Searched for: author%3A%22Naafs%2C+J.%22
(1 - 4 of 4)
document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
In aansluiting hierop is door de raad van de gemeente Moerdijk verzocht om dit onderwerp op te nemen in het jaarplan 2009. Dat verzoek is ook gedaan vanuit de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout en Rucphen, zodat de Rekenkamer besloten heeft om dit onderwerp gelijktijdig in deze vier gemeenten in onderzoek te nemen.
report 2010
document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
In aansluiting hierop is door de raad van de gemeente Geertruidenberg verzocht om dit onderwerp op te nemen in het jaarplan 2009. Dat verzoek is ook gedaan vanuit de gemeenten Rucphen, Moerdijk en Oosterhout, zodat de Rekenkamer besloten heeft om dit onderwerp gelijktijdig in deze vier gemeenten in onderzoek te nemen.
report 2010
document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
In aansluiting hierop is door de raad van de gemeente Oosterhout verzocht om dit onderwerp op te nemen in het jaarplan 2009. Dat verzoek is ook gedaan vanuit de gemeenten Rucphen, Moerdijk en Geertruidenberg, zodat de Rekenkamer besloten heeft om dit onderwerp gelijktijdig in deze vier gemeenten in onderzoek te nemen.
report 2010
document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
Na de vaststelling van het onderzoeksprogramma heeft de Rekenkamer aan de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om het onderzoeksprogramma te bespreken. De raad krijgt daarmee de ruimte om aan te geven aan welke informatie met betrekking tot de voor die gemeente opgenomen onderwerpen specifiek behoefte is. In een gesprek met een...
report 2009
Searched for: author%3A%22Naafs%2C+J.%22
(1 - 4 of 4)