Searched for: author%3A%22Oirbans%2C+L.P.%22
(1 - 2 of 2)
document
Oirbans, L.P. (author), van den Berg, A.C. (author), Snelder, M. (author)
Technologische vooruitgang heeft een grote variatie aan innovatieve digitale hulpmiddelen opgeleverd ter ondersteuning van stedelijke planvorming. Zo ook het concept van een predictive Digital Twin waarin een digitale kopie van de fysieke stedelijke omgeving in combinatie met simulatiemodellen beleidsmakers in staat stelt de impact van...
conference paper 2022
document
Oirbans, L.P. (author), Snelder, M. (author), Annema, J.A. (author)
De COVID-19 pandemie en de daarmee samenhangende beleidsmaatregelen hebben mobiliteit op een ongekende manier beïnvloed. Mede het disruptieve karakter en de duur van de COVID-19 pandemie maken het aannemelijk dat de manier waarop mensen reizen mogelijk blijvend is veranderd. Dit paper beschrijft welke mogelijke langetermijneffecten te verwachten...
conference paper 2021