Searched for: author%3A%22Nijhuis%2C+J.G.%22
(1 - 15 of 15)
document
Mohangoo, A.D. (author), Hukkelhoven, C.W.P.M. (author), Achterberg, P.W. (author), Elferink-Stinkens, P.M. (author), Ravelli, A.C.J. (author), Rijninks-van Driel, G.C. (author), Tamminga, P. (author), Waelput, A.J.M. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Nijhuis, J.G. (author)
Het vergelijken van de verandering in foetale en neonatale sterfte in Nederland in 2010 ten opzichte van 2004 met de verandering in andere Europese landen. Opzet Descriptief, populatiebreed onderzoek.Gegevens van de Euro-Peristat-registratie over de foetale en neonatale sterfte in Europese landen werden geanalyseerd op veranderingen in 2010 ten...
article 2014
document
Mohangoo, A.D. (author), Buitendijk, S.E. (author), Szamotulska, K. (author), Chalmers, J. (author), Irgens, L.M. (author), Bolumar, F. (author), Nijhuis, J.G. (author), Zeitlin, J. (author)
article 2011
document
de Jonge, A. (author), Mol, B.W. (author), van der Goes, B.Y. (author), Nijhuis, J.G. (author), van der Post, J.A. (author), Buitendijk, S.E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Jonge, A. (author), Mol, B.W. (author), van der Goes, B.Y. (author), Nijhuis, J.G. (author), van der Post, J.A. (author), Buitendijk, S.E. (author)
article 2010
document
de Jonge, A. (author), van der Goes, B.Y. (author), Ravelli, A.C.J. (author), Amelink-Verburg, M.P. (author), Mol, B.W. (author), Nijhuis, J.G. (author), Bennebroek Gravenhorst, J. (author), Buitendijk, S.E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2009
document
de Jonge, A. (author), van der Goes, B.Y. (author), Ravelli, A.C.J. (author), Amelink-Verburg, M.P. (author), Mol, B.W. (author), Nijhuis, J.G. (author), Bennebroek Gravenhorst, J. (author), Buitendijk, S.E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2009
document
de Jonge, A. (author), van der Goes, B.Y. (author), Ravelli, A.C.J. (author), Amelink-Verburg, M.P. (author), Mol, B.W. (author), Nijhuis, J.G. (author), Bennebroek Gravenhorst, J. (author), Buitendijk, S.E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Doel Vergelijking van perinatale sterfte en ernstige perinatale morbiditeit tussen geplande thuisbevallingen en poliklinische bevallingen van laagrisico-vrouwen die de bevalling begonnen in de eerstelijn. Opzet Landelijke cohortstudie, beschrijvend. Methoden Gegevens uit de landelijke perinatale en neonatale registraties over een periode van 7...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Jonge, A. (author), van der Goes, B.Y. (author), Ravelli, A.C.J. (author), Amelink-Verburg, M.P. (author), Mol, B.W. (author), Nijhuis, J.G. (author), Bennebroek Gravenhorst, jJ. (author), Buitendijk, S.E. (author)
Sinds de tweede helft van de 20e eeuw bevallen de meeste vrouwen in de westerse wereld in het ziekenhuis. De overgang van thuis- naar ziekenhuisbevallingen was voor de meeste vrouwen echter niet gestoeld op weten- schappelijk bewijs. Het idee dat een ziekenhuisbeval- ling de beste optie is voor alle vrouwen wordt steeds meer in twijfel getrokken...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Monhangoo, A. (author), Ravelli, A.C.J. (author), Buitendijk, S.E. (author), Hukkelhoven, C. (author), Rijninks-van Driel, G. (author), Tamminga, P. (author), Nijhuis, J.G. (author)
Uit het recent gepubliceerde artikel in het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde, dat gebaseerd is op het Peristat-II-onderzoek, blijkt dat Nederland in 2004 nog steeds een hoge foetale sterfte heeft vergeleken met andere Europese landen. De hoge foetale sterfte in Nederland uit Peristat-I leidde voor- namelijk tot discussie over de...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Monhangoo, A. (author), Buitendijk, S.E. (author), Ravelli, A.C.J. (author), Hukkelhoven, C. (author), Rijninks-van Driel, G. (author), Tamminga, P. (author), Nijhuis, J.G. (author)
Op 11 december 2008 is het rapport verschenen over het Euro-Peristat-project (Peristat-II) waarin perinatale gegevens uit het jaar 2004 op Europees niveau werden vergeleken. Vijfentwintig Europese lidstaten en Noorwegen hebben deelgenomen aan dit grootschalige monitoringsproject. Een van de belangrijkste bevindingen is de hoge perinatale sterfte...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nijhuis, J.G. (author), Monhangoo, A. (author), Rijninks-van Driel, G. (author), Hukkelhoven, C. (author), Ravelli, A.C.J. (author), Tamminga, P. (author), Buitendijk, S.E. (author)
Wat Peristat ons heeft geleerd is vooral bescheidenheid. Na de uitkomst van het eerste onderzoek in 2003 werd vooral over registratiefouten gesproken, en verondersteld werd dat Nederland veel beter zou scoren. Nader onderzoek, bijvoorbeeld van het RIVM, maakte duidelijk dat de realiteit toch anders is, en dat de sterfte echt hoger is in...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Tamminga, P. (author), Rijninks-van Driel, G. (author), Monhangoo, A. (author), Hukkelhoven, C. (author), Nijhuis, J.G. (author), Buitendijk, S.E. (author), Ravelli, A.C.J. (author)
Zowel in Peristat-II als Peristat-I is zichtbaar dat Nederland een hoge neonatale sterfte heeft vergeleken met de andere Europese landen[1,2]. Het betreft voornamelijk de vroegneonatale sterfte (tot de 7e dag). Wat betreft de laat-neonatale sterfte (7e tot de 28e levensdag) is het Nederlandse cijfer aanzienlijk gunstiger. In dit hoofdstuk willen...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hukkelhoven, C. (author), Monhangoo, A. (author), Nijhuis, J.G. (author), Ravelli, A.C.J. (author), Rijninks-van Driel, G. (author), Tamminga, P. (author), Buitendijk, S.E. (author)
Perinatale mortaliteit en morbiditeit hangen samen met sociale en demografische kenmerken van de populatie. Om verschillen in ongunstige zwangerschapsuitkomsten tussen Europese landen te kunnen inter- preteren is het daarom van belang kenmerken van zwangere vrouwen in de betreffende landen met elkaar te vergelijken.
article 2009
document
Mohangoo, A.D. (author), Buitendijk, S.E. (author), Hukkelhouen, C.W.P.M. (author), Ravelli, A.C.J. (author), Rijninks-van Driel, G.C. (author), Tamminga, P. (author), Nijhuis, J.G. (author)
Objective. Comparison of perinatal mortality in the Netherlands with that in other European countries (Peristat-II), and with data collected 5 years previously (Peristat-I). Design. Descriptive study. Method. Indicators of perinatal mortality which were developed for Peristat-I were used again in Peristat-II. Data on perinatal mortality in 2004...
article 2008
document
Molkenboer, J.F.M. (author), Vencken, P.M.L.H. (author), Sonnemans, L.G.J. (author), Roumen, F.J.M.E. (author), Smits, F. (author), Buitendijk, S.E. (author), Nijhuis, J.G. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objective. To compare the difference in neonatal mortality and morbidity between breech and cephalic presentations at term. Methods. This was a retrospective matched cohort study in two centers between July 1998 and April 2000, including all breech deliveries between 37+0 and 41+6 weeks, except cases with multiple gestations and antepartum...
article 2007
Searched for: author%3A%22Nijhuis%2C+J.G.%22
(1 - 15 of 15)