Searched for: author%3A%22Mulder%2C+G.G.C.%22
(1 - 14 of 14)
document
Mulder, G.G.C. (author), Nauta, N.J. (author), Klerks, S.A.W. (author), Donkervoort, D.R. (author)
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn, met als tussendoel een reductie van 3,4 Mton CO2 in 2030. Het gaat om zeven miljoen huizen en één miljoen andere gebouwen, momenteel goed voor 13% van het energieverbruik in Nederland.1 Met de huidige gegevens is het echter amper te bepalen of we het...
report 2021
document
Mulder, G.G.C. (author)
TNO heeft berekent dat verduurzaming bedrijfsterreinen 800 van de 3500 bedrijfsterreinen dezelfde potentiele CO2 besparing (3,4 miljoen megaton) heeft als aardgasvrij maken van woningen Nederland. 250 bedrijfsterreinen geven een besparing van 2,2 Megaton CO2. In klimaatakkoord staat 3,4 megaton voor gebouwde omgeving.
other 2020
document
Keijzer, E.E. (author), Kuindersma, P. (author), van Leeuwen, S.L. (author), Mulder, G.G.C. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
De gebouwde omgeving levert in Nederland een belangrijke bijdrage aan de emissie van broeikasgassen. De emissie in 2015 bedroeg circa 30 Mton CO2-equivalenten ten opzichte van een totale emissie van circa 200 Mton CO2 (eq.), oftewel bijna 15%. In het nastreven van nationale afspraken zoals het Akkoord van Parijs, probeert Nederland...
other 2018
document
de Vos-Effting, S.E. (author), Mulder, G.G.C. (author), Keijzer, E.E. (author), Bonte, H. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
report 2017
document
Mulder, G.G.C. (author)
Deze gids helpt je met de stappen die je als parkmanager neemt als je met duurzame energiemaatregelen op een bedrijventerrein aan de slag wilt. De gids wijst je de weg naar praktische tools en websites.
report 2016
document
Mulder, G.G.C. (author)
public lecture 2015
document
Dreijerink, L. (author), Kortman, J. (author), van der Weerdt, C.A. (author), de Koning, N.M. (author), Mulder, G.G.C. (author)
In het voorjaar van 2015 hebben 115 ondernemers verspreid over Nederland een vragenlijst over duurzame energiemaatregelen in hun bedrijf en op hun bedrijventerrein ingevuld. 44 respondenten hebben de hele vragenlijst voltooid. Het doel van deze enquête was inzicht te verkrijgen in de drijfveren en barrières van ondernemers op bedrijventerreinen...
report 2015
document
Dreijerink, L. (author), Kortman, J. (author), van der Weerdt, C.A. (author), de Koning, N.M. (author), Mulder, G.G.C. (author)
report 2015
document
van der Weerdt, C.A. (author), Dreijerink, L. (author), de Koning, N.M. (author), Kortman, J. (author), Mulder, G.G.C. (author)
report 2015
document
Mulder, G.G.C. (author), Koops, R. (author), Kamphuis, V. (author), Willems, M/P.J. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), Donkervoort, D.R. (author), Dijkmans, T.J.A. (author)
Nederland staat voor een belangrijke opgave: het vernieuwen van het Nederlandse woningbestand om kwaliteit van leven te verbeteren, en CO2 uitstoot te beperken. Hierbij spelen de energiebesparingsdoelstellingen en de vernieuwingsopgave van de woningvoorraad een belangrijke rol. Zowel nationaal als op EU niveau zijn ambitieuze doelstellingen...
report 2015
document
Klein Woolthuis, R.J.A. (author), Snoeck, S.M. (author), Brouwer, J. (author), Mulder, G.G.C. (author)
report 2012
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Mulder, G.G.C. (author), van Sandick, E.H.D. (author)
report 2012
document
Klein Woolthuis, R.J.A. (author), Mulder, G.G.C. (author), Brandes, F. (author)
report 2010
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), van de Lindt, M.C. (author), Mulder, G.G.C. (author), Oeffelen, E.C.M. (author), Poel, B. (author)
The government (VROM/DG WWI) asked TNO to carry out a survey in July 2010 of the information that was available on commercial buildings. One of the aims was to issue a recommendation about how to use this information to monitor energy efficiency in commercial buildings. The main conclusion is that while there is much information available, it is...
report 2010
Searched for: author%3A%22Mulder%2C+G.G.C.%22
(1 - 14 of 14)