Searched for: author%3A%22Merri%C3%ABnboer%2C+S.A.%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
van Merriënboer, S.A. (author), Rondaij, A. (author), Sprenger, D.D. (author), Tol, D. (author)
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de evaluatie door TNO van de monitoring van zware zero-emissie voertuigen in de bouw binnen het project DKTI VERZET (Versnelde Evolutie Rotterdams Zero Emissie Transport Bouwsector). DKTI (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport)) is een subsidieregeling van...
report 2022
document
van Mensch, P. (author), van Merrienboer, S.A. (author), Tol, D. (author), Rondaij, A. (author), Harmsen, J. (author), Fransen, R.W. (author)
Een belangrijk kennisgebied voor de totstandkoming van de routekaart ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ zijn de verduurzamingsopties voor mobiele werktuigen, bouwlogistieke voertuigen, spoorwerktuigen en vaartuigen die worden ingezet voor de waterbouw. Het gaat hierbij zowel om opties die emissies van luchtverontreinigende stoffen (zoals NOx en...
report 2022
document
van Rijn, J.A.M. (author), Rondaij, A. (author), van Merrienboer, S.A. (author), Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author)
Bouwlogistiek is één van de belangrijkste stadslogistieke stromen in Nederland. Het aantal inwoners in Nederlandse steden groeit en steden worden geconfronteerd met een stevige bouwopgave. Dit zorgt voor een flink aantal voertuigbewegingen binnen de stadsgrenzen doordat er een grote diversiteit aan type bouwprojecten is. De toelevering aan...
report 2020
document
van Merriënboer, S.A. (author), Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author), van Rijn, J.A.M. (author), de Vries, J.W. (author)
In deze Outlook is het stadslogistieke segment renovatiebouw bestudeerd. Dit segment valt binnen de bouwlogistiek, maar is nog niet eerder afzonderlijk onder de loep genomen. In tegenstelling tot (grootschalige) nieuwbouw is het echter minder grijpbaar, maar daarom niet minder zichtbaar. Renovatiebouw levert een constante en diverse stroom aan...
report 2020
document
de Bes, J. (author), van Merrienboer, S.A. (author), Louman, R. (author), van Ommeren, C.R. (author), Soons, D. (author), Korteweg, A. (author), de Jong, P. (author), Hoeben, G. (author), Maduro, G. (author), Dortland, D. (author)
Het grootschalig toepassen van “smart / big data” is noodzakelijk om belangrijke performance verbeteringen in de logistiek en supply chain mogelijk te maken; zoals kortere wachttijden, betrouwbare transporttijden, hogere bezettingsgraden, minder energieverbruik en CO2 en minder gedoe en oponthoud in de logistieke keten. Vraagstelling is daarbij...
report 2019
document
van Merrienboer, S.A. (author)
Binnen de twee proeftuinen van het TKI-project ‘4C in Bouwlogistiek’ (zie kader) is de afgelopen twee jaar veel geleerd op het gebied van bouwlogistiek. De twee proeftui-nen hebben diverse bouwlogistieke concep-ten toegepast tijdens de realisatie. In deze flyer leest u enkele lessons learned van deze twee proeftuinen
other 2016
document
van Merrienboer, S.A. (author)
article 2016
document
van Merrienboer, S.A. (author)
Wat zijn de logistieke mogelijkheden van bouwplaatsen? Levert het werken met een hub in de bouwlogistiek voordelen op? Siem van de Merriënboer van TNO belicht het bouwproject van De Trip in Utrecht
article 2016
document
van Merrienboer, S.A. (author), Ludema, M. (author)
Dit eindrapport geeft een overzicht van wat er in het TKI project “4C in bouwlogistiek” in twee jaar praktijkonderzoek is bereikt. In de periode van half 2014 tot en met half 2016 is in nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven in onder andere twee concrete bouwprojecten de focus gelegd op verbeteringsmogelijkheden in logistieke...
report 2016
document
van Merrienboer, S.A. (author)
public lecture 2015
document
van Merrienboer, S.A. (author)
Er is nog veel te winnen bij de logistieke processen in de bouw met zogenoemde proeftuin bouwprojecten willen diverse partijen samen ervaringen opdoen en vaststellen wat wel en niet werkt. Initiatiefnemers in Tno in Delft
article 2015
document
van Merrienboer, S.A. (author)
Op basis van nieuwe informatietechnologie voor het delen van data heeft TNO de Smart Data Factory ontwikkeld. Dat is een concept voor het uitwisselen en analyseren van realtime data in transport en logistiek. Via living labs wordt deze innovatie de komende tijd in de praktijk getest. Ketenpartners die langs deze weg processen willen...
article 2015
document
van Merrienboer, S.A. (author)
Niets zo onvoorspelbaar als het precieze tijdstip waarop een vrachtauto aankomt. TNO ontwikkelde een realtime informatieplatform dat dergelijke onzekerheden in de planning probeert te minimaliseren. Drie vervoerders plukken de vruchten hiervan
article 2014
document
Dijkmans, T.J.A. (author), van Merriënboer, S.A. (author), Moolenburgh, E.A. (author), Smit-Rietveld, C.J.C. (author), Vos, P.M. (author), Waldhauer, N. (author)
report 2014
document
van Merrienboer, S.A. (author)
Een goed georganiseerd en gepland logistiek proces zorgt voor een minimaal aantal vervoersbewegingen en een verm¡ndering van de verkeershinder door bouwwerkzaamheden. Bouwlogistiek is het geheel van maatreglelen om het juiste materieel, de juiste materialen en hetjuiste personeel met de juiste kwaliteit, op het juiste moment, op de juiste...
bookPart 2013
document
van Merriënboer, S.A. (author)
De economie zit op slot en dientengevolge ook de arbeidsmarkt. Een grote ontslaggolf lijkt er niet aan te komen in de logistieke sector - net zo min als een nijpend tekort aan medewerkers, waar overigens wel veel voor wordt gewaarschuwd. Slim omgaan met de flexschil en proberen goede mensen te behouden. Maar dat is nog lastig genoeg
article 2012
document
Janssen, G.R. (author), Dogger, T. (author), van Merriënboer, S.A. (author), van Weelden, C.M. (author), Vos, P.M. (author)
report 2012
document
Klerks, S.A.W. (author), Lucassen, I.M.P.J. (author), van der Aa, S. (author), Janssen, G.R. (author), van Merriënboer, S.A. (author), Dogger, T. (author), van de Kieft, J. (author)
Logistiek is een onderwerp binnen de bouw dat al jarenlang onderbelicht is. De huidige trends in de bouwsector zorgen ervoor dat juist nu logistiek in de bouw de aandacht krijgt die het verdient. De voornaamste drivers daarvoor zijn: de verschuiving van de VINEX-locaties naar binnenstedelijke bouwlocaties, verhoogde aandacht en nieuwe...
report 2012
document
Janssen, G.R. (author), Ploos van Amstel, W. (author), Quak, H.J. (author), Merriënboer, S.A. (author), Balm, S.H. (author)
Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek. De vragen die behandeld worden in dit boekje zijn als volgt: • Waarom samenwerken in de logistiek en wat levert het op? • Hoe kan er samengewerkt worden in de logistiek? • Met wat voor zaken moet u rekening houden als u wilt gaan samenwerken? • Hoe brengen we de samenwerking...
book 2012
document
van Merriënboer, S.A. (author)
article 2011
Searched for: author%3A%22Merri%C3%ABnboer%2C+S.A.%22
(1 - 20 of 24)

Pages