Searched for: author%3A%22Oeij%2C+P.R.A.%22
(161 - 177 of 177)

Pages

document
Oeij, P.R.A. (author), Houtman, I.L.D. (author), Vaas, S. (author), Wiezer, N.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
One of several organisational interventions is described, namely Combat Workstress Approach (CWA), and its background in modern sociotechnology (MST) as a design oriented approach. CWA’s central goal is to assess and eliminate the sources of distur-bances in the work environment. Interventions aim at first redesigning the primary process and...
article 2004
document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author)
How can a sustainable employment insurance system be guaranteed as a major element of the ESM? First a summary overview of the Lisbon targets and their impact on the policies of and in the member states of the European Union is given. Then follow data and problems associated with the target of enhancing employability by means of pushing...
public lecture 2004
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Houtman, I.L.D. (author), Vaas, S. (author), Wiezer, N. (author)
The members of PEROSH, Partnership for European Research in Occupational Safety and Health, observed a need to enhance knowledge on the theme ‘Organisational interventions to combat psychosocial factors of stress’. A first step in doing so was to create opportunities to learn from each (participating) country about activities undertaken in this...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Morvan, E. (author), Houtman, I.L.D. (author), Vaas, F. (author), Wiezer, N. (author)
From 24-26 November 2004, the 6h Annual Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology ‘Healthy, Efficient & Productive Organisations’ was held in Oporto, Portugal. During this conference, the Workshop ‘Organisational interventions to combat psychosocial factors of stress’ was organised by PEROSH, Partnership for European...
book 2004
document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author)
From 26-28 August 2004 in Utrecht the Industrial Relations in Europe Conference (IREC) was held on governance issues in shifting industrial and employment relations. As part of the session 'potential and limits of national level socio-economic governance' this paper about the organization of transitional labour markets in the Netherlands was...
conference paper 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Jongkind, R. (author), Vaas, S. (author)
Onder 'Slimmer Werken' wordt verstaan het economisch efficiënt produceren van producten of diensten en duurzaam omgaan met belangen van de organisatie en de medewerkers. Doel van de checklist Slimmer Werken is het ondersteunen bij een organisatiediagnose met als doel aangrijpingspunten voor Slimmer Werken te benoemen. De checklist is een...
report 2004
document
Clarenbeek, J.F. (author), Dhondt, S. (author), Oeij, P.R.A. (author)
In dit artikel wordt een methode besproken die mogelijkheden biedt om inefficiëntie en werkdruk bij de bron aan te pakken. De methode heet ZO'IST: Zelf-Onderzoek Instrument SToringen. Er wordt uitgelegd dat de begrippen inefficiëntie en werkdruk als twee kanten van één medaille zijn te beschouwen, omdat ze het gevolg kunnen zijn van dezelfde...
bookPart 2003
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Frielink, S.J. (author), Jongkind, R. (author)
Paper for the 19th EGOS Colloquium ‘Organization Analysis Informing Social and Global Development’ Copenhagen, Denmark, July 3-5, 2003. Subtheme 25: Challenges faced by action researchers in bridging the gap between micro-sociological processes and desired macro-changes. EGOS, European Group for Organizational Studies. Copenhagen Business School...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K.O. (author), Oeij, P.R.A. (author)
Paper for the 19th EGOS Colloquium ‘Organization Analysis Informing Social and Global Development’ Copenhagen, Denmark, July 3-5, 2003 Subtheme 21: New Organizational Forms. EGOS, European Group for Organizational Studies Copenhagen Business School. In public debates it is said that the Netherlands is an information society which is, more or...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Korver, T. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In dit onderzoeksrapport wordt de arbeidsmarktsituatie van met name oudere werknemers besproken. Aan de orde komen onder meer ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van arbeid. Ook wordt gekeken naar het employabilitybeleid van arbeidsorganisaties en de wijze waarop oudere werknemers daarvan gebruik maken.Ten slotte wordt ook aandacht...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), de Groot, M.C. (author), Oeij, P.R.A. (author)
In deze rapportage worden de resultaten en conclusies beschreven van het onderzoek 'Employability in de sector Rundveeverbetering'. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de oordelen van werknemers over het employabilitybeleid binnen de sector Rundveeverbetering. Het onderzoek is door TNO Arbeid uitgevoerd in maart-april 2003 en is...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, S. (author)
TNO Arbeid verstaat onder 'slimmer werken' met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat bereiken, waarbij medewerkers gevrijwaard blijven van gezondheidsrisico's als stress en RSI en waarbij zij zich blijvend kunnen ontwikkelen. Dat is goed voor productiviteit, innovativiteit en gezondheid. In dit boek worden vijf praktijkvoorbeelden...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author)
In this paper of the World Congress of Sociology 2002 of ISA (International Sociological Association), the content and uses of the Job Stress Self Diagnostic Method (JSSDM) are described. The JSSDM aim is (a) to diagnose work processes to determine the presence of conditions for control problems and stress risks, and (b) to develop solutions to...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, F.M.M. (author), Oeij, P.R.A. (author), Houtman, I.L.D. (author), van den Berg, R. (author)
In 1995 is het Rijksmuseum verzelfstandigd. Dit heeft een verzakelijking en meer oriëntatie op efficiency met zich meegebracht. Naast een groep oude getrouwen is er met name de laatste jaren een groep nieuwe jonge mensen binnengekomen met andere ambities en verwachtingen. Voor de toekomst staan de meerjarige, gedeeltelijke sluiting in verband...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Miedema, E.P. (author), Goudswaard, A. (author)
Bij de flexibilisering van de arbeid is de afgelopen jaren het accent komen te liggen op functionele flexibilisering: flexibilisering van contract, werktijd en wat betreft functie. Het onderzoek wijst uit dat werkgevers en werknemers een uiteenlopend toekomstbeeld hebben van flexibilisering. De mening van respondenten is dat innovatie van groot...
report 2002
document
Oeij, P.R.A. (author), Wiezer, N.M. (author)
Commissioned by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, TNO Work and Employment has made a review of existing literature with the following objectives: to gather the most relevant findings from research on the link between forms of work organisation, working conditions and the quality of work; to provide...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Klomps, A.J. (author), Overbeek, A.H. (author)
In opdracht van de Sector Fondsen Zorg en Welzijn is in de periode 1999-2000 het 'Zelfdiagnose-instrument voor de meting van oorzaken van werkdruk' ontwikkeld. Als een vervolg hierop is besloten om een pilotstudie te starten met als doel het instrument te toetsen in de praktijk en het vervolgens te verfijnen (2000-2002). Samenvattend hebben in...
report 2002
Searched for: author%3A%22Oeij%2C+P.R.A.%22
(161 - 177 of 177)

Pages