Searched for: author%3A%22Moons%2C+A.M.M.%22
(1 - 19 of 19)
document
Fransman, W. (author), Pronk, A. (author), Schelvis, R.M.C. (author), Moons, A.M.M. (author)
Although work is good for you, it can actually be bad for your health, too. Poor working conditions are responsible for 5% of the total disease burden1, a percentage that is the same as the figure for the adverse health effects resulting from an unhealthy environment or obesity. After smoking, these three factors are responsible for the major...
other 2017
document
Fransman, W. (author), Pronk, A. (author), Schelvis, R.M.C. (author), Moons, A.M.M. (author)
In Nederland overlijden jaarlijks zo’n 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan ongeveer 2.700 aan werkgerelateerde kanker. Ondanks goede initiatieven in risicovolle sectoren als de bouw, metaal en de houtverwerkende industrie om een gezonde werksituatie te creëren, blijkt de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen als respirabel kwarts,...
other 2017
document
Jacobs, P. (author), Moons, A.M.M. (author)
In de literatuur zijn diverse blootstellingsmetingen naar endotoxinen gerapporteerd. Er is echter zeer weinig bekend over de bijbehorende deeltjesgrootteverdeling, wat voor de keuze van bijvoorbeeld de juiste filters voor de afvangst van stof en endotoxinen van groot belang is. Endotoxinen zijn celwandfragmenten van Gram-negatieve bacteriën,...
report 2015
document
Moons, A.M.M. (author)
Werknemers in de bouwnijverheid werken steeds vaker op plaatsen waar maatregelen tegen het zeer schadelijke kwartsstof zijn genomen. Werkgevers zeggen meer te doen aan de stofproblematiek en er wordt vaker gebruik gemaakt van stofbeperkende apparatuur. Maar liefst 93,1% geeft aan de apparatuur om het stof af te zuigen of met water te vernevelen...
article 2014
document
Moons, A.M.M. (author)
Stofvrij werken? Aan een gebrek aan gecertificeerd gereedschap kan het niet meer liggen. "Het aanbod is enorm gegroeid, met name de afgelopen twee jaar", zegt André Moons van TNO in Delft. Al jaren zet hij zich vanuit dit kennisinstituut samen met gereedschapfabrikanten in voor machines die beter presteren op het gebied van stofafzuiging
article 2013
document
Moons, A.M.M. (author)
Een eerder dit jaar door verschillende grote aannemers ondertekende intentieverklaring ‘Gebruik stofvrije (hand)gereedschappen’ moet stofvrij werken in de bouw een flinke boost geven. De Inspectie SZW controleert vanaf nu met een duidelijk uitgangspunt: stof zien vrijkomen bij het gebruik van handgereedschap is foute boel. Aan de prestaties van...
article 2013
document
Moons, A.M.M. (author)
article 2013
document
Moons, A.M.M. (author)
article 2011
document
Ariës, M.B.C. (author), Moons, A.M.M. (author), de Jong, P. (author), Kooter, I. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2009
document
Moons, A.M.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2009
document
Moons, A.M.M. (author), Knoll, B. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2008
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Moons, A.M.M. (author)
report 2006
document
TNO Bouw (author), Moons, A.M.M. (author), van Daalen, A.L.L. (author), Cornelissen, H.J.M. (author)
report 2003
document
TNO Bouw (author), Bluyssen, P.M. (author), Bakker, L.G. (author), Cox, C.W.J. (author), de Groot, E.H. (author), de Gids, W.F. (author), Moons, A.M.M. (author), Loomans, M.G.L.C. (author), Opstelten, I.J. (author)
De arbeidsomstandigheden in kantoren zijn aan het veranderen. Niet alleen de manier van werken, maar ook de inrichting van werkplekken is aan verandering onderhevig. Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande waaraan deze veranderingen kunnen worden gekoppeld. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: - flexibiliteit in werken (thuiswerken, telewerken...
article 2002
document
van der Wal, J.F. (author), Hoogeveen, A.W. (author), Moons, A.M.M. (author), Wouda, P. (author), TNO Bouw (author)
Concentrations of compounds released from hairdressing products such as ammonia, hydrogen peroxide, ethanol, propane, butane, volatile organic compounds, and dust particles were measured in hairdressing salons. When compared with general accepted standards for the work place (threshold limit values, TLVs), the probability to exceed these limits...
article 1997
document
TNO Bouw (author), Wouda, P. (author), Moons, A.M.M. (author), Ham, P.J. (author)
Blootstelling aan lachgas in de operatiekamer kan ongezonde gevolgen voor het personeel hebben. Het betekent bovendien dat er ergens lachgas uit het systeem lekt, en dat kost geld. Er wordt veel ontwikkeld om dit probleem uit de wereld te helpen, vooral op het gebied van de closed circuit anesthesie. Hoe staat het er nu voor? Wat kunnen we in de...
article 1996
document
van der Wal, J.F. (author), Hoogeveen, A.W. (author), Moons, A.M.M. (author), Wouda, P. (author)
Er werden metingen van een scala aan luchtverontreinigende stoffen uitgevoerd in een aantal kapsalons met ongunstige ken-merken wat betreft het gebruik van produkten en ventilatieom-standigheden. Het grootste risico voor blootstelling door inade-ming komt voor bij permanenten, kleuren en bleken van haar. Bij knippen en wassen komen nauwelijks...
article 1996
document
TNO Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties (author), van der Wal, J.F. (author), Klaassen, R. (author), Moons, A.M.M. (author), Walpot, J.I. (author)
Tabaksrook bevat enkele honderden chemische verbindingen, zowel in de deeltjes-als in de gasfase. In vertrekken waar wordt gerookt kunnen niet-rokers hinder en irritatie ondervinden door onvrijwillige bloot-stelling aan tabaksrook. Bestaande richtlijnen voor ventilatie van woningen en kantoren zijn onvoldoende om een goede luchtkwaliteit te...
article 1995
document
Wouda, P. (author), van der Wal, J.F. (author), Moons, A.M.M. (author), TNO Bouw (author)
report 1993
Searched for: author%3A%22Moons%2C+A.M.M.%22
(1 - 19 of 19)