Searched for: author%3A%22Nossent%2C+S.%22
(1 - 20 of 28)

Pages

document
la Haye, W. (author), Engelberts, A.G. (author), Tiemens-van Putten, I.K.F. (author), van Vlimmeren, L.A. (author), de Ruiter, M. (author), Lucassen, P.L.B.J. (author), Nossent, S. (author), van Noort, M. (author), van Gameren-Oosterom, H.B.M. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), L'Hoir, M.P. (author), van Sleuwen, B.E. (author)
Huilen is een onderdeel van normaal gedrag van baby’s, maar kan ouders erg onzeker maken. Zeker als een baby excessief huilt. Als JGZ-professionals kun je ouders ondersteunen en empoweren op een manier die aansluit bij de behoeften van ouders en kind. De richtlijn geeft professionals handvatten voor de preventie, signalering en het komen tot een...
report 2013
document
Nossent, S. (author), Treur, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Met de nieuwe Arbowet van 1 januari 2007 verscheen de arbocatalogus als nieuw fenomeen aan de arbohemel. TNO keek in 2007 in drie pilots naar vernieuwende implementatie van de arbocatalogus: (1) deskundigen in de rol van redacteur; (2) werkgevers- en werknemersorganisaties pakken na hun branche-RI&E-instrumenten samen door en schakelen...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nossent, S. (author), Louwrier, N. (author), ten Have, K. (author), Michel, F. (author), Reinders, G. (author), van Vliet, A. (author), van Bodengraven, M. (author), van der Vorm, J. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), ten Have, K. (author), Michel, F. (author), Nossent, S. (author), Weyers, M. (author), van der Borgh, H. (author)
Handleiding voor brancheorganisaties. Tips voor de ontwikkeling, erkenning, implementatie, het onderhoud en de actualisatie van een digitaaI Rl&E-instrument voor uw branche.
other 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P. (author), van Blijswijk, M. (author), Nossent, S. (author), van der Wolk, J. (author), Louwrier, N. (author)
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Louwrier, N. (author), Neggers, H. (author), Klein Hesselink, J. (author), de Leede, J. (author), Rhijn, G. (author), Nossent, S. (author), van Blijswijk, M. (author), Venema, A. (author)
In deze special staan de artikelen: Afbakening tussen werk en vrije tijd vervaagt: de roep om een 24-uurseconomie: een holle kreet? H Neggers.Statistiek van de Nederlandse 24-uurseconomie: bedrijven kunnen nonstop draaien, mensen niet. J Klein Hesselink. Flexibele diensten, flexibele werknemers: 7x24 uur volcontinu werken, maar dan anders. J de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Keus, M. (author), Kwantes, J.H. (author), Nossent, S. (author)
book 2005
document
Marquart, H. (author), Visser, R. (author), Nossent, S. (author)
14e symposium Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne: Voorbij de grenzen van de arbeidshygiëne 27 en 28 april 2005, Zeist.
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Blijswijk, M. (author), Frielink, S. (author), ter Hark, T. (author), Keus, M. (author), Korver, T. (author), Louwrier, N. (author), Nossent, S. (author), Nuyens, M. (author), de Vries, S. (author)
Het thema is deze keer: Veilig werken in een onveilige omgeving. De maatschappij verruwt, dus ook de omgang tussen mensen die in een organisatie samenwerken. Eén-op-één of allen-tegen-één. Hoort het erbij of kunnen we er iets aan doen?
other 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Louwrier, N. (author), van Blijswijk, M. (author), Korver, T. (author), Nossent, S. (author), ter Hark, T. (author), Sanders, J. (author), Smit, A. (author), Fermin, B. (author)
Deze keer heeft de TNO Special als thema: Beroepsbevolking 2005. Steeds minder werkenden moeten het geld verdienen voor een steeds groeiende groep. Hoe is dat op een verantwoorde manier te organiseren?
other 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steentjes, A. (author), Nossent, S. (author), ter Hark, T. (author)
In dit artikel wordt het voorgestelde nieuwe stelsel van sociale zekerheid (levensloopregeling) onderworpen aan een fictieve praktijktoets. Centraal stond hierbij de vraag: wat zijn de kansen en gevolgen van dit nieuwe stelsel voor Sjakie, een vmbo-leerling autotechniek die uitgroeit tot een succesvolle ondernemer. Zowel de 'testers' als de ...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kooijman, H. (author), Nossent, S. (author), ter Hark, T. (author)
Wat begint als een geintje met een persoon ontaardt in pesten, intimideren of 'mobbing' door een groep collega's. Hoe voorkom je dat het zover komt? In dit artikel geven deskundigen hier, naar aanleiding van een rollenspel, hun mening over. Als belangrijkste tips komen naar voren: snel ingrijpen, zorg dat de zaak niet escaleert, en geef als...
article 2005
document
TNO Arbeid (author), Louwrier, N. (author), van Blijswijk, M. (author), Nossent, S. (author), Halewijn, I. (author), Grundemann, R. (author), Korver, T. (author), de Vries, S. (author), Proper, K. (author)
Deze keer heeft de TNO Special als thema: ‘Werken en leven in balans’. Hoe kan een werkgever, en de overheid, maar ook de werknemer zélf zorgen dat werk niet een te grote wissel trekt op het (privé-)leven, en andersom?
other 2004
document
Nossent, S. (author), van Blijswijk, M. (author), Steentjes, A. (author)
Een grote opdracht, een zoontje met een gebroken been en een medewerkster met een hoog ziekteverzuim. Hoe kan een vrouwelijke ondernemer die hier mee te maken krijgt, een goede balans tussen zorg en werk behouden? Over de dilemma's van deze 'damsel in distress' (=belaagde jonkvrouw) buigen zich: een huisarts, een bedrijfsarts, een...
article 2004
document
Nossent, S. (author), Popma, J. (author), Groenewold, M. (author), Zwetsloot, G. (author), Smulders, P. (author), de Vroome, E. (author), TNO Arbeid (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs, tijdens de ‘Europese week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ (eind oktober 2003) een nieuw beleidsprogramma gelanceerd: ‘Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen’ (VASt). Dit VASt-programma past in de bredere aanpak van het ministerie, waarin het verbeteren...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongen, M. (author), Marquart, H. (author), Nossent, S. (author), Visser, R. (author), Zwetsloot, G. (author)
Tussen 2003 en 2007 wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het programma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen (VASt) de veiligheids- en gezondheidsrisico's bij het beroepsmatig gebruik van stoffen minimaliseren. Ter voorbereiding van VASt verrichtte TNO Arbeid in het voorjaar van 2003 een inventariserend onderzoek...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C. (author), Nossent, S. (author)
In de aardappelen, groenten en fruit (AGF)-branche werkten in 2000 volgens het CBS bijna 10.000 personen. In deze rapportage staat de arbokennisinfrastructuur rond de AGF-branche centraal. Er wordt een beeld geschetst van arborisico's, gezondheidseffecten en maatregelen.
report 2003
document
van Blijswijk, M. (author), Nossent, S. (author), Steilberg, C. (author)
De huisarts, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige van de arbodienst en UWV, de casemanager van het reïntegratiebedrijf, de verzekeraar, de mediator en de verzekeringsgeneeskundige. Het zijn dé partijen die zich, samen met werkgever en werknemer, inzetten voor een goede reïntegratie bij ziekte. Vraag is echter hoe deze partijen samen hetzelfde...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Nossent, S. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Paul, J. (author)
De podiumkunstenbranche wil een arboconvenant afsluiten, waarin werkgevers- en werknemerspartijen samen met de overheid afspraken vastleggen voor de gehele branche. In verband hiermee is de arbokennisinfrastructuur in de podiumkunstenbranche geanalyseerd, met als doel: (1) inzicht te krijgen in de werking van de huidige arbokennisinfrastructuur...
book 2002
document
Schmatberger, A. (author), Heselmans, M. (author), Debois, G. (author), Malmros, P. (author), Yrjanheilli, E. (author), Mounier-Verhier, R. (author), Schlombach, C. (author), Peloriaids, G. (author), Lydon, A. (author), Castriotta, M. (author), Roseo, G. (author), Houtman, I.L.D. (author), Nossent, S. (author), Sousa, J. (author), Maqueda Blasco, J. (author), de la Orden Rivera, V. (author), Zimmermann Virdejo, M. (author), Knave, G. (author)
During the period 1998-1999 data collection was carried out in the EU Member States in order to collect and publish up-to-date information on future occupational safety and health research needs and priorities to improve collaboration and to guide occupational safety and health research over the next decade. National reports included the...
report 2000
Searched for: author%3A%22Nossent%2C+S.%22
(1 - 20 of 28)

Pages