Searched for: author%3A%22Niessink%2C+R.J.M.%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Niessink, R.J.M. (author), Fernandez Gomez, K. (author)
De energieprijzen voor gas en elektriciteit zijn sterk gestegen sinds september 2021. De uitgaven voor energie van het midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn daardoor sterk toegenomen. De hoge energieprijzen zorgen in diverse bedrijfstakken voor problemen in relatie tot betaalbaarheid van de energierekening. “De ”energieweerbaarheid” geeft de mate...
report 2023
document
Jonker, H. (author), Niessink, R.J.M. (author)
report 2022
document
Menkveld, M. (author), Niessink, R.J.M. (author)
In het voorstel van de Europese Commissie voor een herziening van de Renewable Energy Directive van 14 juli 2021 wordt artikel 23 over de groei van hernieuwbare warmte gewijzigd. In het voorstel staat een doelstelling om een gemiddelde jaarlijkse groei van het aandeel hernieuwbare warmte en koude te realiseren in de periode 2021-2030 van 1,1...
report 2022
document
Rovers, V. (author), Niessink, R.J.M. (author), Lenzmann, F.O. (author), Engbers, L.H. (author), Bakker, J.W. (author), Kooger, R. (author)
TKI Urban Energy (UE) wil graag een beter beeld krijgen van de ontwikkelingen in de energietransitie om te weten of Nederland op koers ligt om de ambities in het Klimaatakkoord te halen. TNO heeft daarom trendrapporten gemaakt voor verschillende deelprogramma’s van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) van TKI UE. Deze...
report 2022
document
Niessink, R.J.M. (author), Menkveld, M. (author)
Aanleiding RVO heeft TNO gevraagd onderzoek te doen naar het besparingspotentieel bij bedrijfshallen. Bestaande bedrijfshallen hebben geen energielabel en uit monitoringsonderzoek blijkt dat er in bedrijfshallen minder energiebesparende maatregelen worden getroffen dan in andere gebouwtypen. Om advies te kunnen geven aan beleidsmakers over nieuw...
report 2022
document
Tigchelaar, C. (author), Cox, E.P. (author), Zwamborn, A. (author), Rovers, V. (author), Niessink, R.J.M. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author)
TNO heeft op verzoek van de stuurgroep ‘Eindgebruikerskosten’ het Datapakket Eindgebruikerskosten gemaakt. De stuurgroep Eindgebruikerskosten bestaat uit afgevaardigden van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Expertise Centrum Warmte (ECW)...
report 2021
document
Rovers, V. (author), Niessink, R.J.M. (author), Loonen, P. (author), van der Wal, A.J. (author), Mathijssen, E. (author)
De verwachting is dat het energiegebruik voor ruimtekoeling zal toenemen door warmere zomers, beter geïsoleerde woningen en een toename van de installatie van airco’s en warmtepompen. Koeling krijgt vooralsnog weinig aandacht in de energietransitie. Om deze reden heeft TKI Urban Energy een 'Ronde tafel overleg’ geïnitieerd waar geconcludeerd is...
report 2021
document
Sijm, J.P.M. (author), Beurskens, H.J.M. (author), Marsidi, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Scheepers, M.J.J. (author), Smeekens, K.E.L. (author), van der Welle, A.J. (author), Wilde, H.P.J. (author)
Following the Climate Agreement of Paris 2015, the Netherlands has set ambitious greenhouse gas (GHG) emission reduction targets of at least 49% in 2030, compared to 1990 (Rijksoverheid, 2019), and 95% reduction by 2050 (EZK, 2019). This will require a transformation of the current, predominantly fossil-based energy system towards a sustainable,...
report 2020
document
Zwamborn, A. (author), Rovers, V. (author), van de Beek, F.G.A. (author), Niessink, R.J.M. (author), Spiekman, M.E. (author)
Met zijn voorstel voor de nieuwe Warmtewet hoopt minister Wiebes een snelle uitrol van warmtenetten te bevorderen, zodat huishoudens van het aardgas af kunnen. De plannen gaan echter voorbij aan de lessen vanuit het buitenland en aan de literatuur over opkomende innovaties, burgerparticipatie en kostenbeheersing.
other 2020
document
Segers, R. (author), Niessink, R.J.M. (author), van den Oever, R. (author), Menkveld, M. (author)
RVO heeft CBS en TNO gevraagd een update te maken van het rapport Warmtemonitor 2017 met cijfers over 2018 en 2019. De gebruikte methoden in deze update zijn identiek aan de versie over 2017. Belangrijke doelen van deze monitoring zijn het volgen van de resultaten van het warmtebeleid van de overheid, ondersteuning bij beleidsontwikkeling en het...
report 2020
document
Weeda, M. (author), Niessink, R.J.M. (author)
In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er moet flink wat gebeuren. Volgens het onlangs gesloten Klimaatakkoord moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dat gaat buurt voor buurt en wijk voor wijk. De gemeentes werken nu aan een Transitievisie Warmte waarin een...
report 2020
document
Menkveld, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Sipma, J.M. (author), Scheers, M. (author), Beindorff, P. (author), Plokker, W. (author), de Wiy, S. (author), de Jong, E. (author), Elkhuizen, B. (author)
INNAX heeft binnen het RED kantoren project in samenwerking met VABI, TNO en E-nolis (Energy Navigator) de Paris Proof monitor ontwikkeld. Deze internet portal biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in de verduurzaming van uw kantorenportefeuille richting de Paris Proof-norm. De Paris Proof norm is ontwikkeld door de Dutch Green Building...
report 2020
document
Tigchelaar, C. (author), van Lidth de Jeude, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Kooger, R. (author), de Koning, N.M. (author), Paradies, G.L. (author)
The energy policy of the Netherlands has made a dramatic shift in the last years. The province of Groningen suffers from earthquakes, caused by decades of gas extraction. As a response, the National government reduced onshore gas extraction with over fifty percent already and decided it should be terminated completely before 2030. The biggest...
conference paper 2019
document
Sipma, J.M. (author), Holdsworth-Morris, R.F. (author), Paliouras, S. (author), Niessink, R.J.M. (author)
The residential sector represents around 25% of final energy consumption in the EU. A major challenge for the EU is the low rate of deep renovation of the existing building stock that would reduce energy consumption and thus emissions. In this research, we have compared policy measures and non-policy factors of four EU-countries to reduce the...
report 2019
document
Tigchelaar, C. (author), Kooger, R. (author), van Lidt de Jeude, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Paradies, G.L. (author), de Koning, N.M. (author)
In 2050 moeten alle Nederlandse woningen aardgasvrij zijn.” (Ollongren, 2018). Het streven is om vanaf 2021 jaarlijks 200.000 woning aardgasvrij te maken om in 2050 de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving nagenoeg tot nul te hebben gereduceerd. Er zijn twee achterliggende doelen: 1 Het terugbrengen van de vraag naar aardgas om de...
report 2019
document
Niessink, R.J.M. (author), Menkveld, M. (author)
Article 5 of the Energy Efficiency Directive (EED) contains an annual obligation to renovate 3% of the building stock of the central government. After renovation the buildings will meet the minimum energy performance requirements as laid down in Article 4 of the EPBD by the member state. The Directive gives room for an alternative approach to...
report 2019
document
Niessink, R.J.M. (author)
PEF staat voor ‘Primaire Energie Factor’. In deze notitie wordt daarmee de PEF van elektriciteitsopwekking bedoeld. Deze waarde betreft het gemiddelde voor Nederland en geeft de verhouding weer tussen de inzet van primaire energie uit fossiele bronnen en de totale elektriciteitsproductie (eenheid: MJprim/MJ). Bij een duurzamere productiemix...
report 2019
document
Segers, R. (author), van den Oever, R. (author), Niessink, R.J.M. (author), Menkveld, M. (author)
RVO heeft ECN part of TNO en CBS gevraagd een update te maken van het rapport Monitoring Warmte 2015. De gebruikte methoden in deze update zijn grotendeels identiek aan de versie over 2015. Belangrijke doelen van deze monitoring zijn het volgen van de resultaten van het warmtebeleid van de overheid, ondersteuning bij beleidsontwikkeling en het...
report 2019
document
Sipma, J.M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In januari 2017 heeft ECN in opdracht van RVO het daadwerkelijk energieverbruik van de gelabelde kantorenvoorraad geanalyseerd. Hetzelfde is nu gedaan voor gelabelde basisscholen, scholen binnen het voortgezet onderwijs en tehuizen binnen de zorgsector die ook een overnachtingsfunctie hebben. Om het daadwerkelijk energieverbruik te bepalen zijn...
report 2018
document
Niessink, R.J.M. (author)
public lecture 2018
Searched for: author%3A%22Niessink%2C+R.J.M.%22
(1 - 20 of 25)

Pages