Searched for: author%3A%22Mot%2C+E.%22
(1 - 4 of 4)
document
de Groot, J.L.B. (author), Smit, C.N. (author), Mot, E. (author), van der Ven, B.L. (author), Kunstoffen en Rubber Instituut TNO TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
article 1994
document
Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author), Jansen, W.L.J. (author), Rutgers, W.R. (author), Mot, E. (author), de Haan, P.H. (author), Kok, H.J.G. (author)
Technieken waarbii de toepassing van elektriciteit een centrale rol speelt, staan bekend onder de naam elektrotechnologie. Elektrotechnologie kan worden toegepast bij het voorkómen of oplossen van rnilieuproblemen. Belangriike toepassingen van elektrotechnologie ten dienste van het rnilieu zijn: drogen, uitdampen, ontleden, breken, immobiliseren...
article 1993
document
Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO Studiecentrum voor milieu-onderzoek TNO Instituut voor grondwater en geo-energie TNO Centrum voor houttechnologie, TNO-Bouw (author), Mot, E. (author)
report 1991
document
Mot, E. (author), Projectbureau energieonderzoek TNO Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author)
report 1983
Searched for: author%3A%22Mot%2C+E.%22
(1 - 4 of 4)