Searched for: author%3A%22Nederlands+Instituut+voor+Arbeidsomstandigheden+%22
(21 - 40 of 304)

Pages

document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Peeters, J.T. (author), Bos, J. (author)
In opdracht van de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN) hebben Kiwa Management Consultants en het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) onderzoek verricht binnen de waterleidingbranche. Via een enquête gericht aan de arbo- of veiligheidsfunctionaris van de individuele bedrijven is getracht...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Selie, M. (author), Roerink, P. (author), Baart, P. (author)
Dit boek geeft een beeld van de stand van zaken en toekomstverwachtingen rond gezondheidsbevordering op de werkplek (GBW) in Nederland en van enkele ontwikkelingen in het buitenland. Centraal daarbij staan het bevorderen van een gezonde leefstijl van werknemers en het realiseren van een gezonde werkplek. Vanuit verschillende invalshoeken is door...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Nossent, S. (author), de Groot, B. (author), Verboom, F. (author), Pantry, S. (author)
This report by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions shows that information is essential to pinpoint risk factors in the workplace, and is a crucial starting point for the preparation of efficient measures to improve the working environment. To this end, most European countries have established monitoring...
report 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Friele, R.D. (author), Knibbe, J.J. (author), Beune, H.A.T. (author)
Rugklachten en andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat vormen een belangrijke reden voor ziekteverzuim in de gezondheidszorg. Daarom is het initiatief genomen een plan van aanpak op te stellen om deze aandoeningen te voorkomen en de fysieke belasting door het werk te beperken. Het gaat hierbij om het verplegend en verzorgend personeel,...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Janssen, P.P.M. (author), Nijhuis, F.J.N. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Schaufeli, W.B. (author)
Dit boek is een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van gezondheidsbevorderende activiteiten binnen bedrijven. Het doel van die activiteiten is het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers en daarmee het terugdringen van het ziekteverzuim. Ook wordt aandacht geschonken aan de kosten en baten van integrale...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van den Berg, S.A. (author), de Man, M.C. (author), Dekker, G.P.M. (author)
De procesindustrie in Nederland hecht steeds meer aan goede arbeidsomstandigheden. Dit gebeurt vanuit het inzich dat medewerkers een strategische factor vormen voor het bedrijf. gedrag en kwaliteit van de medewerkers en hun onderlinge relaties zijn bepalend voor het behalen van de doelstellingen van het bedrijf. Daarnaast dringt het besef door...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Wijk, M.J. (author), Dellema, N. (author), van de Grinten, M.P. (author), Souren, P.C.H. (author)
Dit boek geeft een beeld van de inhoud van het op 20 en 21 september 1996 voor de eerste keer georganiseerde tweejaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE ) in Garderen. Sponsers zijn Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) en Noord Nederlands Ergonomen Collectief. Ergonomie in Uitvoering gaat over het...
bookPart 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Miedema, M. (author), Vink, P. (author)
Dit boek geeft een beeld van de inhoud van het op 20 en 21 september 1996 voor de eerste keer georganiseerde tweejaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE ) in Garderen. Sponsers zijn Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) en Noord Nederlands Ergonomen Collectief. Ergonomie in Uitvoering gaat over het...
bookPart 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Dit boek geeft een beeld van de inhoud van het op 20 en 21 september 1996 voor de eerste keer georganiseerde tweejaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE ) in Garderen. Ergonomie in Uitvoering gaat over het toepassen van ergonomie. Centraal in de uitgave staat: wat zijn de argumenten om iets aan ergonomie te doen;...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vink, P. (author), van Rhijn, G. (author)
Dit boek geeft een beeld van de inhoud van het op 20 en 21 september 1996 voor de eerste keer georganiseerde tweejaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE ) in Garderen. Sponsers zijn Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) en Noord Nederlands Ergonomen Collectief. Ergonomie in Uitvoering gaat over het...
bookPart 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), Vrooland, V. (author)
Dit boek geeft inzicht in het kiezen en toepassen van arbeidsvoorwaardelijke prikkels als medicijn tegen ziekteverzuim. Het lijkt makkelijk. Een financiële tegenvaller motiveert de werknemer zich eerder beter te melden. Of een meevaller bij constante aanwezigheid werkt ziekmelden tegen. Zo gemakkelijk ligt dat echter niet. Ervaringen van...
book 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Veldhoven, M. (author)
Dit proefschrift gaat over psychosociale arbeidsbelasting en werkstress. Dit onderwerp wordt onderzocht met behulp van een in dit proefschrift ontwikkelde zelfbeoordelingsmethode. In het eerste deel worden drie verschillende invalshoeken gepresenteerd, die van belang zijn voor het vervolg: theorieën over psychosociale arbeidsbelasting, theorieën...
doctoral thesis 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G. (author)
bookPart 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Gerats, G.E.C. (author)
bookPart 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), de Man, M.C. (author), Verkleij, H.E.M. (author)
Het is een van de grote maatschappelijke vraagstukken van dit moment hoe gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan betaald werk. Mede vanwege de bezorgdheid om dit vraagstuk wordt de gehele uitvoeringsorganisatie van sociale zekerheid en arbeidsbemiddeling gereorganiseerd. In dit kader zijn twee parallelle...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Evers, G. (author), Reijenga, F.A. (author)
De inkoop van grond- en hulpstoffen, machines, gereedschappen en diensten van derden kunnen bij elk bedrijf arborisico's met zich meebrengen.Een aantal van deze risico's is te voorkomen door er vooraf bij de inkoop al rekening mee te houden. De brochure 'Arbozorgvuldig inkopen' van de Stichting Raad voor het Overleg in de Metaal- en...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Pennekamp, E. (author)
Twee leveranciers van persoonlijke beschermingsmiddelen komen in dit artikel aan het woord. Zij geven ook adviezen aan bedrijven bij het opzetten van beleid op het gebied van persoonlijke bescherming (pbm). Veiligheidskundige expertise is namelijk een onlosmakelijk deel geworden van de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Volgens de...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Klein Hesselink, J. (author)
Uit diverse onderzoeken blijkt dat bedrijven in toenemende mate de weg naar de arbodienst weten te vinden. Daarbij lopen de grote bedrijven voorop, gevolgd door het midden- en kleinbedrijf. Het is duidelijk dat kleine bedrijven weinig van doen hebben met arbodiensten, voornamelijk om financiële redenen. Dit artikel behandelt de resultaten van...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Pennekamp, E. (author)
Dit artikel bevat een vraaggesprek met Arbocoördinator H. Boreel van de gemeente Waddinxveen. Boreel geeft voorbeelden van maatregelen en instructies op milieugebied en ten aanzien van het omgaan met gevaarlijke stoffen in de gemeente. Het beleid op het terrein van gevaarlijke stoffen is onderdeel van het milieuzorgsysteem, maar er wordt gewerkt...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Torenvliet, S. (author)
Werkgevers kunnen hun mensen proberen gezond te houden door een niet te hoge werkdruk, een goed klimaat en een prettige werksfeer. Maar een werknemer kan ook zelf zijn steentje bijdragen door in ieder geval te zorgen voor een goede conditie. De sportieve werknemer heeft daar zo zijn eigen methode voor. Maar de niet-sporter krijgt door...
article 1996
Searched for: author%3A%22Nederlands+Instituut+voor+Arbeidsomstandigheden+%22
(21 - 40 of 304)

Pages