Searched for: author%3A%22Nauta%2C+A.%22
(1 - 20 of 54)

Pages

document
Ladirat, S.E. (author), Schols, H.A. (author), Nauta, A. (author), Schoterman, M.H.C. (author), Schuren, F.H.J. (author), Gruppen, H. (author)
In order to elaborate on the impact of amoxicillin treatment on the in vitro fermentation of specific structures of galacto-oligosaccharides (GOS), GOS was fractionated based on its degree of polymerization (DP) and the fermentation of individual DPs was studied. Different DP fractions of GOS and different isomeric structure within a DP fraction...
article 2014
document
Ladirat, S.E. (author), Schuren, F.H.J. (author), Schoterman, M.H.C. (author), Nauta, A. (author), Gruppen, H. (author), Schols, H.A. (author)
Prebiotics are considered to have potential to reduce disturbances in the gut microbiota induced by antibiotics. Results in literature are, however, not consistent. The current in vitro study conducted in a fermentation screening platform allowed to unambiguously compare the impact of galacto-oligosaccharides (GOS) on adult gut microbiota...
article 2014
document
Ladirat, S.E. (author), Schoterman, M.H.C. (author), Rahaoui, H. (author), Mars, M. (author), Schuren, F.H.J. (author), Gruppen, H. (author), Nauta, A. (author), Schols, H.A. (author)
In the present double-blind, randomised, parallel intervention study, the effects of the intake of galacto-oligosaccharides (GOS) on the gut microbiota of twelve healthy adult subjects (aged 18-45 years with a normal BMI (18-25 kg/m2)) receiving amoxicillin (AMX) treatment were determined. All the subjects were treated with AMX (375 mg; three...
article 2014
document
Ladirat, S.E. (author), Schols, H.A. (author), Nauta, A. (author), Schoterman, M.H.C. (author), Keijser, B.J.F. (author), Montijn, R.C. (author), Gruppen, H. (author), Schuren, F.H.J. (author)
Antibiotic treatments can lead to a disruption of the human microbiota. In this in-vitro study, the impact of antibiotics on adult intestinal microbiota was monitored in a new high-throughput approach: a fermentation screening-platform was coupled with a phylogenetic microarray analysis (Intestinal-chip). Fecal inoculum from healthy adults was...
article 2013
document
Nauta, A. (author), van Vianen, A. (author), van der Heijden, B. (author), van Dam, K. (author), Willemsen, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
This study among 702 Dutch employees working in the health care and welfare sector examined individual and organizational factors that are related to workers' employability orientation and turnover intention. Additionally, push and pull motives were examined of employees who aimed to leave their job. Results indicated that a strong employability...
article 2009
document
Nauta, A. (author), van den Bossch, S. (author)
bookPart 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), den Hoedt, M. (author), de Leede, J. (author), Nauta, A. (author)
In Nederland worden flexibiliteit voor bedrijven en zekerheid voor werknemers traditioneel vaak geregeld in wetten en CAO's. Het maken van arbeidsvoorwaardenafspraken wil in dit model nogal eens verzanden zoals blijkt uit de slepende kwestie rondom het ontslagrecht. Deze bijdrage wil laten zien dat dit niet nodig is omdat werknemer en...
article 2008
document
Nauta, A. (author), Oeij, P. (author), Huiskamp, R. (author), Goudswaard, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Over vragen als: "Om de files te vermijden wil ik graag van 10 tot 7 werken, kan dat?" en "Wat denk jij dit jaar te kunnen bijdragen om de afdeling nog beter te laten draaien?" worden door werknemers en leidinggevenden onderhandeld in hun onderlinge arbeidsrelatie. De afspraken die ze daarbij maken over werktijden, beloning, ontwikkeling en...
book 2007
document
de Leede, J. (author), Huiskamp, R. (author), Oeij, P. (author), Nauta, A. (author), Goudswaard, A. (author), Kwakkelstein, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Blokland, K. (author)
Sociale innovatie gaan over vernieuwingen in het functioneren van (groepen) medewerkers met het oog op optimale bedrijfsprestaties en een prettig werkklimaat. In dit artikel wordt betoogd dat sociale innovatie de kern is van HRM, en dat het van de werkvloer moet komen, willen organisaties meer dan nu innovatieve producten en diensten leveren....
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Blokland, K. (author)
Antwoord (dupliek) op het repliek 'Sociale innovatie: omgaan met sociale spanningen en organisatorische spanningsvelden' in het onderhavige nummer van Tijdschrift voor HRM (p. 72). Er worden door Nauta en Blokland een aantal vraagtekens en (goedkeurende) uitroeptekens bij met name de eindconclusies van de 'Sociale innovatie'. Zo betogen zij dat...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), Willemsen, M. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), Goudswaard, A. (author), Huiskamp, R. (author), Nauta, A. (author)
De checklist 'Dialoog en Maatwerk in Arbeidsrelaties' is een instrument waarmee arbeidsrelaties in een organisatie op maat gemaakt kunnen worden. Met maatwerk in de arbeidsrelatie wordt hier bedoeld dat afspraken in de arbeidsrelatie tegemoetkomen aan zowel belangen van de organisatie als van de medewerker. Het begrip dialoog duidt aan dat...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), Nauta, A. (author), Koppenraden, V. (author), van Ling, B. (author), de Gruijter, C.J. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Piek, P. (author), van der Wolk, J. (author), Heemskerk, F. (author)
In opdracht van het ministerie van SZW, is het project ‘Verandering van spijs doet Eten’ uitgevoerd. Daarin is samengewerkt met diverse organisaties uit de sectoren zorg en welzijn. Via het project wordt beoogd, antwoord te geven op o.a. de volgende vragen: 1. Welke factoren bevorderen of belemmeren loopbaantransities van (oudere) werknemers...
report 2007
document
Nauta, A. (author), Kluwer, E. (author)
bookPart 2006
document
Wijngaard, J. (author), de Vries, J. (author), Nauta, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Purpose This paper seeks to explore the question of how to investigate the contribution of the operational network (comprising sales service, logistics, planning, production, etc.) to operational performance. In doing so, the paper aims to link concepts from organisational and social psychology to production planning and control. Design...
article 2006
document
Nauta, A. (author), Sanders, J. (author)
Elektronische portfolio's in human resource management is een (recent) instrument waarmee de wederzijdse behoeften van werknemers en werkgevers op elkaar afgestemd kunnen worden. Het portfolio geeft een overzicht van de inzetbaarheid van de medewerker inzake haar/zijn competenties, ambities, motivatie en handelen enerzijds en anderzijds wat de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Willemsen, M. (author), van der Wolk, J. (author), Heemskerk, F. (author), Piek, P. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. De branches en werkgevers hebben daarom veel belang bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In dit...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K. (author), Nauta, A. (author), Huiskamp, R. (author)
Het op elkaar afstemmen van organisatie-eisen en medewerkerswensen is niet eenvoudig. De ingewikkeldheid aan de organisatiekant is voor een deel te verklaren door veranderingen in de functie van arbeid en arbeidsvraag. In de loop van de 20e eeuw is hierin een verschuiving te zien. Het was eerst voldoende als een arbeidskracht uitwisselbaar en...
article 2006
Searched for: author%3A%22Nauta%2C+A.%22
(1 - 20 of 54)

Pages