Searched for: author%3A%22Nuyens%2C+M.%22
(1 - 19 of 19)
document
van Dalen, E.J. (author), Nuyens, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Intimidatie en agressie en geweld op het werk kunnen leiden tot gevoelens van onveiligheid en ziekteverzuim. Bepalingen in de Arbowet hebben onvoldoende effect op beleidsvorming ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen. Goede praktijkvoorbeelden van beleid tegen ongewenst gedrag kunnen inspirerend werken. In dit artikel zijn uit...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Blijswijk, M. (author), Frielink, S. (author), ter Hark, T. (author), Keus, M. (author), Korver, T. (author), Louwrier, N. (author), Nossent, S. (author), Nuyens, M. (author), de Vries, S. (author)
Het thema is deze keer: Veilig werken in een onveilige omgeving. De maatschappij verruwt, dus ook de omgang tussen mensen die in een organisatie samenwerken. Eén-op-één of allen-tegen-één. Hoort het erbij of kunnen we er iets aan doen?
other 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nuyens, M. (author), de Vries, S. (author), Bornkamp, E. (author)
Nu stoppen ouderen nog massaal eerder met werken en is er bij vrijwel iedere reorganisatie een ouderenregeling. Binnen een paar jaar zal er door een beperkte instroom van jongeren een krapte op de arbeidsmarkt ontstaan en daarom is nu en in de toekomst leeftijdsbewust personeelsbeleid essentieel. Deze brochure geeft antwoord op vragen zoals: Hoe...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), van de Ven, C. (author), Nuyens, M. (author), Stark, K. (author), van Schie, J. (author), van Sloten, G.C. (author)
Mensen zijn het grootste kapitaal van organisaties. De vraag is echter hoe dat kapitaal optimaal benut kan worden. Met name in organisaties met een grote diversiteit aan medewerkers is dat niet vanzelfsprekend. Het beste halen uit medewerkers betekent rekening houden met hun waarden, normen, wensen en behoeften, en die verschillen meer naarmate...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), van den Bossche, S. (author), Nuyens, M. (author), Ybema, J.F. (author)
In 2002 is het pilotproject Introductie van Mediation in de Onderwijssector (IMO-project) gestart. Doel van dit project was nagaan of mediation een effectief instrument is om uitval vanwege arbeidsconflicten te reduceren of te voorkomen. In de jaren 2002-2004 zijn de fasen 1 (introductie van mediation) en 2 (uitvoering mediation) uitgevoerd. In...
report 2005
document
van Brummelen, Y. (author), de Jong, J. (author), de Vries, S. (author), Nuyens, M. (author)
Voor zover politiekorpsen concrete doelstellingen formuleren, blijken deze relatief vaak te gaan om de instroom van bepaalde groepen. Doelstellingen ten aanzien van de doorstroming van medewerkers uit de doelgroepen worden door weinig korpsen geformuleerd, alleen soms voor vrouwen. Ten aanzien van de organisatiecultuur en de omgangsvormen zijn...
book 2004
document
Ybema, J.F. (author), Nuyens, M. (author), van den Berg, R. (author)
Dit rapport betreft de evaluatie van het Programma Verzuim Omlaag (PVO) in de Sector Welzijn. PVO is een onderdeel van de Kaderregeling AVR 2002 en richt zich op de speerpunten verzuim en reïntegratie, werkdruk en werkstress, agressie en onveiligheid en (in de kinderopvang) fysieke belasting. TNO Arbeid heeft een kwalitatief en een kwantitatief...
report 2004
document
Evers, G. (author), Hubert, A. (author), van der Kroft, F. (author), Nuyens, M. (author), Willemsen, M. (author), van der Sluijs, R. (author), Davits, R. (author), Rijcken, V. (author)
Sommige gemeentelijke ambtenaren komen in aanraking met agressief gedrag van klanten. De redenen voor dit agressieve gedrag zijn uiteenlopend. Zo wil de ene klant zijn frustratie uiten en wil de ander iets gedaan krijgen van de betrokken werknemer. Zulk gedrag is onacceptabel en gemeentebestuurders hebben dan ook de plicht om er alles aan te...
book 2003
document
van Dalen, E.J. (author), Nuyens, M. (author)
Intimidatie, agressie en geweld op het werk zijn ongewenst. Ze leiden tot gevoelens van onveiligheid en ziekteverzuim. Bepalingen in de Arbowet hebben onvoldoende effect om werkgevers aan te zetten tot gericht beleid ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen. TNO Arbeid onderzocht wat in de praktijk de belangrijkste factoren zijn voor een...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G. (author), Gründemann, R. (author), Vaandrager, L. (author), van Scheppingen, A. (author), Piek, P. (author), Nuyens, M. (author), van Dijk, M. (author)
Er is een breed gedeelde behoefte aan het doorbreken van versnippering en verkokering als het gaat om initiatieven om de effecten van bedrijven op de gezondheid te verbeteren. Veel partijen staan positief tegenover IGM. Men vindt IGM een prima concept, met een methodiek die het mogelijk maakt zo veel mogelijk voort te bouwen op reeds ontwikkelde...
report 2003
document
Falke, W. (author), Verbaan, D. (author), Driessen, J. (author), Heemskerk, F. (author), van der Mast, M. (author), van Helvoort, S. (author), Heemskerk, F. (author), van Veldhuisen, A. (author), Willemsen, M. (author), Nuyens, M. (author), van Hees, M. (author), Wilco, H. (author)
In het deelconvenant voor het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (HOO) is vastgelegd dat de werkdruk en het ziekteverzuim in de sector teruggedrongen moet worden. Eén van de maatregelen om te komen tot een gericht beleid voor verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie is het verbeteren en gelijkschakelen van de...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), de Vries, S. (author), van Niekerk, M. (author), van Dalen, E.J. (author), Nuyens, M. (author)
ING Nederland, KPN, NS, Connexxion, HEMA, GVB, Politie Haaglanden en Brabant Zuidoost, de Sociale Dienst in Amsterdam en nog een aantal andere organisaties hebben succesvol beleid ontwikkeld om agressie en geweld op de werkvloer tegen te gaan. Het beleid is ook gericht op ander 'ongewenst gedrag' zoals discriminatie, seksuele intimidatie en...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), de Vries, S. (author), Nuyens, M. (author), Gründemann, R.W.M. (author), de Bruin, M.R. (author), Willemsen, M. (author)
Vrouwen, allochtonen, ouderen en arbeidsgehandicapten, vier heel verschillende groepen die één ding gemeen hebben: een geringe arbeidsparticipatie. Een aantal organisaties voert een succesvol beleid om hier wat aan te doen: zij openen hun deuren voor deze doelgroepen. Waarom doen zij dit en wat maakt hun activiteiten succesvol? Om deze vragen te...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Nuyens, M. (author), de Vries, S. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Het tegengaan van ongewenste omgangsvormen op het werk is al jaren een aandachtspunt binnen de Nederlandse politie. Het aanstellen van vertrouwenspersonen is één van de instrumenten die worden ingezet om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan. Het NISSO stelde, op basis van een door hen uitgevoerd onderzoek, dat de effectiviteit van het...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, M. (author), Nuyens, M. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In 1994, 1998 en 2000 heeft TNO Arbeid onderzoeken uitgevoerd naar de werksituatie en de werkdruk in de contractcatering. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek uit 1998 hebben werkgeverorganisatie en werknemersorganisaties gezamenlijk besloten actie te ondernemen om de situatie te verbeteren. Een eerste grote stap hierin is het in...
report 2002
document
Willemsen, M. (author), Nuyens, M. (author), Gründemann, R. (author), de Vries, S. (author), TNO Arbeid (author)
In dit hoofdstuk wordt een kwantitatief onderzoek naar de stand van zaken van het personeelsbeleid in Nederland besproken. Daaruit blijkt dat het personeelsbeleid in Nederland goed ontwikkeld is. Meer dan de helft van de organisaties heeft richtlijnen op het gebied van personeelsplanning, werving en selectie, arbeidsvoorwaarden, begeleiding en...
bookPart 2001
document
TNO Arbeid (author), de Vries, S. (author), Willemsen, M. (author), Gründemann, R. (author), Nuyens, M. (author)
Dit onderzoek naar de activiteiten van organisaties en werknemers om de inzetbaarheid van werknemers te verhogen heeft veel nieuwe informatie opgeleverd. Het rapport geeft 13 conclusies, waarvan de belangrijkste zijn: het bevorderen van de bereidheid tot het inzetten van de eigen competenties en vaardigheden is lastig (attitudeverandering);...
report 2001
document
Nuyens, M. (author), Cremer, R. (author)
De "maintenance of workability"-methode (MWA) komt uit Finland en is gericht op een optimale en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een team van TNO Arbeid ging naar Finland om te kijken wat de toepasbaarheid voor Nederland is. Het kernbegrip is individueel werkvermogen, dat wordt gedefinieerd door persoons- en organisatiegebonden factoren....
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, M. (author), Nuyens, M. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In 1994 en 1998 heeft TNO Arbeid onderzoeken uitgevoerd naar de werkdruk in de contractcatering. Partijen hebben naar aanleiding daarvan besloten actie te ondernemen. In 2000 volgde dan opnieuw een onderzoek dat tot doel had de volgende vragen te beantwoorden: Hoe is de werkdruk in de contractcatering in 2000? Is de beoogde daling van klachten...
report 2000
Searched for: author%3A%22Nuyens%2C+M.%22
(1 - 19 of 19)