Searched for: author%3A%22Nederlands+Instituut+voor+Praeventieve+Gezondheidszorg+TNO+TNO+Preventie+en+Gezondheid+TNO-Gezondheidsonderzoek+%22
(1 - 17 of 17)
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO Gezondheidsonderzoek (author)
Programma overzicht en docentenlijsten
other 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO Gezondheidsonderzoek (author)
report 1994
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO Gezondheidsonderzoek Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO Instituut voor Produktie en Logistiek TNO (author), Mossink, J.C.M. (author), van Veen, K.F. (author), Verwoerd, M. (author)
Tekortkomingen in de inrichting van bedrijven in de metaalproduktenindustrie en gebrekkig onderhoud van de machines blijken in veel gevallen te leiden tot onveilige situaties. Analyses laten zien dat in Nederland veel ongevallen direct of indirect gerelateerd zijn aan de bedrijfs- en werkplekinrichting. Verder blijkt dat bij transport- en...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van den Berg, R. (author), Crijns, H. (author)
Het rapport beschrijft de ontwikkeling van twee methoden om snel en betrouwbaar de demping te bepalen van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen, zoals deze door de individuele werknemers in praktijksituaties gedragen worden. De methoden kunnen worden uitgevoerd in een kleine cabine van een audiomobiel die geschikt is voor de in de...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), van den Berg, R. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Crijns, H. (author)
In het kader van het vijfde EGKS-programma voor medisch onderzoek is in opdracht van Hoogovens een onderzoek uitgevoerd, getiteld "persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties". De doelstellingen van het onderzoek zijn het ontwikkelen van een testmethode, die geschikt is om snel en betrouwbaar de demping van...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), van den Berg, R. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Crijns, H. (author)
In het kader van het vijfde EGKS-programma voor medisch onderzoek is door het NIPG-TNO in opdracht van Hoogovens een onderzoek uitgevoerd, getiteld "persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties". Het onderzoek is verdeeld in een aantal fasen. Dit rapport betreft fase 2, het eerste veldonderzoek. In dit deelonderzoek is de...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), van den Berg, R. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Crijns, H. (author)
In het kader van het vijfde EGKS-programma voor medisch onderzoek is door het NIPG-TNO in opdracht van Hoogovens een onderzoek uitgevoerd, getiteld "persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties". De doelstellingen van het onderzoek zijn het ontwikkelen van een testmethode, die geschikt is om snel en betrouwbaar de demping...
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), de Kort, W.L.A.M. (author), Post Uiterweer, H.W. (author)
Dit rapport bevat het laatste deelonderzoek, dat in het kader van het project "Aanstellingskeuringen" is verricht. Het centrale thema is de betrouwbaarheid van de beoordelingen van keuringsgegevens. Voor het onderzoek zijn twee deelgroepen van kandidaten geselecteerd uit de totale groep kandidaten, die door de Rijks Bedrijfsgezondheids- en...
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), Kalsbeek, H. (author), Verrips, G.H. (author)
Een onderzoek bij voormalige deelnemers aan de Kindertandverzorging in Tiel. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van de (voormalige) Stichting tot Verzorging van het Kindergebit in de gemeente Tiel.
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO Gezondheidsonderzoek (author), Verkerk, P.H. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author)
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), Boontje, R.P. (author)
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), van Balen, J. (author), van den Heuvel, S.G. (author), van Putten, D.J. (author), Smit, H.A. (author)
Het onderzoek had tot doel om mogelijkheden te onderzoeken voor de surveillance van beroepsziekten in Nederland. Allereerst werd de bruikbaarheid van bestaande registratiesystemen nagegaan, zoals: melding en registratie van individuele gevallen van beroepsziekten (op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en de Ziektewet),...
report 1991
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), Perenboom, R.J.M. (author), Zaal, K (author)
Eindrapport van de evaluatiestudie Substitutie ouderenzorg Den Haag.
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), Schaapveld, K. (author), Bergsma, E.W. (author), Leenaars, P.E.M. (author)
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), Verkerk, P.H. (author), Verloove-Vanhorick, S.P (author)
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO Gezondheidsonderzoek (author)
other 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author)
report 1977
Searched for: author%3A%22Nederlands+Instituut+voor+Praeventieve+Gezondheidszorg+TNO+TNO+Preventie+en+Gezondheid+TNO-Gezondheidsonderzoek+%22
(1 - 17 of 17)