Searched for: author:"Menkveld, M."
(1 - 20 of 59)

Pages

document
Wetzels, W. (author), Menkveld. M., (author), Oliveira, C. (author)
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft TNO opdracht gegeven om een prognose te maken van de effecten van de energiebesparingsplicht in de dienstensector en de industrie. Dit rapport bespreekt het energieverbruik waar de energiebesparingsplicht op van toepassing is, het besparingspotentieel en het verwachte effect van...
report 2021
document
Menkveld, M. (author), Straver, K. (author), Wijnant, S. (author), Schreuders, M. (author)
Vraagsturing in warmtenetten kan de kosten voor exploitatie van bestaande warmtenetten en het ontwerp van nieuwe warmtenetten verlagen en bijdragen aan de verduurzaming van warmtenetten. Maar de vraag is hoe werkt vraagsturing in warmtenetten in de praktijk? Hoe kunnen warmteleveranciers of bewonerscollectieven de gebruikers zo ver krijgen dat...
report 2021
document
Verheij, F. (author), Menkveld, M. (author), Usmani, O. (author)
De salderingsregeling levert een positieve bijdrage aan het snelgroeiend aantal huishoudens en eigenaren van utiliteitsgebouwen die investeren in zonnepanelen. Vanwege de kostendalingen van de laatste jaren is er minder stimulering nodig om de investering rendabel te maken. Het kabinet heeft in april 2019 besloten de salderingsregeling vanaf 1...
report 2020
document
Segers, R. (author), Niessink, R.J.M. (author), van den Oever, R. (author), Menkveld, M. (author)
RVO heeft CBS en TNO gevraagd een update te maken van het rapport Warmtemonitor 2017 met cijfers over 2018 en 2019. De gebruikte methoden in deze update zijn identiek aan de versie over 2017. Belangrijke doelen van deze monitoring zijn het volgen van de resultaten van het warmtebeleid van de overheid, ondersteuning bij beleidsontwikkeling en het...
report 2020
document
Paradies, G.L. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Menkveld, M. (author)
Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, UNETO VNI, NVDE en de Ministeries van EZ en BZK hebben in mei 2017 een convenant gesloten om 10 PJ besparing te realiseren in de gebouwde omgeving. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de 100 PJ besparingsdoelstelling voor 2020 uit het Energieakkoord van 2013. De ambitie van het convenant is om een...
report 2020
document
Rovers, V. (author), Menkveld, M. (author), Krone, T. (author)
Woonlastenneutraliteit is een uitgangspunt in de beleidsontwikkeling rond verduurzaming van de eigen woning. Concrete vraag van banken en de rijksoverheid is hoe zij kunnen inschatten wat de werkelijke besparing op de energierekening is van energiebesparende maatregelen. Eén van de mogelijkheden om inzichten op te doen ten behoeve van een...
report 2020
document
Menkveld, M. (author)
De directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in het kader van de toekomststrategie energiebesparing utiliteitsbouw behoefte aan een korte Kentallennotitie waarin de best beschikbare voorraad- en energieverbruiksgegevens voor de utiliteitsbouw op een toegankelijke manier worden...
report 2020
document
Menkveld, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Sipma, J.M. (author), Scheers, M. (author), Beindorff, P. (author), Plokker, W. (author), de Wiy, S. (author), de Jong, E. (author), Elkhuizen, B. (author)
INNAX heeft binnen het RED kantoren project in samenwerking met VABI, TNO en E-nolis (Energy Navigator) de Paris Proof monitor ontwikkeld. Deze internet portal biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in de verduurzaming van uw kantorenportefeuille richting de Paris Proof-norm. De Paris Proof norm is ontwikkeld door de Dutch Green Building...
report 2020
document
Menkveld, M. (author), Rovers, V. (author), Tigchelaar, C. (author), Zwamborn, A. (author)
In het Klimaatakkoord is afgesproken de opschaling van verduurzaming van bestaande woningen te bevorderen met het vaststellen van een isolatiestandaard. De standaard wordt gebaseerd op de bouwkundige/technische mogelijkheden in combinatie met de financiële haalbaarheid. De standaard wordt geformuleerd op het niveau van de gehele woning en...
report 2020
document
Abels van Overveld, M. (author), Blomjous, D. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Brouwer, E.J. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), Elzenga, H. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Hekkenberg, M. (author), 't Hoen, M. (author), van Hout, M. (author), Ivanova, O. (author), Keys, A. (author), Koelemeijer, R. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nauta, M. (author), Nijdam, D. (author), Notenboom, J. (author), Ozdemir, O. (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Schijndel, M. (author), Schouten, M. (author), Schure, K. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Uitbeijerse, G. (author), Vethman, P. (author), Visser, H. (author), Volkerss, C. (author), Vries, A. (author), Wilting, H. (author), van der Zanden, E. (author), Segers, R. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Kremer, A. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van den Oever, R. (author), Wooltuis, R. (author), Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author), Kooger, R. (author), Plomp, A.J. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), Usmani, O. (author), Wetzels, W. (author), van Zanten, M. (author), Honig, E. (author)
report 2020
document
Niessink, R.J.M. (author), Menkveld, M. (author)
Article 5 of the Energy Efficiency Directive (EED) contains an annual obligation to renovate 3% of the building stock of the central government. After renovation the buildings will meet the minimum energy performance requirements as laid down in Article 4 of the EPBD by the member state. The Directive gives room for an alternative approach to...
report 2019
document
Abels-van Overveld, M. (author), Bleeker, A. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), van Eerdt, M. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Harmsen, M. (author), Hekkenberg, M. (author), Hilbers, H. (author), van Hinsberg, A. (author), Hoogervorst, N. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Kunseler, E. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nijdam, D. (author), Noorman, N. (author), Notenboom, J. (author), Ozemir, O. (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Rijn, T. (author), van Schijndel, M. (author), Schoots, K. (author), Schure, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Vethman, P. (author), Volkers, C. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Doove, S. (author), IJmker, S. (author), Keller, K. (author), Kremer, A.M. (author), van Middelkoop, M. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Segers, R. (author), Vroom, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van Wijk, K. (author), de Winden, P. (author), van Dril, T. (author), Gerdes, J. (author), Menkveld, M. (author), plomp, A. (author), Smekens, K. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A. (author), Wetzels, W. (author), Honing, E. (author), Peek, K. (author), Wever, D. (author), van Zanten, M.O. (author)
Dit is de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die, zoals in de Klimaatwet is vastgelegd, inzicht geeft in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot 2030. Daarbij schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere...
report 2019
document
Segers, R. (author), van den Oever, R. (author), Niessink, R.J.M. (author), Menkveld, M. (author)
RVO heeft ECN part of TNO en CBS gevraagd een update te maken van het rapport Monitoring Warmte 2015. De gebruikte methoden in deze update zijn grotendeels identiek aan de versie over 2015. Belangrijke doelen van deze monitoring zijn het volgen van de resultaten van het warmtebeleid van de overheid, ondersteuning bij beleidsontwikkeling en het...
report 2019
document
Hammingh, P. (author), Menkveld, M. (author), Volkers, C. (author), van Minnen, J. (author), Boot, P. (author), Drissen, E. (author), Geilenkirchen, G. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), Ozdemir, O. (author), Peek, K. (author), Schoots, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A.J. (author), Wetzels, W. (author), van Zanten, M. (author)
Deze kortetermijnraming (hierna KTR) gaat in op de drie belangrijkste klimaat- en energie-doelen voor Nederland in 2020: 1. de uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 met 25 procent zijn gereduceerd ten op-zichte van 1990 (Urgenda-vonnis uit 2015 en 2018); 2. hernieuwbare energie heeft een aandeel van 14 procent in het bruto eindverbruik in...
report 2019
document
Wetzels, W. (author), Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author)
Het Activiteitenbesluit verplicht inrichtingen om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. In de ‘Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018’ is aangekondigd dat de systematiek voor berekenen van de terugverdientijd in de regelgeving zal worden verhelderd (SER, 2018). Bij...
report 2019
document
Huygen, E.E.H. (author), Beurskens, L.W.M. (author), Menkveld, M. (author), Hoogwerf, L. (author)
In Nederland verwarmen we onze woningen vooral met Gronings aardgas. Maar in 2030 stopt de winning van Gronings aardgas en moet Nederland op zoek naar andere, liefst duurzame, manieren om onze huizen te verwarmen. De ambitie in het Ontwerp Klimaatakkoord is 1,5 miljoen bestaande woningen en gebouwen in 2030 aardgasvrij te maken. Welke rol kunnen...
other 2019
document
Menkveld, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
The goal of this research is to find opportunities for the Province of Limburg to start up the transition towards a heat supply in buildings free of natural gas. The report describes the heat market, its current actors and the current developments in this market. From this perspective, the (potential) role of the Province, the municipalities and...
report 2018
document
Menkveld, M. (author), Niessink, R.J.M. (author)
ECN part of TNO heeft een update gemaakt van de ramingen rond de ISDE subsidie uit de NEV 2017. CBS heeft daarbij geholpen door de aanvragen van 2016 en 2017 te analyseren1. RVO heeft door Kantar marktonderzoek laten doen onder de aanvragers van ISDE subsidie voor pelletkachels en biomassaketels. In deze notitie berekenen we de verwachte PJ’s...
report 2018
document
Menkveld, M. (author), Sipma, J.M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
The Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations and the Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl) asked ECN to research the possibility of an obligation for an energy performance certificate on C level or another similar policy instrument for non residential buildings. An energy performance certificate obligation will force owners of...
report 2017
document
Menkveld, M. (author), Smekens, K.E.L. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A.J. (author), van Stralen, J. (author), Hekkenberg, M. (author), Plomp, A.J. (author), van Hout, M. (author), Wetzels, W. (author), Geilenkirchen, G. (author), Peek, K. (author), van Schijndel, M. (author), van der Sluis, S. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst jaarlijks de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding en de uitstoot van broeikasgassen. De NEV geeft bandbreedtes rond de projectie op de korte termijn (zichtjaar 2020) en de middellange termijn (zichtjaar 2030). Dit achtergrondrapport geeft een toelichting op de totstandkoming van de...
report 2017
Searched for: author:"Menkveld, M."
(1 - 20 of 59)

Pages