Searched for: author%3A%22Nederlands+Instituut+voor+Arbeidsomstandigheden+%22
(41 - 60 of 304)

Pages

document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Torenvliet, S. (author)
Het werk van touringcarchauffeurs is geestelijk en fysiek zwaar. Beuk Touringcars in Noordwijk probeert de chauffeurs veilig en gezond op de weg te houden. Aan de hand van een interview met Monique Snijders, die belast is met het arbo- en verzuimbeleid, wordt hier nader op ingegaan. Aan de orde komen: de chauffeursstoel; instructies voor het...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Brinkhuis, B.H. (author)
Steeds meer bedrijven schuiven zorgsystemen voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu in elkaar. Omdat het nuttig is, omdat het efficiënt werkt, omdat het geld bespaart. Maar wie neemt deze klus op zich? En wat moet je weten en kunnen om met succes kwaliteitszorgsystemen, arbozorgsystemen en milieuzorgsystemen te combineren? In dit artikel...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Torenvliet, S. (author)
Digital is een bedrijf waar telewerk al jaren gemeengoed is. In dit artikel wordt weergegeven hoe men in het bedrijf met telewerk omgaat. Ook worden er een aantal trends geconstateerd die vanuit het telewerkconcept zijn ontstaan. Deze nieuwe kantoortrends proberen ruimte en kosten te besparen, de flexibiliteit en optimale communicatie mogelijk...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Torenvliet, S. (author)
De duizend werknemers in de brouwerij van Heineken gebruiken 12000 paar handschoenen per jaar. Ook veiligheidsschoenen gaan hard. Versleten? In het magazijn nieuwe halen. Toch zijn snijwonden, verzwikkingen en andere kleine ongevallen niet helemaal te voorkomen. Daarom heeft Heineken Zoeterwoude 200 EHBO'ers getraind.
article 1996
document
van den Bos, A. (author), Streng-Rosenthal, N.L. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Het invoeren van een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9000-normen is geen gemakkelijke opgave. De moeilijkheden die bedrijven ondervinden worden veelal veroorzaakt doordat men het kwaliteitsproject niet bewust als een veranderingsproces beschouwt. In dit boek is vanuit vele verschillende projecten een gefingeerd bedrijf beschreven, zodat...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Hopstaken, L. (author), Knotter, M. (author)
report 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Gans, J.A. (author)
Het aantal ongevallen dat gebeurt tijdens het werken met trappen en ladders is niet nauwkeurig bekend. Zeker is wel dat het er enige duizenden per jaar zijn. Deze uitgave wil een bijdrage leveren om hierin verbetering te brengen. Van de verschillende soorten klimmaterieel en hulpmiddelen worden de specifieke eigenschappen en veiligheidsaspecten...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Bus, J. (author), Osinga, D. (author)
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Stevens, T.J. (author)
Sinds 1 januari 1991 gelden nieuwe bepalingen van de arbeidsomstandghedenwet, kortweg arbowet. Een daarvan is de verplichting van risico-inventarisatie en -evaluatie; één van de vier regels en verplichtingen die over werkgevers uitgestort worden.
report 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Allegro, J.T. (author)
The report is the written reproduction of the international conference on health and safety in small companies. Key points from the conference: legislation is often based on the structure of a large company; health and safety should be an integral part of the education system and all state grant-aided programmes; training should be at a local...
bookPart 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Kwantes, J.H. (author), te Riele, W.C.M. (author), Hoogendijk, L. (author)
Deze uitgave beschrijft in het kort de geschiedenis van de Europese Unie (EU) en geeft een schets van de instellingen en regelgeving van de EU. De totstandkoming van EU-richtlijnen en de omzetting hiervan in de Nederlandse wetgeving wordt daarna weergegeven. Ook mogelijkheden van beroep, oude en nieuwe richtlijnen en de kaderrichtlijn komen aan...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Buijs, P.C. (author)
De hoofdverantwoordelijkheid voor het ziekteverzuim ligt niet meer bij de bedrijfsvereniging, maar bij het bedrijf. Dat geldt ook voor de sociaal-medische begeleiding van werknemers, niet alleen vanaf de ziekmelding maar gedurende het gehele dienstverband. Het doel van deze regeling is dat bedrijven zich meer inspannen om ziekteverzuim en WAO...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Amstel, R.J. (author), Evers, G.E. (author)
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Nossent, S. (author), de Groot, B. (author), Verschuren, R. (author)
This report reflects the main results of one part of the study 'Monitoring the work environment at sectorial level'. This part regards the meat processing industry in Europe. In this study, which was a project of the European Foundation for Living and Working Conditions, ten member states of the European Community (EC) were involved. The study...
report 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Knotter, M. (author), de Feyter, M. (author), Kruidenier, H. (author)
Werkgevers krijgen de eerste twee of zes weken van het ziekteverzuim van hun werknemers niet langer vergoed uit de Ziektewet. Bovendien zijn zij verplicht verzuimbeleid te voeren. In dit kader is in de onderhavige studie een 'Kosten en Baten Verzuimbeleid' ontwikkeld om te berekenen wat de kosten van verzuimbeleid en de opbrengsten van een lager...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Klein Hesselink, J. (author), den Heeten, W. (author), de Man, M.C. (author)
Anders werken is een cursus gericht op preventie van arbeidsgebonden psychische problematiek. Deze cursusmethode heeft tot doel om werkstress bij werknemers op uitvoerend en lager leidinggevend niveau te voorkomen. De cursus is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden en de RIAGG Amstelland en de Meerlanden. Vanuit de...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van der Klink, J.J.L. (author)
Deze tweede herziene druk van 'Psychische problemen en de werksituatie' biedt diegenen die werknemers met psychische klachten sociaal-medisch begeleiden, handvatten om hun diensten te verbeteren. Het boek gaat daartoe in op een meer actieve, directieve begeleiding en op vaardigheden die helpen het proces tussen 'zieke', werkomgeving en...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Veerman, T.J. (author), Andriessen, S. (author), Koster, M.K. (author)
Verslag van een onderzoek naar de gedragsreacties van werkgevers op de financiële prikkels binnen de Ziektewet (ZW) (premiedifferentiatie, 2/6-weken maatregel, verbod op collectieve bovenwettelijke verzekering via de ZW), alsmede in de eventueel daarmee samenhangende ontwikkelingen in het ziekteverzuim binnen de betrokken bedrijven....
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), Veerman, T.J. (author), Vijgen, J. (author)
Naar aanleidng van signalen over selectie op gezondheid of (voorondersteld) verzuimrisico bij de aanname en afvloeiing van personeel, de zogenaamde risicowering of risicoselectie, heeft het Ctsv hiernaar onderzoek laten verrichten. De vraagstelling luidde: welke aspecten zijn er aan risicoselectie te onderscheiden, hoe vindt het plaats en welke...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Verschuren, R. (author), de Groot, B. (author), Nossent, S. (author)
This study reflects the main results of one part of the study 'Monitoring the work environment at sectorial level'. This part regards the hospital sector in Europe. In this study, which was a project of the European Foundation for the Improvement of Living and Working conditions, ten member states of the European Community (EC) were involved....
report 1995
Searched for: author%3A%22Nederlands+Instituut+voor+Arbeidsomstandigheden+%22
(41 - 60 of 304)

Pages