. (author), Notermans, D.W. (author), van der Sande, M.A.B. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Doel Evaluatie van de effectiviteit van prenatale screening op hiv, hepatitis B en syfilis ter voorkoming van moeder-op-kindtransmissie in Nederland. Opzet Descriptief. Methoden De uitslagen uit 2006-2008 van de prenatale screening op hiv, hepatitis B-virus (HBV) en syfilis zijn vergeleken met gegevens van zwangeren en pasgeborenen uit andere...
article 2010