Searched for: author%3A%22Michel%2C+F.P.%22
(1 - 6 of 6)
document
Abspoel, M. (author), Michel, F.P. (author)
De geïnterviewden Marien Abspoel en Fenny Michel zijn beiden adviseur/onderzoeken bij TNO in Hoofddorp. De oude arbowet was onderwerp van veel kritiek omdat de regels die erin stonden niet aansloten bij de praktijk. De vernieuwde arbowet biedt op dat gebied wel kansen. bedrijven kunnen binnen hun branche maatregelen aandragen die passen bij hun...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verschuren, C.M. (author), Gort, J. (author), Kwantes, J.H. (author), Louwrier, N.H.A.M. (author), Meeuwsen, M.J. (author), Michel, F.P. (author), Moonen, C.L.M. (author), van Scheppingen, A. (author), Treur, H. (author)
De veranderende wetgeving per 1 juli 2005 biedt bedrijven en branches de mogelijkheid om meer eigen keuzes te maken in de wijze waarop zij arbodienstverlening willen invullen. Deze wetswijziging biedt niet alleen meer keuzevrijheid, maar zal voor bedrijven en branches ook een gelegenheid zijn om zich te bezinnen op de wijze waarop...
report 2005
document
TNO Arbeid (author), Douwes, M. (author), Blatter, B.M. (author), Eikhout, S.M. (author), Bronkhorst, R.E. (author), Michel, F.P. (author), Osinga, D.S.C. (author)
Sociale partners in de kappersbranche hebben een intentieverklaring getekend om gezamenlijk een arboconvenant fysieke belasting te zullen afsluiten. In dat convenant zullen afspraken gemaakt worden over het aanpakken van de fysieke belasting in de sector. Ten behoeve van het formuleren van een plan van aanpak is een onderzoek uitgevoerd naar: (1...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Douwes, M. (author), Blatter, B.M. (author), Eikhout, S.M. (author), Bronkhorst, R.E. (author), Michel, F.P. (author), Osinga, D.S.C. (author)
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Michel, F.P. (author), Visser, R. (author)
Uit gesprekken met velerlei betrokkenen blijkt dat er draagvlak is voor een databank good practices. Deze databank moet op internet gebaseerd zijn. Tezelfdertijd wordt aangegeven dat de financiering van het aanleveren van deze praktijkvoorbeelden, inclucief het opzetten, onderhouden en beheren van een database, door ministeries moet worden...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Moonen, C.L.M. (author), Michel, F.P. (author)
Het kosten- en bateninstrument arbodienstverlening is één van de projecten uit het programma kwaliteitsbevordering arbodiensten. Doel van dit project is dat relatiebeheerders/arbo-adviseurs in gesprekken met hun (potentiële) opdrachtgevers de meerwaarde van arbodienstverlening kunnen aantonen. Het te bereiken eindresultaat betreft een basistekst...
report 1999
Searched for: author%3A%22Michel%2C+F.P.%22
(1 - 6 of 6)