Searched for: author%3A%22Michel%2C+F.%22
(1 - 13 of 13)
document
Michel, F. (author)
public lecture 2012
document
Meeuwsen, J.M. (author), Michel, F. (author)
report 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Andriessen, S. (author), Akkerboom, G. (author), Besseling, J. (author), van der Zwaan, M. (author), Michel, F. (author)
report 2010
document
Popma, J. (author), Michel, F. (author), van Rijen, L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
De risico-inventarisatie en -evaluatie (Ri&e) is de basis van het arbobeleid. De laatste jaren is het daarom flink geld gestoken in de ontwikkeling van instrumenten om de risico- inventarisatie te ondersteunen. Vooral de digitale ri&e is in opkomst. Een neveneffect is echter dat de ri&e meer een invuloefening lijkt te zijn dan een manier om...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Treur, H. (author), Michel, F. (author)
Binnen de Nederlandse kennisinfrastuctuur zijn allerlei soorten spelers vanuit hun eigen rol, werkwijze, visie en ambities actief. Kennisaanbieders en –afnemers dienen uiteindelijk tot een ‘goede match’ te komen als het gaat om het binnen bedrijven werkend krijgen van kennis op de terreinen van veiligheid, gezondheid en welzijn. Eerder deed TNO...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Michel, F. (author), Popma, J. (author), van Rijen, L. (author)
Betrokkenheid en participatie van werknemers bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan veel toegevoegde waarde hebben. Dit artikel bericht over een methode die is ontwikkeld om werknemers intensiever bij de RI&E te betrekken. Minder gericht op lange checklist met risico's, en meer op bewuste aandacht voor en kennis over de eigen...
article 2008
document
Michel, F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Centraalthema tijdens het ochtendprogramma: branches inspireren branches. Hoe kunnen brancheorganisaties een digitate RIE succesvol implementeren en wat zijn effectieve vervolgstappen? Een aantal brancheorganisaties delen hun gezonde implementatiestrategieën met de aanwezigen. Ze geven aan hoe zij te werk gingen en wat effectief is gebleken....
conference paper 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nossent, S. (author), Louwrier, N. (author), ten Have, K. (author), Michel, F. (author), Reinders, G. (author), van Vliet, A. (author), van Bodengraven, M. (author), van der Vorm, J. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), ten Have, K. (author), Michel, F. (author), Nossent, S. (author), Weyers, M. (author), van der Borgh, H. (author)
Handleiding voor brancheorganisaties. Tips voor de ontwikkeling, erkenning, implementatie, het onderhoud en de actualisatie van een digitaaI Rl&E-instrument voor uw branche.
other 2007
document
Michel, F. (author)
article 2005
document
Michel, F. (author)
De elementen van preventief verzuimbeleid wordt met behulp van een casus verduidelijkt. Op basis daarvan kan de or het verzuimbeleid in zijn eigen organisatie beoordelen en eventueel initiatieven ontwikkelen.
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Michel, F. (author)
Dit artikel bevat een strategie voor de ondernemingsraad (OR) voor het realiseren van datgene wat de OR zich voorgenomen heeft en het preventieve gebruik van bevoegdheden. Vragen die hierbij gesteld worden zijn: hoe kan de OR de zelf gestelde doelen bereiken? Hiervoor zijn vele invalshoeken te gebruiken. Wie zijn eigenlijk betrokken bij de zorg...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Michel, F. (author)
De werkgever moet streven naar optimale arbeidsomstandigheden. Daarom moet hij een beleid voeren, dat de oorzaken van geconstateerde problemen wegneemt. De overheid heeft de ondernemingsraden (OR) een belangrijke beïnvloedende rol gegeven. Maar hoe voert de OR nu zijn beleid? Dit artikel beschrijft de doelstellingen van de OR, de...
article 1996
Searched for: author%3A%22Michel%2C+F.%22
(1 - 13 of 13)