Searched for: author%3A%22Nederlands+Instituut+voor+Praeventieve+Gezondheidszorg+TNO+TNO+Preventie+en+Gezondheid+%22
(1 - 20 of 108)

Pages

document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO Gezondheidsonderzoek (author)
Programma overzicht en docentenlijsten
other 1994
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Hopman-Rock, M. (author)
report 1994
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Houtman, I.L.D. (author), Bloemhoff, A. (author), Dhondt, S. (author), Terwee, C. (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de relatie tussen welzijnsrisico's in het werk, gezondheid en welbevinden. De hoofddoelstelling van het onderzoek is de relatie te onderzoeken tussen welzijnsrisico's in de inhoud en organisatie van het werk en indicatoren voor gezondheid (gezondheidsklachten,...
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO Gezondheidsonderzoek (author)
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Willems, J.H.B.M. (author)
De inaugurele rede vangt aan met een stand van zaken van de sociale verzekeringsgeneeskunde, gevolgd door historische beschouwingen. Daarbij wordt ook de wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid behandeld en de instrumenten, waarvan de verzekeringsgeneeskundige zich kan bedienen, zoals controle en preventie. Tot slot schetst de nieuwe...
public lecture 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Sikkema-de Graaff, J.S. (author), van Deursen, C.G.L. (author)
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Sikkema-de Graaff, J.S. (author), van Deursen, C.G.L. (author)
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid Bureau Medische Geneeskunde (author), Lindeman-Cloquet, P.E.M. (author), de Jong, O.R.W. (author)
other 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO Gezondheidsonderzoek Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO Instituut voor Produktie en Logistiek TNO (author), Mossink, J.C.M. (author), van Veen, K.F. (author), Verwoerd, M. (author)
Tekortkomingen in de inrichting van bedrijven in de metaalproduktenindustrie en gebrekkig onderhoud van de machines blijken in veel gevallen te leiden tot onveilige situaties. Analyses laten zien dat in Nederland veel ongevallen direct of indirect gerelateerd zijn aan de bedrijfs- en werkplekinrichting. Verder blijkt dat bij transport- en...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Schalk-van der Weide, Y. (author), Kalsbeek, H. (author), Truin, G.J. (author)
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van den Berg, R. (author), Crijns, H. (author)
Het rapport beschrijft de ontwikkeling van twee methoden om snel en betrouwbaar de demping te bepalen van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen, zoals deze door de individuele werknemers in praktijksituaties gedragen worden. De methoden kunnen worden uitgevoerd in een kleine cabine van een audiomobiel die geschikt is voor de in de...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), van den Berg, R. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Crijns, H. (author)
In het kader van het vijfde EGKS-programma voor medisch onderzoek is in opdracht van Hoogovens een onderzoek uitgevoerd, getiteld "persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties". De doelstellingen van het onderzoek zijn het ontwikkelen van een testmethode, die geschikt is om snel en betrouwbaar de demping van...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), van den Berg, R. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Crijns, H. (author)
In het kader van het vijfde EGKS-programma voor medisch onderzoek is door het NIPG-TNO in opdracht van Hoogovens een onderzoek uitgevoerd, getiteld "persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties". Het onderzoek is verdeeld in een aantal fasen. Dit rapport betreft fase 2, het eerste veldonderzoek. In dit deelonderzoek is de...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), van den Berg, R. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Crijns, H. (author)
In het kader van het vijfde EGKS-programma voor medisch onderzoek is door het NIPG-TNO in opdracht van Hoogovens een onderzoek uitgevoerd, getiteld "persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties". De doelstellingen van het onderzoek zijn het ontwikkelen van een testmethode, die geschikt is om snel en betrouwbaar de demping...
report 1993
document
Drykoningen, C.E.M. (author), Mulder, A.L.M. (author), Vaandrager, G.J. (author), LaPorte, R.E. (author), Bruining, G.J. (author), Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author)
This study evaluates the cumulative incidence of Type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus in male army conscripts 0-18 (inclusive) years of age in the Netherlands (birth cohorts) over 10 years. Data from 2136 cases were retrieved from files of the conscript registry of the Royal Dutch Army. Ascertainment was sought by the capture-recapture...
article 1992
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Treurniet, H.F. (author), Schaapveld, K. (author)
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Vos, H. (author)
report 1992
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Miedema, H.M.E. (author)
report 1992
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Delleman, N.J. (author), Douwes, M. (author), Brand, W.A. (author)
report 1992
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Hirasing, R.A. (author), Reeser, H.M. (author), Ruwaard, D. (author), van Buuren, S. (author), Bakker, K. (author), Heine, R.J. (author), Geerdink, R.A. (author), Bruining, G.J. (author), Vaandrager, G.J. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author)
report 1992
Searched for: author%3A%22Nederlands+Instituut+voor+Praeventieve+Gezondheidszorg+TNO+TNO+Preventie+en+Gezondheid+%22
(1 - 20 of 108)

Pages