Searched for: author%3A%22Nederlands+Instituut+voor+Arbeidsomstandigheden+%22
(61 - 80 of 303)

Pages

document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Chrisits, J. (author), Doorewaard, H. (author), Fruytier, B. (author), Martens, W. (author)
In 1980 verscheen de NPAO-publikatie 'Techniek, organisatie, arbeidsmarkt' van de projectgroep TOA van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het was het samenvattende rapport van een uitvoerige literatuurstudie naar nieuwe theorieen en wetenschappelijke stromingen op het gebied van de inrichting en besturing van arbeidsprocessen. Min of meer tot...
bookPart 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Torenvliet, S. (author)
Tien bedrijven werkten vorig jaar mee aan het plan van de VACO (werkgeversorganisatie vooor de banden- en wielenbranche) om hun bedrijf te laten doorlichten op het gebied van milieu, energie, kwaliteit en arbeidsomstandigheden. Het doel van het 'Pilotproject Combizorg' was een basis te leggen, waarop de deelnemende bedrijven verder zouden kunnen...
article 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), de Ridder, M. (author)
Nieuwbouw is hét moment om aandacht te schenken aan arbeidsomstandigheden. Dit artikel gaat in op welke manier werknemers bij nieuwbouw kunnen worden betrokken en wat hun inbreng daarbij kan zijn. Aan de orde komen de ervaringsdeskundigheid van werknemers, de rol van de OR als procesbewaker en het inschakelen van externe deskundigen. Tenslotte...
article 1995
document
Buijs, P.C. (author), van Oosterom, A. (author), Wolvetang, H. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
bookPart 1994
document
Kwantes, J.H. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
bookPart 1994
document
Buijs, P.C. (author), van Oosterom, A. (author), Wolvetang, H. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
bookPart 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
De kennis op het gebied van aandoeningen als gevolg van overbelasting door repeterende bewegingen is sterk in ontwikkeling. In dit rapport wordt de kennis omtrent de risico's en de mogelijkheden voor de preventie van RSI ('repetitive strain injuries') in kaart gebracht. Achtereenvolgens wordt behandeld: de definitie van repeterende bewegingen en...
book 1994
document
Wolvetang, H. (author), Buijs, P.C. (author), van Oosterom, A. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
bookPart 1994
document
Buijs, P.C. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
bookPart 1994
document
Nossent, S.M. (author), Duismann, J.M. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Deze uitgave bevat richtlijnen en aanbevelingen om de arbeidsomstandigheden in de kleine bedrijven te verbeteren. Hiertoe geeft het een stappenplan aan de hand waarvan wordt uitgelegd hoe aan voorlichting over arbeidsomstandigheden vorm gegeven kan worden. De voorlichting moet ertoe bijdragen dat de werknemer zich meer bewust wordt van de risico...
book 1994
document
Wolvetang, H. (author), Buijs, P.C. (author), van Oosterom, A. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
bookPart 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Kwantes, J.H. (author), Spinhoven-Hennis, M. (author)
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Visscher, G. (author), Weide, L. (author)
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Stevens, T.J. (author)
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), te Riele, W.C.M. (author), Kwantes, J.H. (author), Hoogendijk, L. (author)
Het Veiligheidsbesluit Fabrieken of Werkplaatsen (VBF) is op grond van de Veiligheidswet 1934 tot stand gekomen in 1938. Het is sindsdien vele malen veranderd. Deze versie is bijgewerkt tot en met de nieuwe bepalingen over geluid en trillingen op de arbeidsplaats van november 1991. Het VBF geldt als een uitvoeringsbesluit van de Arbowet. Dit...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Hopstaken, L.E.M. (author)
Dit proefschrift richt zich op de achtergronden van ziekteverzuim in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Er lijkt reden te bestaan om te veronderstellen dat het werk in de sector van de geestelijke gezondheidszorg een belangrijke invloed heeft op de lichamelijke en psychische vitaliteit van werknemers in deze sector en zodoende het...
doctoral thesis 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Deze bundel bestaat uit een overzicht van te gebruiken illustraties voor bedrijfsinterne communicatie. In alle illustraties staat de werkende mens centraal. Veel facetten van arbeidsomstandigheden komen in beeld, te weten: arbobeleid; taakinhoud; stress; ziekteverzuim; fysieke belasting; werkplekinrichting en geluidshinder; klimaat, verlichting...
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Zwetsloot, G. (author)
Working conditions, environmental protection and quality control are increasingly important for organizations. Most companies are being confronted with sharply increasing requirements in all three areas. It is up to the managers and the respective experts to determine the most desirable strategies for meeting these new requirements. This thesis...
doctoral thesis 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Als ziekenhuispersoneel klachten heeft, gaat het vaak over de werkplek en de werksituatie. De Arbowet verplicht iedere werkgever een arbobeleid te voeren en biedt ondernemingsraden mogelijkheden om dit beleid te toetsen. Aan de hand van de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg laat dit boek zien wat de gevolgen zijn van tillen, lopen,...
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Veldhoven, M. (author), Meijman, T. (author)
Psychosociale arbeidsbelasting en de daaruit voortvloeiende psychische en psychosomatische klachten blijven sterk in de belangstelling staan. Er is dan ook grote behoefte aan instrumenten die psychosociale arbeidsbelasting kunnen meten. In de vorm van de VBBA (Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid) reikt dit boek een vragenlijst aan....
book 1994
Searched for: author%3A%22Nederlands+Instituut+voor+Arbeidsomstandigheden+%22
(61 - 80 of 303)

Pages