Searched for: author%3A%22Middendorp%2C+J.%22
(1 - 13 of 13)
document
Middendorp, J. (author), Koppens, J.L.G. (author), Joosse, D.J.B. (author), van Oostveen, F. (author)
Voor NIA TNO en voor de AWVN was er alle aanleiding om de bedrijven, waar in 1990 onderzoek is gedaan naar ervaringen met taakgroepen, te vragen naar de huidige stand van zaken. Immers, langdurige ervaringen met taakgroepen zijn weinig gedocumenteerd, zeker in Nederland. Bij het eerste onderzoek hadden de deelnemende bedrijven nog maar kort...
book 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Dekker, J. (author), Goudswaard, A. (author), de Kleijn, E. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M. (author), Vaas, F. (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan TNO Preventie en Gezondheid (TNO-PG) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de relatie tussen het innovatievermogen van bedrijven en de kwaliteit van de arbeid. Het onderhavige rapport vormt de neerslag van dit onderzoek en het poogt als zodanig een bijdrage te leveren aan het...
book 1996
document
Vaas, S. (author), Dhondt, S. (author), Peeters, M.H.H. (author), Middendorp, J. (author), Vethman, A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De Weba-methode die voor u ligt is op basis van de praktijkervaringen van de afgelopen jaren volledig vernieuwd. De vernieuwde Weba-methode bestaat uit een vier-delige reeks. Deze publikatie is deel 1 uit de reeks en bevat een handleiding voor het analyseren en beoordelen van functies op stressrisico's en leermogelijkheden. In de handleiding...
book 1995
document
Middendorp, J. (author), Keijsers, G. (author), Vethman, A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In dit vierde deel uit de vierdelige reeks van de Weba-methode wordt getoond hoe de methode kan worden toegepast in diverse praktijksituaties. Totaal worden 14 werksoorten beschreven. Na een algemene oriëntatie op de werksoort en op het bedrijf wordt een werkplan geschetst voor een beschrijving en beoordeling van de functie. Vervolgens wordt de...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Middendorp, J. (author), den Hartog, H.H.W. (author), Pennekamp, E. (author)
Eind 1990 gaf de Stichting Arbeid en Gezondheid in het Beroepsvervoer (SAGB) aan het NIA de opdracht tot uitvoering van een project 'Functieverbetering in het beroepsgoederenvervoer over de weg'. Doel was een bijdrage te leveren aan het verminderen van gezondheidsrisico's en arbeidsongeschiktheid bij chauffeurs in het beroepsvervoer. Aan een...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Pot, F.D. (author), Christis, J.H.P. (author), Fruytier, B.G.M. (author), Kommers, H. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author)
Een studie uitgevoerd iov het Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Directoraat-Generaal van de Arbeid) ivm de optimalisatie van het welzijnsartikel in de Arbeidsomstandighedenwet.
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Pot, F.D. (author), Peeters, M.H.H. (author), van Amelsvoort, P. (author), Middendorp, J. (author)
Dit boek behandelt een integrale aanpak van de kwaliteit van arbeid en organisatie. Er worden ontwerpprincipes, ontwerpregels en aandachtspunten gegeven. Het accent ligt op de kwaliteit van de arbeid, in de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Arbeidsomstandighedenwet, waar bepalingen zijn opgenomen over de inhoud van functies (zie ook:...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Meerman, M.G.M. (author), Middendorp, J. (author)
Dit rapport vormt het resultaat van een landelijk onderzoek naar de aanwezige deskundigheid op het terrein van welzijn in grote bedrijven, vooruitlopend op de invoering van art. 17 van de Arbowet. Het onderzoek is uitgevoerd onder meer dan een kwart van alle Nederlandse bedrijven met meer dan 500 werknemers. Aandacht is besteed aan de volgende...
report 1990
document
Meerman, M. (author), Middendorp, J. (author)
Per 1 oktober 1990 zijn de artikelen 3 en 17 van de Arbowet, die betrekking hebben op welzijn bij de arbeid, van kracht geworden. In dit artikel wordt beschreven op welke wijze artikel 17 kan bijdragen aan het bevorderen van welzijnsbeleid. Stilgestaan wordt bij factoren die arbobeleid kunnen beïnvloeden en bij de inhoud van de artikelen 3 en 17...
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Pot, F.D. (author), Christis, J.H.P. (author), Fruytier, B.G.M. (author), Kommers, H. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author)
The WEBA is a new instrument with a modern character for the assessment of the quality of work. This character originates from the specific demands of the initiator of the research (the Dutch Ministry for Social Affairs and Employment) to construct an instrument that takes as point of reference the state of the art in relevant sciences. In a...
report 1990
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Middendorp, J. (author)
Hoofdstuk in het boek van het symposium "Arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg" dat op 20 maart 1990 plaatsvond in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Stijgend ziekteverzuim en toenemend personeelsverloop geven aan dat de arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg onder druk staan.
bookPart 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Pot, F.D. (author), Christis, J.H.P. (author), Fruytier, B.G.M. (author), Kommers, H. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author)
Aanbeveling voor te hanteren richtlijnen bij het beoordelen en (her)ontwerpen van de organisatie van de arbeid, in het bijzonder de inhoud van functies. Bij de richtlijnen staat de zelfwerkzaamheid van ondernemingen voorop, maar ze kunnen ook gehanteerd worden door de Arbeidsinspectie en andere deskundigen. Allereerst wordt een theoretisch...
report 1989
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Pot, F.D. (author), Petters, M. (author), Vaas, S. (author), Christis, J. (author), Middendorp, J. (author), Fruytier, B. (author)
report 1988
Searched for: author%3A%22Middendorp%2C+J.%22
(1 - 13 of 13)