Searched for: author%3A%22Oeij%2C+P.%22
(21 - 40 of 69)

Pages

document
Klein Hesselink, J. (author), Oeij, P. (author), Kraan, K.O. (author)
In this article, we concentrate on explaining job performance from the perspective of psychosocial risks in the work environment. Many risks may hinder good job performance. The article does not concentrate on physical (such as, carrying heavy loads) or environmental risks (such as, extreme heat or cold) which also affect job performance [1]....
other 2014
document
Oeij, P. (author), van der Torre, W. (author), Vaas, S. (author)
We willen weten of publieke organisaties beter kunnen presteren. Door een ‘businesscase’ op te stellen, waarbij een huidige en toekomstige situatie worden vergeleken, is logisch te beredeneren hoe productief processen zijn en of een interventie daarin verbetering brengt. Het doel hiervan is om beargumenteerde besluiten te kunnen nemen over...
bookPart 2013
document
Oeij, P. (author), van der Torre, W. (author)
Deze bijdrage gaat over ‘bottom up’ innovatie door professionals in de publieke sector. Dat biedt kansen. Maar politiek-­-bestuurlijke aandacht is gewenst. Deze vorm van innoveren is als een ontluikende lentebloesem. De publieke sector staat voor het duivelsdilemma om kwaliteit te blijven leveren voor de burger met steeds minder middelen....
article 2013
document
Oeij, P. (author), de Vroome, E. (author), Bolland, A. (author), Grundemann, R. (author), van Teeffelen, L. (author)
Investering in sociale innovatie duikt op in verschillende regio’s, zoals Brabant, Zeeland, Limburg (D’havé en Rooijackers, 2012), Noord- Nederland en Utrecht (Bolland, Gründemann en Renkema, 2013). Ze richten zich op economische stimulering langs andere wegen dan technologische innovatie en ze concentreren zich vaak op het midden- en...
article 2013
document
Boneschansker, O. (author), Oeij, P. (author)
public lecture 2013
document
Goudswaard, A. (author), Oeij, P. (author), Dhondt, S. (author), ten Have, K. (author)
bookPart 2012
document
Dhondt, S. (author), Oeij, P. (author), ten Have, K. (author), Vaas, F. (author)
TNO, Sozial-Forshungsstelle Dortmund (SFS Dortmund), Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) en Flanders Synergy (FS) hebben samen op 26 en 27 april in Dortmund een workshop georganiseerd om hun ideeën over sociale innovatie binnen organisaties (Workplace Innovation) op elkaar af te stemmen. Hun startnotitie hebben ze op 30 mei in Brussel...
other 2012
document
Pot, F. (author), Dhondt, S. (author), Oeij, P. (author)
Social innovation of work and employment are prerequisites to achieve the EU2020 objectives of smart, sustainable and inclusive growth. It covers labour market innovation on societal level and workplace innovation on organisational level. This paper focuses on the latter. Workplace innovations are social both in their ends (quality of working...
bookPart 2012
document
Oeij, P. (author), de Vroome, E.E.M. (author), Dhondt, S. (author), Gaspersz, J.B.R. (author)
Complexity of projects is hotly debated and a factor which affects innovativeness of team performance. Much attention in the past is paid to technical complexity and many issues are related to natural and physical sciences. A growing awareness of the importance of socioorganisational issues is announced by researchers and consultants,which is...
conference paper 2012
document
Oeij, P. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author)
public lecture 2012
document
Webster, J. (author), Oeij, P. (author), Pot, F. (author), Eekelaert, L. (author), Nicolescu, G. (author), Trifu, A. (author), Elsler, D. (author)
public lecture 2012
document
van den Bossche, S. (author), Dhondt, S. (author), van Genabeek, J. (author), Goudswaard, A. (author), Hooftman, W. (author), Houtman, I. (author), Klein Hesselink, J. (author), de Korte, E. (author), Kraan, K. (author), Oeij, P. (author), Pot, F. (author), Smulders, P.G.W. (author), Vaas, F. (author), Wevers, C. (author), Willems, D. (author)
The nature of work is changing, not only in the Netherlands but throughout Europe. There is a growing demand for different types of products and services. These demands are influenced by technological developments and innovations, but also by globalization, which indicates the integration of national and regional economies. Under the influence...
report 2012
document
Oeij, P. (author), Klein Hesselink, J. (author), Dhondt, S. (author)
De mate waarin Nederlandse organisaties actief zijn op het terrein van sociale innovatie is in 2010 ten opzichte van 2008 weinig veranderd. Er lijkt zelfs sprake van enige achteruitgang. Dit is zorgelijk omdat blijkt dat sociale innovatie gunstig is voor de organisatieprestaties. Ongeveer 10 procent van de organisaties is koploper in sociale...
article 2012
document
Dhondt, S. (author), Oeij, P. (author)
Het boek omvat twaalf bijdragen van twintig verschillende TNO-specialisten en externe deskundigen. In deze bijdragen reflecteren deze auteurs over hoe sociale innovatie op dit moment in organisaties kan worden geïmplementeerd. Verschillende bijdragen richten zich op de stijgende flexibilisering in Nederlandse organisaties. Andere bijdragen...
report 2012
document
Vaas, F. (author), de Graaf, B. (author), Oeij, P. (author), Mayer, M. (author), Koningsveld, E. (author)
report 2012
document
Pot, F. (author), Dhondt, S. (author), de Korte, E. (author), Oeij, P. (author), Vaas, F. (author)
Social innovation of work and employment is a prerequisite to achieve the EU2020 objectives of smart, sustainable and inclusive growth. It covers labor market innovation on societal level and workplace innovation on organizational level. This chapter focuses on the latter. Workplace innovations are social both in their ends (quality of working...
bookPart 2012
document
Oeij, P. (author), Dhondt, S. (author), ten Have, K. (author)
bookPart 2012
document
Oeij, P. (author), van Rhijn, J.W. (author), de Graaf, B. (author), de Looze, M. (author), ten Have, K. (author)
Voor het verbeteren van de productiviteit in organisaties zijn velen al langere tijd op zoek naar methoden om dit begrip goed te meten. Het blijkt een lastige zoektocht, met weinig consensus en, belangrijker, de praktijk zit er vaak niet op te wachten. Dit is met name het geval in de dienstverlening en de non-profitsector. Niet dat men daar het...
article 2012
document
Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), Vergeer, R. (author), Oeij, P. (author), de Leede, J. (author), van C Adrichem, K. (author), Csizmadia, P. (author), Makó, C. (author), Illésy, M. (author), Tóth, A. (author)
Companies in search of improved productivity use a wide range of approaches, from financial incentives and skills upgrading and training to increased autonomy of individuals and teams. Working time flexibility has the added advantage in that it can benefit both workers and employers: it gives workers more control over their work–life balance and...
book 2012
document
Eeckelaert, L. (author), Dhondt, S. (author), Oeij, P. (author), Pot, F. (author), Nicolescu, G.I. (author), Trifu, A. (author), Webster, J. (author)
book 2012
Searched for: author%3A%22Oeij%2C+P.%22
(21 - 40 of 69)

Pages