Searched for: author%3A%22Miedema%2C+E.%22
(1 - 7 of 7)
document
de Pater, N. (author), Doekes, G. (author), Miedema, E. (author), Goede, H. (author), van Hemmen, J. (author), Heederik, D. (author)
Beroepsmatige blootstelling aan meelstof kan leiden tot klachten aan de luchtwegen zoals astma en rhinitis. Deze klachten worden toegeschreven aan de in het stof aanwezige tarwe-allergenen en schimmel alpha-amylase. Het doel van het onderzoek is op basis van de resultaten een taakstelling te formuleren voor een reductie van de blootstelling aan...
book 2003
document
Clarenbeek, J. (author), Miedema, E. (author)
Dit artikel is gebaseerd op het resultaat van een onderzoeksproject in 2001, uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Werk in de informatiemaatschappij'. Deze bijdrage werd in het Engels gepresenteerd met als titel 'Catching up or staying behind' op het...
bookPart 2002
document
Mossink, J. (author), Miedema, E. (author)
De Stichting Arbouw beoogt een programma uit te voeren dat het aantal arbeidsongevallen bij timmerlieden en jeugdigen in het bouwvak binnen drie jaar met tien procent terug wil dringen. Dit doe lwordt ook gesteld ten aanzien van het aantal ongevallen door vallen van hoogte. TNO Arbeid heeft deze batenanalyse uitgevoerd aan de hand van de...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Miedema, E. (author), Oeij, P. (author), Verbruggen, V. (author), Goudswaard, A. (author), Huijgen, F. (author)
In het kader van het TNO/SZW Doelfinancieringsprogramma Arbeid voert TNO Arbeid een scenario-onderzoek uit naar trends en toekomstmogelijkheden van flexibilisering van de arbeid. Het blijkt dat ontwikkelingen in relatie tot flexibilisering niet zozeer discrimineren naar sector, ook binnen sectoren treden verschillen op naar functie(niveau),...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Verbruggen, V. (author), Miedema, E. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Doordat flexibilisering van de arbeid voortvloeit uit een aantal factoren die zich op verschillende niveaus situeren, ambieert deze nota niet de oorzakelijke verbanden tussen factoren en ontwikkelingen in de flexibilisering van de arbeid bloot te leggen. Vanuit deze vaststelling hebben de auteurs besloten afstand te nemen van het model dat in...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Miedema, E. (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K.O. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has commissioned a research project to analyse the impact of flexible employment policies and human resources management on working conditions at the corporate level. Research institutes of seven countries participate in this project. For each country two or three cases...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Hendrikse, A. (author), de Feyter, M. (author), Miedema, E. (author)
Arbeidspools zijn er in vele soorten en maten. Dat is leuk, maar ook lastig, omdat geheel verschillende activiteiten met dezelfde term worden aangeduid. Wanneer partijen met elkaar plannen maken over het oprichten van een arbeidspool, kan dat leiden tot een Babylonische spraakverwarring. En zo moeilijk als het in Babyloniƫ bleek om een toren te...
article 1999
Searched for: author%3A%22Miedema%2C+E.%22
(1 - 7 of 7)