Searched for: author%3A%22Mossink%2C+J.%22
(1 - 12 of 12)
document
TNO Arbeid (author), de Lange, J. (author), Mossink, J. (author)
report 2004
document
Mossink, J. (author), de Greef, M. (author)
The European Commission has prioritised the need to develop knowledge of the economic and social costs arising from occupational accidents and illnesses in their communication about a new Community strategy on safety and health at work for 2002-06. This report from the Agency aims to contribute to this knowledge. It includes an inventory of...
report 2002
document
Mossink, J. (author), Miedema, E. (author)
De Stichting Arbouw beoogt een programma uit te voeren dat het aantal arbeidsongevallen bij timmerlieden en jeugdigen in het bouwvak binnen drie jaar met tien procent terug wil dringen. Dit doe lwordt ook gesteld ten aanzien van het aantal ongevallen door vallen van hoogte. TNO Arbeid heeft deze batenanalyse uitgevoerd aan de hand van de...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K. (author), Cox-Woudstra, E. (author), Mossink, J. (author), Dhondt, S. (author)
In 2000 werd door het SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen is samenwerking met de WESWA-werkgemeenschap en het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken een congres georganiseerd met de naam 'Met het oog op de toekomst van de arbeid: trends en nieuwe vormen van arbeid en organisatie in de 21ste eeuw'. Eén van de bijdragen was afkomstig van...
bookPart 2002
document
Warning, J. (author), Mossink, J. (author), Groen, S. (author), Pennock, H. (author)
Door betere preventie en meer controle is het mogelijk de WAO-instroom jaarlijks met 20 procent af te doen nemen: een besparing van ruim 200 miljoen euro. Met het WAO-preventieplan presenteert de FNV een alternatief voor de huidige WAO-voorstellen, zoals vastgelegd in het Strategisch Akkoord van het kabinet-Balkenende. Het plan bevat veertien...
book 2002
document
Mossink, J. (author), Thé, K. (author), van Lingen, P. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Velthuijsen, J.W. (author), Backx, F. (author)
De maatschappelijke belangstelling voor gezond bewegen en sporten groeit. De kans op chronische aandoeningen vermindert, het algemeen welzijn neemt toe. ook voor het bedrijfsleven kan gezond bewegen door werknemers positieve effecten hebben: minder arbeidsverzuim, hogere productiviteit, minder verloop, betere werksfeer en betere communicatie....
article 2000
document
den Butter, F.A.G. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Masurel, E. (author), Mossink, J. (author), TNO Arbeid (author)
In de leer van het producentengedrag wordt nauwelijks rekening gehouden met het feit dat machines kapot kunnen gaan en dat zowel de productie-uitval die daardoor ontstaat als de reparatiekosten onderdeel van de productprijs dienen uit te maken. Vanuit kostenoogpunt is de uitval van de productiefactor arbeid in het productieproces nog veel...
article 1999
document
Cremer, R. (author), Mossink, J. (author), Ziekemeyer, M.A. (author), TNO Arbeid (author)
Op 23 november 1999 vond een conferentie plaats met als onderwerp Levensfasebewust ofwel levensfasegericht personeelsbeleid uit de sector Rijk. Medewerkers zijn langer inzetbaar als ze gezond, vitaal en naar tevredenheid werken onder optimale arbeidsomstandigheden. Daarom is het van belang om een variabel personeelsbeleid te voeren, waarbij het...
book 1999
document
Mossink, J. (author), Licher, F. (author)
This book reports on the European conference on costs and benefits of occupational safety and health, which was held 28-30th May 1997 in The Hague, The Netherlands. It contains over 50 papers from all over Europe, Australia, Japan, Canada and the United States. The conference was hosted by the Ministery of Social Affairs and Employment of the...
report 1998
document
Mossink, J. (author)
Dit artikel bespreekt de discussie rond de kosten-baten analyse van arbeidsomstandigheden. Afgezien van de vraag of goede arbeidsomstandigheden bijdragen aan een betere concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven, wordt er ook ingegaan op de tekortkomingen die de toegepaste methoden voor kosten-baten analyses van arbeidsomstandigheden...
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Vaas, S. (author), Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), Mossink, J. (author), Peeters, M. (author)
Het project waarover hier gerapporteerd wordt, heeft als doel de haalbaarheid te onderzoeken van monitoring op de gebieden arbeidsinhoud en ergonomie. Onderzocht worden niet alleen de mogelijkheden van monitoring van variabelen die inzicht kunnen verschaffen in de kwaliteit van de arbeidsinhoudelijke en ergonomische condities, maar ook van de...
book 1995
document
Zwaard, W. (author), Mossink, J. (author)
Methoden om de risico's van een laseropstelling te evalueren, zijn nog maar weinig uitgewerkt. Dit artikel beschrijft het principe van de laser, de risico's van lasers en een basisstrategie voor risicobeheersing van een laseropstelling in de industrie en in laboratoria. Daarbij wordt aandacht geschonken aan maatregelen aan de bron, het aanpassen...
article 1992
Searched for: author%3A%22Mossink%2C+J.%22
(1 - 12 of 12)